28.9.11

Naučte se fotografovat detail kreativně - recenze

Na adrese: http://www.akamonitor.cz/recenze/bryan.htm 
jsem vystavil podrobnou recenzi knihy, vydané v ZonerPressu. Stručné z recenze:
Kniha Bryana Petersona pro mne znamená mnoho. Autor mi pomohl uvědomit si proč mne fotografování zblízka poslední dobou tak láká. Kniha je další ukázkou geniality Bryana Petersona nejen jako fotografa, ale i jako publicisty a pedagoga v jedné osobě. Pečlivě vyvážený poměr textu a obrázků, společně s pečlivým výběrem obrázků, umožňují čtenáři prožívat dobrodružství krásy světa viděného zblízka. 
Po prostudování knihy jsem nevydržel a do svého webového portálu www.akamonitor.cz jsem zařadil nový odborný weblog, věnovaný Close-Up fotografii  http://close-up-photo.akamonitor.cz
Obsah knihy a autorem zvolené pojetí tématu, prezentuji volně uspořádaným souborem vybraných citátů z textu knihy.
Vydání českého překladu knihy Bryana Petersona je dalším cenným příspěvkem ZonerPressu do pokladnice fotografické literatury. Knihu vřele doporučuji všem, kdo touží po nových poznatcích a nových nápadech. 

21.9.11

Tony Buzan: Mentální mapování - recenze

Vydavatel knihy: Nakladatelství Portálwww.portal.cz
Kniha, o které je v této recenzi řeč, vyšla v originále v roce 2005. Zdaleka to není ani první, ani poslední kniha známého autora, který jich publikoval za léta svého působení v dané oblasti desítky. Kniha Mentální modelování má mezi jeho pracemi významné místo především proto, že je určena začínajícímu uživateli, je stručná, přehledná a bohatě vybavená ukázkami, kterým porozumí každý čtenář.
Svými MIND MAPS (myšlenkovými mapami) zavedl Tony Buzan revoluční systém záznamu myšlenek, který může pomoci rozvoji v řadě oblastí života. Kniha Mentální modelování má charakter praktické příručky, která učí jak tento nástroj využívat k rozvoji kreativity, k hledání řešení každodenních problémů, ke stanovování cílů, k sebemotivaci a k motivaci druhých a k tréninku a zlepšení paměti. Způsob podání obsahu knihy, volba jazyka grafická úprava, garantují každému čtenáři určitý osobní přínos z jejího prostudování.   
Stručný obsah knihy:
1. kapitola - Co je mentální mapa?
2. kapitola - Poznejte svůj mozek, uvolněte svůj potenciál
3. kapitola - Dokonalý vzorec úspěchu
4. kapitola - Trénujeme mysl pro duševní úspěch
5. kapitola - Fyzická kondice pro duševní výkony
6. kapitola - Mentální mapy pro každodenní úspěch
Podrobný obsah knihy najadte na adrese:
http://obchod.portal.cz/obsah/mentalni-mapovani/22619/
Výběr části mentálních map obsažených v knize
- Báječná dovolená 
- Příprava na přijímací pohovor 
- Psaní eseje 
- Plán romantického víkendu 
- Svatba 
- Plánování zahrady 
- Úspěšný rozpočet 
- Jak vyřešit důležitý problém 
Na výše uvedené webové adrese si lze prohlédnout ukázky 4 stran textu.
Na adrese: http://www.akamonitor.cz/recenze/MM-TB/
najdete krátkou slideshow, obsahující několik vybraných ukázek map Tony Buzana.

Poslání jednotlivých kapitol knihy uvádím volnou citací z úvodu knihy:
První kapitola - Co je mentální mapa?, nás uvede do problematiky mentálních map a vysvětlí nám, jak fungují. Seznámí nás se základními pravidly mentálních map a krok za krokem nás provede naší první mentální mapou.
Druhá kapitola - Poznejte svůj mozek, uvolněte svůj potenciál, hlouběji zkoumá příčiny působení mentálních map i to, jak pomohou vašemu mozku při učení a při tvůrčím myšlení. Čím lépe porozumíme svému mozku a jeho činnosti, tím snazší pro nás bude přimět ho k co nejlepší práci.
Třetí kapitola - Dokonalý vzorec úspěchu, se zabývá učením. Poskytuje jednoduchý návod, jak se za pomoci mentálních map nejlépe učit a byt úspěšný.
Čtvrtá kapitola. Trénujeme mysl pro duševní úspěch, nám pomůže proniknout do světa tvořivosti a objevit v mentálních mapách ideální nástroj pro dosažení kvalitního tvůrčího myšlení. Dozvíme se i to jak silně rozvinuté tvůrčí dovednosti usnadňují zapamatování, a naučíme se důležitým zásadám dobré paměti.
Pátá kapitola, Fyzická kondice pro duševní výkony, vyzdvihuje důležitost dobré fyzické kondice pro kondici duševní. Poradí nám, jak a kolik cvičit, jak spát a co a kdy jíst. Ukáže nám, jak za pomoci mentálních map dosáhneme i zde té nejlepší rovnováhy.
Šestá kapitola, Mentální mapy pro každodenní úspěch, nám ukáže některé z nekonečného množství způsobů, jak využívat mentální mapy v práci, ve společenském styku a při životním plánování. 
Tony Buzan se v úvodu své knihy vyznává ze svého vztahu k myšlenkovým mapám těmito slovy: „Mentální mapy dramaticky a nádherně změnily můj život k lepšímu. A jsem hluboce přesvědčen o tom, že na vás budou působit právě tak. Připravte se na to, že budete ohromeni - a to sami sebou!“
Použijeme-li příklady a doporučení Tony Buzana k inspiraci své představivosti, můžeme výrazně zvýšit svůj tvůrčí potenciál a dosahovat výraznějších úspěchů v celé řadě každodenních činností.

19.9.11

Řízení životního cyklu aplikací ve Visual Studiu 2010 - recenze

Na adresehttp://www.akamonitor.cz/recenze/vs2010.htm
jsem vystavil podrobnou recenzi pozoruhodné knihy z vydavatelství ZonerPress Řízení životního vyklu aplikací ve Visual Studiu 2010.
Řízení životního cyklu aplikace (application lifecycle management) je koncept, který v sobě zahrnuje řízení všech fází života jakéhokoliv projektu – v našem případě projektu  vývoje softwaru. Schopnosti Visual Studia 2010 pro řízení životního cyklu aplikace vychází z dřívějších produktů Visual Studio 2005 Team System a Visual Studio 2008 Team System a byly navrženy tak, aby zmírnily - nebo zcela eliminovaly - mnohé ze zmíněných výzev.
Kniha je sice výrazně orientována na softwarové projekty, její význam však – vzhledem k zvolenému pojetí – značně převyšuje uplatnění v dané oblasti. Důvody jsou dva:
 - téma řízení životního cyklu projektu je v české odborné literatuře pokryto nedostatečně,
 - praktická aplikace softwarového systému je v knize provázena celou řadou obecněji aplikovatelných poznatků. Podstatná je i skutečnost, že tato obecnější část je podána velmi srozumitelným jazykem. Tomuto záměru byla přizpůsobena i zvolená struktura obsahu jednotlivých kapitol, vyjádřená jasně definovaným posláním každé kapitoly a kvalitně zpracovaným shrnutím obsahu kapitoly.
Autoři procházejí životní cyklus ve struktuře podle hlavních rolí členů projektového týmu: architekt, vývojář a tester,  doplněné o podrobný rozbor tématu Team Foundation Serveru. Závěrečná část knihy je věnována velmi důležitému tématu: správě projektu/procesu, což je téma, které má pro úspěch projektu mimořádný význam. Proto je těmto aktivitám věnována velká pozornost, jak v systémové, tak v nástrojové oblasti.
Kniha je především zacílena na týmy profesionálů pracujících v oblasti vývoje komerčního softwaru nebo softwaru pro velké korporace - jinak řečeno, pro středně pokročilé až pokročilé uživatele. Kniha bude pro vás prospěšná zejména , jste-li:
 - vývojář, tester nebo architekt a chcete se dozvědět, jak vám může rodina produktů Visual Studio 2010 pomoci při práci.
 - projektový manažer, který má na starost správu nějakého projektu vývoje softwaru.
Podrobný obsah, kvalitní anotace knihy a několik ukázkových stránek najdete na portálu ZonerPressu na TÉTO adrese:
Kniha obsahuje úplný přehled schopností Visual Studia 2010 pro řízení životního cyklu aplikace. Je rozdělena do pěti hlavních částí podle rolí v týmu vyvíjejícího software:
 Část I - Architekt.
 Část li - Vývojář.
 Část III - Tester.
 Část IV - Team Foundation Server.
 Část V - Správa projektu/procesu.
Rozsah a hloubka pokrytí problematiky činí z této knihy základní zdroj metodických a praktických poznatků o moderním způsobu  řízení životního cyklu projektů - a to především -  ale nejen, softwarových.
Na příkladu využití konkrétního moderního softwarového nástroje  podávají autoři komplexní pohled i na systémovou stránku problematiky.

4.9.11

Telemarketing v praxi - Jak profesionálně telefonovat se zákazníky

GRADA přichází na knižní trh s druhým a rozšířeným vydáním knihy „Telemarketing v praxi“ autorského kolektivu Květoslavy Santlerové. Knize je věnována webová stránka s podrobným obsahem, kvalitní anotací  a s informací o autorském kolektivu. Co doporučuji nepřehlédnout, je nabídka možnosti prolistovat si on-line v prohlížeči řadu ukázkových stránek knihy. Vzhledem  k této bohaté informační podpoře, zůstává mi jediná úloha a tou je motivovat vás k tomu, abyste si dále uvedenou webovou stránku skutečně otevřeli. Najdete ji na adrese:  

http://www.grada.cz/telemarketing-v-praxi_6812/kniha/katalog/

Zde je několik dílčích témat knihy, které mne zejména oslovila:

Dříve než se podělím o své postřehy ze studia knihy, uvádím alespoň názvy kapitol knihy a orientaci příloh, které praktický přínos knihy výrazně zvyšují.

Vybraná dílčí témata

Integrace call centra do organizační struktury firmy 

Základní pojmy telefonické komunikace 

Personální složení call centra 

Specifika telefonické komunikace 

Struktura telefonického rozhovoru 

Pasivní telemarketing 

Aktivní telemarketing 

Manipulace 

Problémové typy klientů 

Retention calls 

Krizové hovory 

Jádro výběrového řízení 

Praktická ukázka metodiky 

Specifika manažerské práce v call centru 

Adaptační proces 

Monitoring kvality 

Práce operátora a osobnostní typologie 

Čtyři dimenze osobnostního typu 

Kniha je podána srozumitelným jazykem, je orientována na potřeby praxe, nezanedbává ani nezbytné teoretické základy. Knihu lze vřele doporučit všem výše uvedeným kategoriím podnikových pracovníků a studentů ekonomických škol.  Moji recenzi najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/recenze/telemarketing.htm