21.9.11

Tony Buzan: Mentální mapování - recenze

Vydavatel knihy: Nakladatelství Portálwww.portal.cz
Kniha, o které je v této recenzi řeč, vyšla v originále v roce 2005. Zdaleka to není ani první, ani poslední kniha známého autora, který jich publikoval za léta svého působení v dané oblasti desítky. Kniha Mentální modelování má mezi jeho pracemi významné místo především proto, že je určena začínajícímu uživateli, je stručná, přehledná a bohatě vybavená ukázkami, kterým porozumí každý čtenář.
Svými MIND MAPS (myšlenkovými mapami) zavedl Tony Buzan revoluční systém záznamu myšlenek, který může pomoci rozvoji v řadě oblastí života. Kniha Mentální modelování má charakter praktické příručky, která učí jak tento nástroj využívat k rozvoji kreativity, k hledání řešení každodenních problémů, ke stanovování cílů, k sebemotivaci a k motivaci druhých a k tréninku a zlepšení paměti. Způsob podání obsahu knihy, volba jazyka grafická úprava, garantují každému čtenáři určitý osobní přínos z jejího prostudování.   
Stručný obsah knihy:
1. kapitola - Co je mentální mapa?
2. kapitola - Poznejte svůj mozek, uvolněte svůj potenciál
3. kapitola - Dokonalý vzorec úspěchu
4. kapitola - Trénujeme mysl pro duševní úspěch
5. kapitola - Fyzická kondice pro duševní výkony
6. kapitola - Mentální mapy pro každodenní úspěch
Podrobný obsah knihy najadte na adrese:
http://obchod.portal.cz/obsah/mentalni-mapovani/22619/
Výběr části mentálních map obsažených v knize
- Báječná dovolená 
- Příprava na přijímací pohovor 
- Psaní eseje 
- Plán romantického víkendu 
- Svatba 
- Plánování zahrady 
- Úspěšný rozpočet 
- Jak vyřešit důležitý problém 
Na výše uvedené webové adrese si lze prohlédnout ukázky 4 stran textu.
Na adrese: http://www.akamonitor.cz/recenze/MM-TB/
najdete krátkou slideshow, obsahující několik vybraných ukázek map Tony Buzana.

Poslání jednotlivých kapitol knihy uvádím volnou citací z úvodu knihy:
První kapitola - Co je mentální mapa?, nás uvede do problematiky mentálních map a vysvětlí nám, jak fungují. Seznámí nás se základními pravidly mentálních map a krok za krokem nás provede naší první mentální mapou.
Druhá kapitola - Poznejte svůj mozek, uvolněte svůj potenciál, hlouběji zkoumá příčiny působení mentálních map i to, jak pomohou vašemu mozku při učení a při tvůrčím myšlení. Čím lépe porozumíme svému mozku a jeho činnosti, tím snazší pro nás bude přimět ho k co nejlepší práci.
Třetí kapitola - Dokonalý vzorec úspěchu, se zabývá učením. Poskytuje jednoduchý návod, jak se za pomoci mentálních map nejlépe učit a byt úspěšný.
Čtvrtá kapitola. Trénujeme mysl pro duševní úspěch, nám pomůže proniknout do světa tvořivosti a objevit v mentálních mapách ideální nástroj pro dosažení kvalitního tvůrčího myšlení. Dozvíme se i to jak silně rozvinuté tvůrčí dovednosti usnadňují zapamatování, a naučíme se důležitým zásadám dobré paměti.
Pátá kapitola, Fyzická kondice pro duševní výkony, vyzdvihuje důležitost dobré fyzické kondice pro kondici duševní. Poradí nám, jak a kolik cvičit, jak spát a co a kdy jíst. Ukáže nám, jak za pomoci mentálních map dosáhneme i zde té nejlepší rovnováhy.
Šestá kapitola, Mentální mapy pro každodenní úspěch, nám ukáže některé z nekonečného množství způsobů, jak využívat mentální mapy v práci, ve společenském styku a při životním plánování. 
Tony Buzan se v úvodu své knihy vyznává ze svého vztahu k myšlenkovým mapám těmito slovy: „Mentální mapy dramaticky a nádherně změnily můj život k lepšímu. A jsem hluboce přesvědčen o tom, že na vás budou působit právě tak. Připravte se na to, že budete ohromeni - a to sami sebou!“
Použijeme-li příklady a doporučení Tony Buzana k inspiraci své představivosti, můžeme výrazně zvýšit svůj tvůrčí potenciál a dosahovat výraznějších úspěchů v celé řadě každodenních činností.