25.10.11

EXCEL 2010 - práce s databázemi a kontingenčními tabulkami

Tato recenze je věnována knize vydané v roce 2011 v GRADĚ v edici "snadno a rychle". Její název je "EXCEL 2010 - práce s databázemi a kontingenčními tabulkami". Autorem knihy je zkušený autor a lektor počítačových kurzů Marek Laurenčík. S ing. Markem Laurenčíkem jsem se poznal na dálku v roce 2005, když jsem nabídl recenzi jeho On-line kurzu "EXCELU se zaměřením na MAKRA". Zaujal mne způsob podání, využívající v maximální míře přednosti dálkového on-line studia. O tom, že jsem si metodiku výkladu oblíbil, se ještě dnes můžete přesvědčit na adrese: 
http://www.akamonitor.cz/excel_makra_vba.htm
Excel mne zaujal zejména jako nástroj analýzy ekonomické. Bohatství sady funkcí s každou verzí Excelu rostlo a co je důležité, posilovalo jeho analytické schopnosti. K těmto patří především podpora tvorby a užití kontingenčních tabulek. Moje sympatie k této části Excelu jsou trvalého rázu. Před pěknou řádkou let jsem na webu vystavil slideshow, prezentující možnosti využití kontingečních tabule v Excelu. Najdete ji ještě stále na webu na adrese: http://akamonitor.euweb.cz/excel/
Ale nyní k hlavnímu tématu recenze. Kniha má - zatím stručnou - webovou stránku s anotací na adrese: http://www.grada.cz/excel-2010_6918/kniha/katalog/.
Kniha obsahuje tato témata:
- Tabulka Excelu jako databáze
- Práce s rozsáhlými tabulkami: řazení, filtrace, souhrny
- Přístup k externím datům v databázích různého typu (MS Access, MS SQL Server)
- Spolupráce s internetem a soubory typu XML
- Výběr tabulky nebo dotazu z databáze Accessu
Kniha poskytuje vyčerpávající odpovědi na následujícíc kruhy otázek:
- Jak pracujeme s externími daty?
- Jak načteme tabulu z webové stránky?
- Jak pracujeme s textovými soubory?
- Jak vytvoříme kontingenční tabulku?
- Jak vytvoříme kontingenční graf?
Text doplňuje spousta příkladů, srceenshotů s ukázkami postupu práce při užití funkcí Excelu.
Kromě stručné úvodní kapitoly je těžiště knihy ve třech tématech.
Prvním tématem je zpracováni dlouhých datových tabulek. V kapitole jsou popsány řazení
a filtrace různými způsoby, tvorba přehledů a souhrnů. Je zde také popsáno použiti vvhledávacích a databázových funkcí.
Druhé téma je věnováno práci s externími daty. Zde naleznete informace o tvorbě tabulky propojené z databáze programů MS Access a MS SQL Server a souboru typu DBF. V kapitole
je také popsán import dat z textového souboru. Závěrečnou částí kapitoly je popis spolu-
práce sešitu Excelu s internetem a práce se soubory typu XML.
Posledním tématem v knize je práce s kontingenčními tabulkami. V této kapitole se dočtete
o tvorbě kontingenční tabulky ze souvislé tabulky, externích dat a více nesouvislých datových oblastí. Dále je zde popsáno formátování kontingenční tabulky, různé typy souhrnů a pohledů na zpracovávaná data, tvorba výpočtů v kontingenční tabulce a využití dat z tabulky. Závěrem kapitoly je popsána tvorba kontingenčních grafů.
Struktura knihy je přehledná a řazení kapitol je logické. Jazyk výkladu je srozumitelný. 
Knihu doporučuji všem, kdo si chce prohloubit znalosti Excelu v jedné z nejcennějších částí programu, podporujícího ekonomické, ale i inženýrské analýzy dat.