22.11.11

Tajemství Sit'n'Go - Vítězné strategie pro pokerové turnaje - recenze

Zonerpress vydal v roce 2011 český překlad vynikající knihy, jejímž autorem je Phil Shaw. Věnuje se stále populárnější variantě pokerové hry označované příznačným názvem SitnGo.
Na adrese
http://www.akamonitor.cz/recenze/shaw1.htm
jsem publikoval podrobnou recenzi této zajímavé knihy.
Sitngo je druh pokerového turnaje, který, jak jeho název „zasedni a jeď“ naznačuje, začíná ihned poté, co se zaregistruje požadovaný počet hráčů, a jako u všech ostatních turnajů vyplácí hráče podle jejich finálního umístění na základě předem avizované výplatní struktury. Zatímco většina pravidelných pokerových turnajů hraných na více stolech začíná ve stanovenou dobu a může pojmout velký počet hráčů, účelem sitngo je uspokojit potřeby těch hráčů, kteří si poker chtějí zahrát hned a nejsou ochotni dlouho čekat. 
Phil Shaw - je hráč high stakes pokeru, spisovatel a novinář z Londýna. Specializuje se na high stakes online.Jje znám pod různými variacemi svého účtu, například 'Jackal69’ na PokerStars a ‘Jackal78’ na Full Tilt Poker. Je hostujícím profíkem ve videích o pokeru na instruktážním webu CardRunners.com, specializuje se na výuku sitngo a mixed game. Je také nadšeným učitelem hry prostřednictvím privátního koučinku. 
Moje stručné hodnocení knihykniha je obsahově aktuální, dobře napsaná, obsahuje teorii i spoustu praktických příklad, pokrývá celou oblast sitngo, srovnává sitngo s dalšími pokerovými variantami, vysvětluje základy motivace hráčů pro sitngo, pokrývá všechny fáze hry, pro každou fázi nabízí řadu cenných doporučení, obsahuje slovníček hlavních pojmů a hlavně – soustřeďuje spoustu argumentů, které dokazují, že poker je hra poznávací a ne jen hra o štěstí.  
Významnou a nedílnou částí knihy, které autor věnuje téměř třetinu rozsahu knihy, jsou příklady na Sitngo. Slouží v knize jako ilustrace klíčových pojmů uváděných v hlavním textu knihy, jsou však prezentované jako scénáře ze skutečného světa. U každého z nich je uveden stručný popis situace, pak otázka s nabíd¬kou několika odpovědí, následuje správná odpověď a vysvětlení, proč volit tuto akci, takže si hráči mohou na těchto příkladech posoudit, do jaké míry jsou schopni činit správná rozhodnutí. Příklady jsou uspořádány do stejných sekcí jako hlavní text knihy, aby si čtenáři mohli projít příklady vztahující se k dané sekci, a pak se vrátit k hlavnímu textu a pokračovat dál ve čtení, nebo aby si mohli znovu pročíst sekce, u nichž na příkladech zjistili, že je ještě patrně plně nezvládli nebo dobře nepochopili. 
Na závěr cituji autora: „Ať už spadáte do kterékoli skupiny hráčů, nejpravděpodobnějším důvodem, proč sitngo zůstane i nadále populární, je to, že vás k němu přitáhly vzrušující a napínavé zážitky z konfrontací all-in, možnost nadělat v něm peníze, i potěšení z toho, že vyhráváte zas a znovu - sitngo je prima zábava!

16.11.11

Myslete jako fotograf - recenze knihy Zonerpressu

Na adrese: http://www.akamonitor.cz/recenze/myslete-jako-fotograf.htm
jsem vystavil podrobnou recenzi knihy Zonerpressu z roku 2010.
Podtitulek knihy "Kreativní myšlení pro lepší [digitální] fotografie" napovídá o co v knize jde a nepřímo i komu je kniha určena. Téma knihy je sice jedním z nejčastěji připomínaných témat fotografie, současně je to něco, v čem nejčastěji v praxi hřešíme. Po prostudování knihy, plné vynikajících myšlenek a výborných obrazových ukázek, jsem se rozhodl přiblížit obsah knihy výběrem poznatků a myšlenek autora, které nejlépe vystihují jeho přístup k tématuKniha je rozdělena do 3 kapitol: ZÁMĚR - STYL a POSTUPVzhledem k tomu, že pokrytí  všech 3 kapitol by zabralo příliš místa, jakož i proto, že jádro pojetí přece jen leží spíš v problematice záměru fotografie, než v oblasti stylu a postupu, vybral jsem myšlenky pouze z první kapitoly.
Obsah první kapitoly má následující strukturu:- Více rovin objektu 
- Dobrý vzhled 
- Různá krása 
- Mrtvá monstra 
- Klišé a ironie 
- Obyčejné neobyčejné 
- Odhalení 
Z dalších dvou kapitol vybírám pouze některá dílčí témata:
- Harmonie 
- Vedení pohledu 
- Minimalismus 
- Interaktivní kompozice 
- Čas a pohyb 
- Hyperrealistický vzhled
Kniha patří mezi myšlenkově nejbohatší práce Michaela Freemana a má co říct každému fotografu, od začátečníka až po profesionála.

12.11.11

Řízení informačních rizik v praxi – Miroslav Čermák

Problematika řízení informačních rizik je velmi aktuální. Je překvapující, že se mu v české literatuře věnuje poměrně málo pozornosti. O to více si cením práci Miroslava Čermáka, který se rozhodl opublikovat své desetileté praktické zkušenosti z oblasti informačních technologií, informační bezpečnosti a řízení rizik. Jádrem knihy je metodika analýzy rizik, při jejímž vývoji autor respektoval mezinárodní standardy pro řízení  informační bezpečnosti. Metodika tak poskytuje opakovaně využitelné a měřitelné výsledky.
Hlavním cílem této knihy je seznámit čtenáře s problematikou řízení informačních rizik.
Kniha rozdělena do čtyř hlavních částí: řízení rizik, analýza rizik, vyhodnocení rizik a zvládání rizik, přičemž největší důraz je kladen na analýzu rizik. Posloupnost kapitol v knize kopíruje proces řízení informačních rizik. Autor vede čtenáře krok za krokem celým tímto procesem. Po přečtení a promyšlení obsahu knihy, by měl být čtenář vybaven poznatky, nezbytnými pro úspěšné zavedení procesu řízení informačních rizik ve společnosti. Měl by být schopen provést samostatně a efektivně analýzu rizik a následně rizika správně vyhodnotit a navrhnout vhodný způsob jejich zvládání.

V první části knihy se seznámíte s pojmem řízení rizik a důvody, proč je nutné získat pro zavedení procesu řízem rizik aktivní podporu vrcholového managementu, 'jak této podpory dosáhnout, jaké argumenty při komunikaci s vrcholovým managementem použít a následně jak celý proces řízení rizik ve společnosti úspěšně zavést.
Ve druhé části, která je nejrozsáhlejší, se seznámíte s možnými přístupy k provedení analýzy rizik a budete konfrontováni s výhodami a nevýhodami interně a externě prováděných analýz rizik, kvantitativními a kvalitativními metodami používanými při analýze rizik. Dozvíte se, jak efektivně a s minimálními náklady provést identifikaci a kvantifikaci aktiv, hrozeb a zranitelností.
Ve třetí části, která se věnuje vyhodnocení rizik, se seznámíte s metodikou výpočtu výsledného rizika a s vhodnými způsoby, jak tyto výsledky interpretovat a prezentovat. Značná pozornost je také věnována volbě vhodných opatření vedoucích ke snížení rizika.
Ve Čtvrté části se dozvíte, jaké jsou možné způsoby zvládání rizik a kdy je vhodné jednotlivé způsoby pro jejich zvládání použít, jak by měla vypadat závěrečná zpráva z analýzy rizik a co by měl obsahovat plán zvládání rizik. Metodika analýzy rizik, tak jak je prezentována v této knize, je plně v souladu s mezinárodními standardy pro řízení informační bezpečnosti a poskytuje 
opakovatelné a měřitelné výsledky.
Přístup autora k tématu je velmi praktický, výklad je srozumitelný, teoretická část odpovídá potřebám pochopení základů řízení rizik, kniha je stručná, přesto obsahuje mnoho cenných rad a doporučení, které ocení nejen specialisté z oblasti informačních systémů, ale i management organizací.

Digitální fotografie v programu GIMP - opožděná recenze

V roce 2010 vydal CPress knihu "Digitální fotografie v programu GIMP", kterou napsal Lubomír ČevelaV posledních dnech jsem obdržel od návštěvníků jednoho ze svých odborných weblogů dotaz týkající se softwarové tvorby infračervených snímků. Jelikož sám mnoho zkušeností s touto oblastí fotografie nemá, obrátil jsem se na Google, s jehož pomocí jsem našel odkaz na článek, který se tématu přímo věnuje a to s odkazem na knihu, které je věnována tato stručná recenze. Knihu o GIMPu vlastním již delší dobu. Ušla mé pozornosti zřejmě proto, že jsem předpokládal, 
že obsahuje pouze základy digitální fotografie. Nyní musím říci, že jsem se hluboce mýlil. Autor knihy Lubomír Čevela ve své knize prezentuje několik návodů, které jinde moc snadno nenajdete a které při tom můžete snadno využít i pro práci v prostředí jiného kvalitního foto-editoru. Zde je několik dílčích témat, která jsou zpracována názorně:
- Napodobení infračervené fotografie
- Instalace zásuvného modului UFRaw
- Kompenzace zkreslení objektivu
- Doodtřování pomocí neostré masky
- Nepravý HDR snímek
- Základní úpravy v UFRaw
- Retuš s použitím záklaty
- Přidání filmového zrna
- Rozsáhlé úpravy portrétu
- Snímek se složenou scénou
- Simulace přechodového filtru
- Produktová fotografie aneb maska a stín
Knihu jsem sice v nabídce CPressu dnes nenašel, ale věřím, že se v ní brzo opět objeví.
Knihu vřele doporučuji a to nejen uživatelům GIMPu.