18.7.12

43 chyb v podnikání - recenze


43 chyb v podnikání a jak se jim vyhnout - Duncan Bannatyne - Vydal ZonerPress
 Studium knihy Duncana Bennatyne může být spolehlivou cestou jak v podnikání zabránit smrtícímu řetězení v managementu dávno známých, ale často opomíjených chyb. Když jsem si na portálu ZonerPressu povšiml toho, že nabízí knihu věnovanou chybám v podnikání, byl jsem překvapen. Když jsem si knihu prostudoval, pochopil jsem, že přátelé v ZonerPressu prostě nemohli odolat. A dobře udělali, že knihu vydali a patří jim za to dík.
V byznysu se chyby nevyplácejí. To ví asi každý, kdo se alespoň jednou pokusil podnikat. Málokdo však ví, jaké bývají nejčastější chyby, kterých se podnikatelé dopouštějí, a ještě méně je těch, kteří vědí, jak se těmto chybám nejlépe vyhnout.
Autor knihy, Duncan Bannatyne patří mezi ty, kteří se vlastním přičiněním v byznysu prosadili. Autor knihy je dnes je předsedou představenstva Bannatyne Group, společnosti, která vlastní a provozuje síť hotelů, fitness center, lázní a barů po celé Velké Británii.
Cituji z výstižné anotace knihy na stránkách vydavatele a na zadní stran obálky knihy.
„Čtyřicet tři rad může pro někoho vypadat jako nedostatečný počet, pro jiného je to nezvládnutelné množství doporučení. Tuto knihu ale napsal člověk, který má za sebou podnikatelskou praxi od samého začátku a velmi dobře zná úskalí, kterým je potřeba se vyhnout. V knize nehledejte ani sofistikované finanční poradenství, ani zaručené návody na to, jak byznys začít. Najdete zde praktické rady, které vás naučí, jak se nedostat do problémů, nebo jak se z nich pokusit dostat ven. Je příznačné, že první rada začíná takto: „Nechat si v byznysu poradit není těžké, ale nechat si poradit dobře, to už ano. Kdokoliv od vašich zákazníků a dodavatelů až po vaše zaměstnance – nemluvě o kamarádech a rodině – vám dokáže dost dobře říct, kde děláte něco špatně. Problém je, že jen málo lidí vám řekne, jak ty věci napravit.
Vlastní názor na potenciální přínos knihy se uděláte již při prohlédnutí názvů 4š kapitolek, věnovaných 43 chybám.  Najdete je v ukázce na stránce vydavatele, nebo na následující adrese:
www.akamonitor.cz/bannatyne/. Zamyšlení nad názvy může být samo o sobě užitečným autotestem, na jehož základě se můžete vybrat z 43 chyb v první řadě ty, jejichž názvy vás v obsahu nejvíce oslovily.
V této knize nenajdete v ní ani složité grafy, ani zázračné marketingové metody, ani skvělé ekonomické modely, najdete zde „pouze“ 43 praktických rad úspěšného podnikatele.
Autoři se rozhodl pro pozitivní způsob, jak našemu podnikání zajistit v budoucnost úspěch. K podnikání nestačí dobrý nápad, je třeba, aby podnik přinášel takové tržby, že bude vytvářet zisk. Autor v knize shromáždil nejběžnější důvody, kvůli kterým se podniků nedaří vydělávat a přilákat investory či zákazníky.
Některé chyb jsou směšné, jiné jsou skryté a zákeřné a dokáží zlikvidovat náš podnik.
V knize nemají místo případy neúspěchu, které souvisejí se zločinnou činností.
Podle autora knihy je důležité:
- Znát úskalí na kterých jiné podnikatelské počiny zkrachovaly.
- Dokázat chybu včas rozpoznat
- Vědět jak se jim vyvarovat.
- Vědět na co si dávat pozor, které  činnosti jsou zásadní
- Jak zvažovat to, zda se do podnikání pustit.
Nejde o zaručené rady jak rozjet byznys ani o finanční poradenství.
Dozvíte se jak se nedostat do problémů, případně jak se z nich dostat.
Knihu může brát i jako cenný pomyslný rozcestník, inspirující k podrobnějšímu studiu dílčích oblastí teorie a metod podnikán ( s využitím specializovaných publikací.). Skutečnost, že naše podnikání může ( v extrémním případě ) předčasně ukončit kterákoliv-jedna ze 43 chyb, uvedených v knize, neznamená, že by ve výkladu nebyl vnitřní skrytý systém. Chyby se mohou často řetězit, proto je důležitý i komplexní pohled na své podnikání. Kniha tak může dobře posloužit jak nástroj pro zpytování svědomí podnikatele.
Více o knize na adrese: www.zonerpress.cz


28.6.12

Finanční management - recenze

Finanční management - Růčková Petra, Roubíčková Michaela
Vydala GRADA a.s.
Kniha Finanční management představuje cenný přínos do knihovny teoretiků a praktiků z oblasti finančního řízení. Čtenáři je vnímána především komplexnost a šíře zpracovaných poznatků. Autorky nabízejí přístup k tématu s respektováním zvláštností Corporate governance. Srovnávají situaci v ČR a ve světě. Pozoruhodný je i způsob podání tradičních témat finančního řízení. Předností knihy je spojení teoretických poznatků metod a technik finančního řízení, s náznakem jejich praktického využití v podnikové praxi.  
Kniha je zaměřena na:
- základní teoretické přístupy a jejich uplatnění a projevy v praxi. 
- specifiku realizace finančního managementu v ČR a odlišnosti vzhledem k zahraničí. 
- aspekty vzniku a vývoje korporací, zdroje financování, metody hodnocení investic apod.
- problematiku dividendové politiky, 
- finanční analýzu vnitřních a vnějších podmínek fungování podniku, 
- prognózu těchto podmínek a hodnocení nejistot či rizik spojených s budoucími aktivitami podniku. 
- plánování, jako na proces, který bezprostředně navazuje na finanční analýzu navazuje. 
Autorky knihy Finanční management
Ing. Petra Růčková, Ph.D. i Ing. Michaela Roubíčková, Ph.D, jsou asistenkami Slzské university v Opavě. P. Růčková vyučuje předměty Finanční analýza, Finanční management a Finanční plánování a rozpočtování, garantuje rovněž předměty zaměřené na pojišťovnictví. Určitou dobu působila jako manažer odborné přípravy na Vysoké škole podnikání. M. Roubíčková vyučuje předměty Finanční analýza, Finanční plánování a rozpočtování, Mezinárodní finanční management.
Stručný obsah - názvy kapitol
1 Vznik a vývoj korporací jako nejvyššího stupně organizace firmy
2. Investování
3. Metody hodnocení investic
4. Dlouhodobé zdroje financování
5. Finanční analýza
6. Metody finanční analýzy
7. Poměrová analýza
8. Řízení kapitálové struktury
9. Plánování jako nezbytná součást finančního řízení
10. Geneze dividendové politiky
11. Dividendová politika
12. Corporate governance – teoretický exkurz
13. Corporate Governance ve 20. a 21. století
Seznam použité literatury
Přílohy
Vybraná dílčí témata, která mne nejvíce zaujala obsahovým zaaměřením nebo způsobem prezentace:
- Naplňování cíle korporace
- Budoucí a současná hodnota proudu hotovostních toků
- Diskontovaná metoda doby splatnosti (DPBP)
- Zdroje informací pro zpracování finanční analýzy
- Analýza rozdílových a tokových ukazatelů
- Ukazatele tržní hodnoty
- Teorie kapitálové struktury založené na konfliktu zájmů
- Vliv fungování finančního systému na kapitálovou strukturu
- Složky strategického plánu
- Forma (struktura) dlouhodobého plánu
- Škola dividendové relevance
- Členění dividend podle pravidelnosti vyplácení
- Dividendový reinvestiční plán
- Teoretický rámec corporate governance
- Corporate Governance ve 20. a 21. století
- Modely Corporate Governance ve světě
- Shrnutí výhod a nevýhod Kontinentálně-evropského a Angloamerické systému
- Kodexy corporate governance
Knihu doporučuji všem zájemcům o moderní pojetí aktuálních problémů finančního managementu.
Více se dozvíte na adrese: 
http://www.grada.cz/financni-management_6987/kniha/katalog/

26.6.12

Programujeme pro Android - recenze


Programujeme pro Android, Ing. Miroslav Ujbányai
Vydala Grada Publishing, a.s.

Tato kniha je první svého druhu psaná česky, jež si klade za cíl zasvětit čtenáře do základů a pokročilejších technik programování pod  operačním systémem Android  a usnadnit proniknutí do tajů tvorby programů pro zařízení vybavená tímto systémem a o překonání prvních překážek na této cestě. Autorem knihy je Miroslav Ujbányai, který působí jako programátor průmyslových aplikací. Jeho základní pracovní činností je administrace stávajících a tvorba nových intranetových a internetových aplikací pomocí technologie ASRNET, a z historického hlediska také v jazyce PHP. Autor je držitelem několika certifikátů z oblasti programování a databází.

Chytré telefony (komunikátor, smarthphone, PDA atd.) umožňují uživateli přístup na internet, pracovat se soubory, komunikovat s přáteli přes ICQ nebo Skype, a to vše díky zabudovanému operačnímu systému. Ten je jádrem umožňujícím instalovat a spouštět programy a ovládat samotný telefon stejným způsobem jako na klasickém PC. Vývoji OS (operačního systému) pro mobilní zářízení se věnuje mnoho firem a jejich výsledkem jsou například Windows Mobile/Phone, Blackberry, Symbian OS a samozřejmě také Android

Kniha Miroslava Ujbányaie se zabývá operačním systémem Android, jakožto progresivním OS se slibnou budoucností na poli mobilních zařízení, l když se jedná o jeden z nejmladších operačních systémů, jeho oblíbenost velmi rychle vzrůstá. Důvodů, proč je tak příznivé přijat všemi skupinami uživatelů, od těch mladších až po firemní klientelu, je více. Jedná se o operační systém velmi rychlý a stabilní. Zdrojový kód Androidu je volně dostupný a šířený jako open source.
Vzhledem k rozšířenosti a obrovskému růstu popularity tohoto OS roste poptávka po kvalitním programovém vybavení, a tím pádem jsou programátoři, vzdělaní v této oblasti, čím dál více

Kniha je určena převážně začínajícím vývojářům a je proto napsána jednoduchou a srozumitelnou formou. U čtenáře předpokládá základní znalost objektového jazyka Jáva. V první části  této knihy se čtenář velmi podrobné seznamuje s platformou Android, obdrží informace o historii, architektuře, nejdůležitějších funkcích a způsobu  licencování. Samostatná kapitola je věnována vývojovým nástrojům a popisu základních kamenů Android aplikace. Autor čtenáři nabízí jednoduchou aplikací. Autor uvádí informace o struktuře samotného projektu. Následuje výklad o tvorbě grafického uživatelského rozhraní projektu, je přiblížena tvorba grafického uživatelského rozhraní a je popsáno využití základních vizuálních komponent systému. Na těchto základech jsou postaveny další kapitoly, které se zabývají využitím databázového rozhraní SQLite, načítáním a ukládáním datových souborů a vytvářením vlastních widgetů.

Stručný obsah – názvy kapitol

Android – představení
Vývojové nástroje a prostředí
Základní kameny Android aplikace
První projekt„Hello Word“
Stručný úvod do programování v jazyce Jáva
Uživatelské rozhraní
Využití standardních vizuálních komponent
Databázový systém SQLite
Preference
Práce s datovými soubory
Widgety na domovské obrazovce
Kniha čtenáři odpoví především na následující otázky:
- Jakým způsobem Android aplikace funguje?
- Jak zprovoznit vývojové prostředí pro programování Android aplikací? J
- Jak využívat základní vizuální komponenty?
- Jak propojit Android aplikaci s databázovým systémem SQLite? L i
- Jak ukládat potřebná data bez použiti databázového rozhraní?
Podrobněji k obsahu
První kapitola knihy je určená všem čtenářům, kteří se chtějí se systémem  Android a s jeho historií seznámit. Čtenář se v této kapitole dozví, ve kterých typech zařízení se Android používá a která ještě v budoucnu čekají na jeho příchod. V této kapitole se čtenář dozví o vnitřní architektuře systému, jeho vzhledu, jeho základních funkcích. Tuto kapitolu lze tedy brát jako vstupní bod pro základní informovanost pro budoucí uživatele, resp. vývojáře aplikací na bázi tohoto mladého operačního systému. Čtenář je seznáme s vývojovým prostředím a s potřebným software pro tvorbu samotné aplikace. Autor upozorňuje na to, že než začneme vyvíjet Android aplikace, je důležité pochopit, jaké typy aplikací lze konstruovat, jakým způsobem jsou aplikace konstruovány a pochopit životní cyklus celé aplikace. Čtenář se seznamuje s volně vázanými komponentami, které tvoří Android aplikaci, a s jejich vazbou. V další části knihy autor probírá základní komponenty jazyka Java, jako jsou proměnné, objekty, dědičnost tříd, popř. výjimky. Stručný úvod do základů programování v Jávě si klade za cíl seznámit budoucího vývojáře Android aplikací s tímto jazykem, jakožto základním prvkem programování, který bude programátor při vývoji svých aplikací využívat. Následuje seznámení s  tvorbou uživatelského rozhraní. 
Android disponuje tvorbou mnoha různých typů zobrazení. Následuje podrobnější seznámení se základními vizuálními komponent aplikace. Jsou představeny jejich nejdůležitější vlastnosti, metody a způsob jejich využití.  Výklad pokračuje na téma SQLite.
V případě SQLite se jedná  o systém, který je velmi šetrný k paměti zařízení a poměrně rychlý, což je velká výhoda při použití v zařízeních jako např. mobilní telefony. Další plus této relační databáze je v její snadné použitelnosti v rámci aplikace, jelikož SQLite nepracuje na principu klient-server, ale představuje  knihovnu, jež se přilinkuje k aplikaci a lze ji přes jednoduché rozhraní používat. Využívání SQLite je také výhodné z důvodů jeho šíření pod licencí public domain, jež reprezentuje volné využívání bez nutnosti jakékoli platby za tento systém.  Dvě kapitoly pojednávají o perzistentním ukládání dat, a to prostřednictvím databáze a preferencí.  Načítat, popř. ukládat data a následně s nimi pracovat lze také prostřednictvím klasických souborů, jež mohou být součástí aplikace, nebo mohou být v aplikaci vytvořeny. V jedné z posledních kapitol se čtenář podrobněji seznamuje s načítáním souborů typu XML a zobrazováním jejich dat, a také se dozvídá jak vlastní soubory vytvářet, popř. jak s nimi dále pracovat. V poslední kapitole se autor věnuje tvorbě widgetů, které sou umístěny na domovské obrazovce. Widgety domovské obrazovky tvoří jednu z možností prezentace často se měnících informací. Obsah zobrazovaných údajů je aktualizován pravidelných intervalech pomocí procesů, které běží na pozadí. V závěru knihy se čtenář seznamuje s architekturou  těchto typů widgetů, jejich životním cyklem. Předveden je i návrh widgetu zobrazujícího aktuální datum a čas pomocí komentovaného programového kódu.

Kniha „Programujeme pro Android“ sice není „čtením ke kávě“, za to je velkou pomocí začínajícím tvůrcům androidových aplikací. Srozumitelným jazykem autor provádí čtenáře krok za krokem celým procesem návrhu a vlastní tvorby aplikace. Zásluhu na tom, že tato první česká kniha na dané téma vyšla, má kromě autora především tým odborné redakce  GRADY, kterému patří za to dík.

2.4.12

Práce s počítačem pro seniory

Knihu "Práce s počítačem pro seniory" napsal Lalík Michal, vydala GRADA.


Napsat knihu o počítačích pro seniory vůbec není jednoduché.A řekněme si rovnou, že Michalu Lalíkovi se to podařilo na výbornou.
Proč jeto obtížné 
Protože všechno se rychle mění. Hardware a software počítačů, komunikační možnosti, cenová dostupnost zařízení a komunikačních služeb, nároky na uživatele počítačů - ale především se mění struktura seniorů z hlediska jejich vztahu k počítačům a k internetu. Přibývá seniorů, kteří se již v době své aktivně činnost s počítačem setkali na pracovišti. Většinou to byly  specializované programy pro některou z agend. Méně často komplexní využití
této techniky. Počítače s internetem se stávají důležitým nástrojem komunikace seniora se světem. Umožňují senorům sledovat obor, v kterém působili, dovída se aktuální informace z různých oblastí společnosti. 
S uvedeným vývojem podmínek a nároků se nutně musí měnit obsah, ale především přístup autora k obsahu knihy. 
Skutečnost, že senioři jsou důleživou částí splolečnosti si více či méně uvědomuje stát, při správě země, a ještě více výrobci a obchodníci, pro ktere je počítač s internetem v domácnosti seniora důležitým oknem do jeho života jako občana  a zákazníka. 
Michal Lalík problémy s přístupem vyřešil optimálně. Pro každou oblast užití  počítačů a  internetu vybral jeden často využívaný program, s jeho možnostmi  a obsluhou seniora seznamuje. Senior tak získává praktický pohled na užití služeb PC a internetu a v případě potřeby se snadněji přizpůsobí i v případě, že se mu naskytne potřeba nebo možnost využití novějšího nástroje.
Kniha Michala Lalíka - její obsah a hlavně přístup - představuje v daném čase  optimální pomůcku pro seniora, ať jde o více či méně pokročilého uživatele, případně o úplného začátečníka.
Před léty jsem na svém portálu opublikoval článek na téma "Senioři a internet". Konstatuji s potěšením, že vývoj jde správným směrem a že jak na straně  seniorů, tak na straně poskytovatelů služeb a informací pro seniory, se vývoj pootivním směrech zrychluje. Dočkáme se brzo chvíle, kdy zpráva  v dopravním prostředku, končící slovy "...více na pmdp.cz" nebude bariérou, ale oknem k podrobnějším informací pro stále větší část společnosti.
Názvy kapitol knihy:
První kroky s PC
Počítač a psaní textu
Počítač a fotografie
Počítač, filmy a hudba
Počítač a bezpečnost
Počítač s internetem
Práce s e-mailem
Komunikace na internetu
Ukládání  zálohování dat
Aktivní využití počítačů a internetu výrazně prodlužuje dobu, po kterou může být senior aktivní a neztrácet komunkace se světem.
Více na strábnkách www.grada.cz.
Knihu doporučuji.

2.3.12

Efektivní krizová komunikace - GRADA

Podtitulek knihy zní: „pro všechny manažery a PR specialisty“. Autorem je zkušený odborník v dané oblasti: Radek Chalupa. V knize se čtenář dozví, jaké jsou etapy krizové komunikace, jak komunikovat s médii a s novináři v době krize, jak využít vliv internetu a sociálních sítí. Kniha obsahuje řadu konkrétních
příkladů z praxe. Kniha je orientována především na vnější komunikaci firmy. Autor probírá podrobně jednotlivé etapy krizového vývoje, včetně přípravy na výskyt krizí. Kniha je cenná tím, že neprezentuje problematiku krizové komunikace ve vzduchoprázdnu, ale podrobné probírá i věcné problémy
s nimiž komunikace v jednotlivých etapách vývoje. Vnitřní komunikace v době krize ve firmě není sice komplexně probírána, ale pozorný čtenář si i k této oblasti z knihy vybere řadu cenných
doporučení.
Na webových stránkách GRADY je nabídnuta řada informací, takže se v této minirecenzi  omezím na zdůraznění vybraných dílčích témat, která mne v knize zejména zaujala:
- krizový audit v předkrizovém období
- scénář krizové komunikace  
- vztahy s medii v čase krize
- monitoring – role a význam
- zachovejte si akceschopnost, když propukne krize
- vsaďte na řízený dialog s medii
- nátlakové skupiny – spektakulární akce ve hře.
Velmi užitečné jsou informace obsažené v poslední kapitole,  nazvané „Období po krizi“ – obsahující dílčí témata:
- čas na analýzu
- mediální analýza
- příprava na další krizi.
Tuto kapitolu zdůrazňuji úmyslně proto, že hlavní přínos knihy nevidím v jednotlivostech, které jsou často dobře známy, ale  v prezentace komplexního systému komunikace, v zdůraznění významu a návaznosti etap krizového vývoje, v propagaci myšlenky auditu a analýzy. Autorův výklad čtenáři umožňuje nejen úspěch
v prevenci krize cestou promyšlené krizové komunikace, ale rovněž maximální zhodnocení zkušeností z prodělané krize.
Knihu vřele doporučuji!  

2.1.12

Dobrý fotograf může být každý - recenze - akamonitor.cz

Zoner Press vydal knihu autorů Johna Garreta a Graeme Harrise s podtitulkem "10 lekcí, které vás naučí fotografovat lépe". O Zoner Pressu je dobře známo, že do edičního plánu nezařazuje nové tituly bezdůvodně. Když jsem nabízel  recenzi  knihy „Dobrý fotograf může být každý“ byla to moje zvědavost, co nového může kniha přinést v tom hojném počtu titulů, věnovaných fotografům začátečníkům.
Na první pohled, alespoň podle rozčlenění knihy do jednotlivých 10-ti lekcí, nic nového.  Expozice, clona, závěrka, objektivy, kompozice, světlo, barva, filtry, černo-bílá fotografie, úprava fotografií a správa fotografií.  Příjemně překvapí  šikovný slovníček, zejména když se podíváme hlouběji do obsahu jednotlivých lekcí. Odpověď na položenou otázku o poslání knihy napoví názvy dvou odstavců jednostránkového úvodu knihy: „Příliš mnoho informací“ a „Proces učení“.  Autoři věnovali velkou pozornost tomu, co do knihy zařadí, aby byl splněn jejich cíl, kterým je pomoci zdokonalit fotografickou praxi. Minimalizovali rozsah technických informací a věnovali se možnostem zlepšení kvality fotografií v různých situacích. Důsledně se řídí pravidlem, podle kterého každé rozhodnutí o technice fotografování je současně rozhodnutím o tvůrčím přístupu fotografa k tématu fotografie.  V souladu s tím najdete v úvodu k řadě lekcí důraz na tvůrčí stránku.  Příklad: jak používat clonu tvořivě.  Nutno dodat, že minimalizace technických informací nebyla pro autory vůbec snadná, vzhledem k rychlému rozvoji technických možností fotografování.
Druhou oblastí knihy, v které najdete nové prvky, je oblast přístupu k procesu učení.  Ve všech lekcích najdete projekty  ( jeden a více ).  Autoři důsledně sledují pravidlo, podle kterého učit se fotografovat neznamená jenom číst si o fotografování a prohlížet si cizí fotografie, ale především vlastní fotografickou praxi. Proto je kniha prošpikována zadáními. Závěrem každé lekce je vyhodnocení úkolů, řešených v jednotlivých projektech.  To platí důsledně o všech  lekcích.
Respektování uvedených dvou zásad – minimalizace technických detailů a moderní přístup k učení – našlo svůj odraz i v detailním obsahu lekcí.
Na rozdíl od základní struktury knihy,  struktura jednotlivých lekcí  přináší některá dílčí témata, s kterými se v knihách pro začátečníky často nesetkáte, nebo alespoň ne v takové hloubce výkladu.  Namátkou uvádím několik dílčích témat, která mne zaujala:
- high key a low fotografie,
- siluety a multiexpozice,
- seletivní ostření,
- makrofotografie,
- magická ingredience,
- korekce barev a jejich zesilování,
- převod do černobílé,
- tonální abstrakce,
- fotogram a fotoprint,
- odstranění nežádoucích prvků,
- solarizace a posterizace,
- odstín a sytost.
Knihu doporučuji. Nejde o technickou příručku, ale o kvalitně podaný návod, jak se dopracovat ke zdokonalení své fotografické praxe se zdůrazněním tvůrčího přístupu k fotografování. Více se dozvíte na adrese:
http://zonerpress.cz/kniha/pro-grafiky-a-fotografy/dobry-fotograf-muze-byt-kazdy