2.4.12

Práce s počítačem pro seniory

Knihu "Práce s počítačem pro seniory" napsal Lalík Michal, vydala GRADA.


Napsat knihu o počítačích pro seniory vůbec není jednoduché.A řekněme si rovnou, že Michalu Lalíkovi se to podařilo na výbornou.
Proč jeto obtížné 
Protože všechno se rychle mění. Hardware a software počítačů, komunikační možnosti, cenová dostupnost zařízení a komunikačních služeb, nároky na uživatele počítačů - ale především se mění struktura seniorů z hlediska jejich vztahu k počítačům a k internetu. Přibývá seniorů, kteří se již v době své aktivně činnost s počítačem setkali na pracovišti. Většinou to byly  specializované programy pro některou z agend. Méně často komplexní využití
této techniky. Počítače s internetem se stávají důležitým nástrojem komunikace seniora se světem. Umožňují senorům sledovat obor, v kterém působili, dovída se aktuální informace z různých oblastí společnosti. 
S uvedeným vývojem podmínek a nároků se nutně musí měnit obsah, ale především přístup autora k obsahu knihy. 
Skutečnost, že senioři jsou důleživou částí splolečnosti si více či méně uvědomuje stát, při správě země, a ještě více výrobci a obchodníci, pro ktere je počítač s internetem v domácnosti seniora důležitým oknem do jeho života jako občana  a zákazníka. 
Michal Lalík problémy s přístupem vyřešil optimálně. Pro každou oblast užití  počítačů a  internetu vybral jeden často využívaný program, s jeho možnostmi  a obsluhou seniora seznamuje. Senior tak získává praktický pohled na užití služeb PC a internetu a v případě potřeby se snadněji přizpůsobí i v případě, že se mu naskytne potřeba nebo možnost využití novějšího nástroje.
Kniha Michala Lalíka - její obsah a hlavně přístup - představuje v daném čase  optimální pomůcku pro seniora, ať jde o více či méně pokročilého uživatele, případně o úplného začátečníka.
Před léty jsem na svém portálu opublikoval článek na téma "Senioři a internet". Konstatuji s potěšením, že vývoj jde správným směrem a že jak na straně  seniorů, tak na straně poskytovatelů služeb a informací pro seniory, se vývoj pootivním směrech zrychluje. Dočkáme se brzo chvíle, kdy zpráva  v dopravním prostředku, končící slovy "...více na pmdp.cz" nebude bariérou, ale oknem k podrobnějším informací pro stále větší část společnosti.
Názvy kapitol knihy:
První kroky s PC
Počítač a psaní textu
Počítač a fotografie
Počítač, filmy a hudba
Počítač a bezpečnost
Počítač s internetem
Práce s e-mailem
Komunikace na internetu
Ukládání  zálohování dat
Aktivní využití počítačů a internetu výrazně prodlužuje dobu, po kterou může být senior aktivní a neztrácet komunkace se světem.
Více na strábnkách www.grada.cz.
Knihu doporučuji.