17.1.13

Recenze knihy věnované Windows 8

Autor: Josef Pecinovský, počet stran 128  - vydání první, Praha 2013
© Grada Publishing, a.s., 2013

Kniha Josefa Pecinovského má za cíl seznámit čtenáře na poměrně malém prostoru se zásadami práce s operačním systémem Windows 8. Knížka je velmi útlá, proto se do ní nemohl ani zdaleka vejít popis všeho, co OS Windows 8 dokáže. Je tu však to nejdůležitější, s čím začátečník může přijít do styku.

Co by tedy měl čtenář této knihy umět, než se do práce s knihou ponoří?
- Zapnout a vypnout počítač.
- Ovládat myš a základní operace s ní.
- Spustit a ukončit program.
- Orientovat se na klávesnici, napsat jednoduchý text.

Co v knize Josefa Pecinovského najdete?
Text knihy je rozdělen do sedmi kapitol.
Obsah – názvy kapitol:- Windows 8 – seznamujeme se
- Nové aplikace Windows 8
- Pracovní plocha a hlavní panel
- Základem systému Windows jsou okna
- Nastaveni os Windows 8
- Operace se soubory, aplikace Průzkumník
- Aplikace dodávané s Windows 8
Úvodní kapitola je seznamovací, dočtete se zde o spouštění celé řady nových aplikací, které se nespouštějí v oknech, jsou modifikacemi úvodní obrazovky. O nich pojednává druhá kapitola. Třetí kapitola je věnována p hlavnímu panelu a pracovní ploše. Uvádí, jak spouštět aplikace a jak mezi nimi přepínat, a také seznamuje s nastavením hlavního panelu. Práci s okny a ovládání aplikací je věnována čtvrtá kapitola. Kromě podrobného popisu oken se v této kapitole dočtete o tom, jak ovládat aplikace pomocí pásu karet a nabídkami. Přestože je OS Windows 8 solidně nastaven už při instalaci, pokud si budete přát změny v nastavení, v páté kapitole se dočtete, jak například změnit vzhled pracovní plochy, úvodní obrazovky, ukazatele myši, jak upravit spořič obrazovky nebo nastavit datum a čas. Šestá kapitola je zásadní pro pochopení práce s dokumenty a soubory.  Ukazuje čtenáři, jak soubory přejmenovat, odstranit, zkopírovat i přesunout.  Závěrečná kapitola seznámí čtenáře s některými aplikacemi, které se instalují současně s Windows 8. Především to jsou Poznámkový blok, Malování, WordPad a Internet Explorer. Autor pamatuje na časté problémy s porozuměním speciálním pojmům, proto uvádí jednotné významy základních pojmů.

Pokud chcete znát přehled novinek, které přináší OS Windows 8, je jich určitě mnoho, ale z uživatelského hlediska jsou podstatné dvě:
- Nabídka Start již neexistuje a je plně nahrazena úvodní obrazovkou.
- Celý OS Windows 8 může být ovládán též pouze dotykem, to ovšem jen v případě, že je k dispozici dotykový monitor, případně je WIN 8 nainstalován v tabletu.
K dispozici má uživatel  zhruba desítku nainstalovaných aplikací, s některými nejzajímavějšími Josef Pecinovský čtenáře stručně, ale přehledně seznamuje. Zajímavou vlastností nové verze Windows 8 je, že spuštěné aplikace není třeba ukončovat, nechtěje běžet, i když s nimi nebudete pracovat. Systém brzy sám rozpozná nečinnou aplikaci a ukončí ji.  Pokud budete v novém OS hledat hry, které vždy bývaly nezbytnou součástí Windows. Nebojte se, ani systému Windows 8 o ně nebudete zkráceni. Kniha Josefa Pecinovského vás tomu naučí.
Mezi nové aplikace Windows 8, kterým se autor stručně  věnuje, patří:
- Mapy
- Předpověď počasí
- Store
- Správa fotografií a videa
- Kalendář
- Jak levně cestovat

Proč si pro svůj start do Windows 8 zvolit právě knihu Josefa Pacinovského, vydanou v GRADĚ v roce 2013?
Knihy J. Pecinovského patří v oblasti počítačové literatury k mým nejoblíbenějším. Cením si uživatelský přístup k obsahu, přehlednou a logickou strukturu, srozumitelný jazyk, výklad bez zbytečného teoretizování. J. Pecinovský umí dokonale hospodařit s prostorem, který je jeho výkladu  poskytnut. I při maximální úspoře místa, dokáže zvýraznit nejpodstatnější čász obsahu. Jde o  jednoho z nejzkušenějších autorů a GRADA dobře ví, proč svěřuje knižní zpracování nových témat právě J. Pecinovskému. Volbou této knihy zcela určitě neprohloupíte.