16.3.13

Windows 8 - kompletní příručka - GRADA - Král

Je to čtvrtý titul, věnovaný Windows 8, s kterým jsem přišel do styku. Musím říci, že to vypadá, jako by se autoři dohodli, že ve svých knihách pěkně odstupňují podrobnost a náročnost výkladu Windows 8. Po dvou titulech J. Pecinovského, po knize Ondřeje Bitto, věnované tipům a trikům, je kniha Mojmíra Krále a Petra Slavíka, zatím nejpodrobnějším a do hloubky nejpropracovanějším titulem, který má co říci nejen začátečníkům a mírně pokročilým , ale i profesionálům IT. Přístup k tématu a podání látky svědčí o bohatých zkušenostech autorů v oblasti vzdělávání a publikování počítačové literatury. Během studia knihy jsem získal dojem, že držím v rukou ve skutečnosti knihy dvě. Jednu, která přibližuje samotné Windows 8 ( co systém nabízí ) a druhou, která shrnuje základy, potřebné k hlubšímu porozumění tomu, co se vlastně děje. Nejlépe je to vidět v kapitolách věnovaných počítači v síti, zabezpečení systému, příkazovému řádku, registrům a problematice instalace a obnovení systému. Je to příjemný pocit, když čtenář rozumí nejen tomu, co má dělat, ale také co se za tím procesem skrývá. Autoři dokázali dobře využít poměrně velký prostor 370-ti stran, které měli k dispozici. Přiznám se, že jsem byl trochu bezradný, jak v recenzi prezentovat bohatý obsah knihy a tak jsem se rozhodl pro malou slideshow, sestavenou z obrázků věnovaných obsahu knihy a čtyřem ukázkám vybraných stránek knihy, přibližujícím podrobnost a grafickou podporu výkladu. Najdete ji na adresehttp://www.akamonitor.cz/recenze/kral/ . ( Pozn. - za slabší kvalitu snímků se omlouvám.)