23.6.13

Pravidla fotografování - a kdy je porušovat - recenze

Český překlad knihy, jejímž autorem je Haje Jan Kamps, je velmi cenným příspěvkem do fotografické literatury, dostupné v češtině na českém knižním trhu. ZonerPressu patří tudíž poděkování za to, že knihu zařadil do svého edičního plánu a opatřil kvalitním překladem.
Kniha je na webu vydavatele Zonerpressu prezentována pečlivě. K dispozici je nejen stručná, ale výstižná anotace knihy, ale i ukázka obsahu formou série vybraných stránek knihy. Pojetí knihy dobře vystihuje věta:
"Dobrý fotograf potřebuje znát pravidla fotografování, skvělý je dokáže porušovat."
Cituji z anotace knihy:
"Každý fotograf, bez ohledu na jeho technické vybavení, by měl znát alespoň základní pravidla fotografování. Pomineme-li některé specifické problémy vztahující se víceméně pouze k fotografii (např. souhlas modelu), většina pravidel se zabývá kompozicí, obsahem a formou fotografického sdělení. Pravidla, která v těchto oblastech v současné době uznáváme jako „správná“, vyhovují estetickému cítění a vnímání většiny populace a vyvíjela se po celá staletí. Jedním z nejznámějších příkladů je pravidlo zlatého řezu a jeho nesčetných variant, jehož původ sahá až do starého Řecka, nebo podstatně mladší šerosvit – objev italských a holandských umělců 15. století.
Autor v knize nezabíhá hluboko do teorie. Jeho kniha představuje praktické ukázky vybraných fotografických pravidel a základní a jednoduchá vysvětlení, proč je správné je dodržovat. Proti tomu jsou postaveny příklady, kdy (a také proč) je dobré tato pravidla v některých případech porušit. U každé fotografie jde především o to, zaujmout diváka, upoutat jeho pozornost, a – v ideálním případě – ho dokonce přimět o snímku přemýšlet nebo se k němu vracet. Nedodržení pravidel vede většinou ke špatným snímkům. Pouze někdy se může podařit, že pravidla nevědomky porušíte a přesto se podaří snímek, na který jste dlouho čekali. Může to být náhoda, ale pokud budete fotografická pravidla dobře znát a budete vědět, kdy a jak je porušit, bude ta šťastná náhoda kolem vás kroužit častěji."
Po prostudování knihy jsem si postavil otázku: je kniha mimořádná jenom tím, že uvádí pravidla fotografování, nebo tím, že ukazuje čeho lze dosáhnout, pokud cíleně konkrétní pravidlo porušujeme? Knih, popisujících pravidla fotografování je na trhu dost na to, aby se mohl fotograf patřičně vzdělat. V této části lze tudíž hovořit pouze o tom, zda bylo užitečné pravidla zopakovat, případně lépe je prezentovat. Ano, kniha je pozoruhodná zejména něčím jiným, než prezentací pravidel. Tím, že kniha prezentuje ukázky dopadů porušení konkrétního pravidla plní současně dvě funkce: a) připomíná pravidlo a ukazuje čeho lze dosáhnout jeho dodržením, b) vedle toho ukazuje možné výsledky cíleného porušení pravidel.
Pojetí knihy připomíná mnohokrát prezentovaný poznatek, že základem dobré fotografie je myšlenka fotografa, s kterou volí kompozici a nastavuje parametry kamery. 
Napadá mne, zda by bylo možná vhodné rozlišovat "nedodržení pravidla" a "porušení pravidla." Nedodržení pravidla je neúmyslné a snižuje šanci na celkový efekt snímku. Porušení pravidla lze považovat za cílené a v konkrétní situaci může zvyšovat šanci na neobvyklý a při tom úspěšný snímek.   
Význam pravidel fotografování není koncepcí knihy nijak snížen, naopak je tímto zvláštním způsobem jejich existence ( tak trochu mimochodem ) zdůrazněna. Pokud dobře zhodnotím situaci a promyslím si záměr snímku, je volba mezi dodržením nebo porušením pravidla věcí  snadnou. Knihu doporučuji všem fotografům i zájemcům o fotografii. Dozví se mnoho nového a určitě nebudou zklamáni.