5.6.13

"Váš osobní startup" - recenze knihy vydané BizBooks

Naše knihkupectví jsou plné knih, v kterých se autoři zaměřili na některou stránku rozvoje osobnosti podnikatele. Přístup autorů knihy „Váš osobní startup“ se od jejich přístupů výrazně liší. Podtitulek knihy mnohé naznačuje: Připravte se na budoucnost, investujte do sebe, změňte svou kariéru.  Autory knihy jsou: Rejd Hoffman a Ben Casnocha. 
Obsah knihy:
1 Všichni lidé jsou podnikateli
2 Získejte konkurenční výhodu
3 Plánujte změny
4 Chce to síť kontaktů
5 Využívejte náhodné příležitosti ke změně
6 Přijímejte rozumná rizika
7 To, co víte, závisí na tom, koho znáte  
Autoři knihy hned v úvodu čtenáře upozorňují: „Tato kniha není příručkou o hledání práce. Nenajdete v ní tipy na to, jak zformátovat svůj životopis nebo jak se připravit na přijímací pohovor. To, co v ní najdete, je nastavení mysli a soubory dovedností potřebných k přizpůsobení se budoucnosti. Objevíte strategie, které vám pomohou rozšířit síť vašich kontaktů, získat konkurenční výhody a lepší profesionální příležitosti.“
Na otázku: „proč startup?“ autoři odpovídají: když založíte novou společnost, děláte rozhodnuti v prostředí, kde máte málo informací, málo času a nedostatečné zdroje. Neexistuje žádná záchranná síť, takže musíte přijmout určité riziko. Konkurence se mění, trh se mění. Životní cyklus firmy je značně krátký. Podmínky, ve kterých podnikatelé zakládají a rozvíjejí firmy, jsou podmínky, ve kterých dnes všichni žijeme, když vytváříme svou kariéru. Nikdy nevíte, co se stane příště. Informace jsou omezené, zdrojů je málo. Konkurence je tvrdá a svět se mění. Doba, kterou strávíte na jedné pozici, se zkracuje. To znamená, že se musíte neustále přizpůsobovat. A když se nepřizpůsobíte a spadnete, nikdo vás nezachytí: ani váš zaměstnavatel, ani vláda.  
Dílčí témata, která mne při čtení zejména upoutala:
- Proč Váš osobní startup
- Sada dovedností pro váš osobní startup
- Vaše směřování a konkurenční výhody závisí na třech částech skládačky - Vaše aktiva - Aspirace a hodnoty - Tržní realita
- Udržujte si vlastní identitu nezávislou na konkrétním zaměstnavateli
- Plán A: Téměř připraven, zamířit, pal, zamířit, pal, zamířit, pal…
- Plán B: Měňte směr v závislosti na tom, co se naučíte
- Plán Z: Skočte do záchranného člunu a přeskupte síly
- Využití informací ze sítě
- Vytvářejte opravdové vztahy
- Vaše rozšířená společenská síť: kontakty druhého a třetího stupně
- Nejlepší pracovní síť: soudržná a různorodá
- Jak posilovat a udržovat svou síť
- Agilní mysl: buďte zvědaví
- Využívejte příležitosti, ve kterých ostatní chybně vidí riziko
- Paradox proměnlivosti: malé ohně zabraňují velkému požáru
- Vyrovnávejte se s profesními výzvami za využití informací ze své sítě
- Využívejte náhodné příležitosti
- Poskládejte z informací komplexní poznatky, na jejichž základě můžete jednat
Detailní recenzi knihy najdete na adrese: http://www.akamonitor.cz/recenze/hoffman_reid.htm  

Pro ty z vás, kdo vládnete angličtinou, mám jedno doporučení pro začátek studia knihy ( a možná i této mé recenze ). Prohlédněte si webovou stránku knihy na adrese: www.startupofyou.com a prolistujte si shrnutí hlavních myšlenek knihy, podané formou otázek a odpovědí. 
Recenzi jsem pojal jako ukázku vybraných myšlenek a doporučení obsažených v knize „Váš osobní startup“. V recenzi volně cituji z textu knihy a moje autorství spočívá ve výběru a v prezentaci myšlenek autorů.