10.8.13

Office 2013 - kniha GRADY - informace

Podrobný průvodce, zpracovaný Tomášem Šimkem, který již dávno není neznámým autorem počítačové literatury, publikované v GRADĚ. Kniha T. Šimka se týká verze Office určené pro studenty a domácnosti. Obsahuje kromě textového editoru Word, tabulkového kalkulátoru Excel a programu pro tvorbu prezentací PowerPoint i elektronický poznámkový blok OneNote. Každý z programů se specializuje na zpracování určitého typu údajů. V části o textovém editoru Word se naučíte vytvářet a měnit vzhled textového dokumentu tak, aby výsledkem byl profesionálně vypadající dopis, smlouva, diplomová práce, katalog či leták. V části o Excelu vytvoříte jednoduché i složitější tabulky, ve kterých jsou pomocí vzorců provedeny a aktualizovány veškeré požadované výpočty. Tabulky se naučíte formátovat a prezentovat ve formě grafů. Výsledky své práce pak můžete prezentovat pomocí PowerPointu, programu, který sadou snímků a informací, které jsou na nich uspořádány, umožní prezentovat určité záměry či myšlenky. OneNote pak dbá na to, abyste měli veškeré své poznámky vždy po ruce, a navíc kvalitně setříděné. Kniha si klade za cíl přiblížit programy Office jak počítačovým začátečníkům, tak i jeho pokročilejším uživatelům. Postupuje od jednodušších operací v jednotlivých programech Office, až po sofistikovanější práci při přenosech údajů mezi programy. Více se o knize dozvíte na stránce věnované této knize na portálu GRADY: http://www.grada.cz/office-2013_7747/kniha/katalog/

Excel 2013 - kniha GRADY - informace

Podrobný průvodce, zpracovaný zkušeným autorem - Pecinovským Josefem - který MS Office, jměnovitě Excel, provází takřka všemi jeho verzemi. Kniha je věnována seznámení s tabulkovým kalkulátorem Excel 2013. Oproti předchozím verzím je Excel 2013 plný novinek; za tu nejpodstatnější lze považovat možnost ovládání pomocí dotykové obrazovky, což přímo souvisí s uvedením systému Windows 8. Ale i ti, kteří používají pro ovládání programu klávesnici a myš, v knize novinky najdou. Kniha je určena pro pokročilé začátečníky. Čtenář této knihy by měl mít alespoň základní znalosti o práci s počítačem – měl by umět počítač spustit a vypnout, spouštět programy, pracovat s klávesnicí a myší. Měl by mít určité znalosti o základních operacích při práci s dokumenty a soubory. Kniha je rozdělena do jedenácti kapitol a postupně přechází od jednodušších operací ke složitějším a je doplněna praktickými příklady ke stažení na www.grada.cz. Text knihy je zaměřen na používání Excelu ve školství, v malých kancelářích i domácnostech. Více se dozvíze na stránce, věnované knize na portálu GRADY:
http://www.grada.cz/excel-2013_7744/kniha/katalog/.