6.12.17

Recenze knihy DRONY od Alpressu

Recenze knihy DRONY od Alpressu.
Komentář k ukázce vybraných stránek knihy podané formou SLIDESHOW. Najdete ji na adrese: www.akamonitor.cz/alpress/.
Z německého originálu MULTICOPTER DRONEN přeložil Richard Kříž
Autorem je Stephan zu Hohenlohe, německý novinář, fotograf, modelář a videoproducent. V roce 2013 začal působit jako odpovědný redaktor časopisu FIugModell.  V roce 2015 vydal první časopis věnovaný výhradně dronům. 

Úvodní slovo autora v knize DRONY má název: "Od zábavy pro volné chvíle k podnikatelskému záměru a zpět." Knihou autor a nakladatel reaguje na největší boom , který kdy v oboru bezpilotních letadel nastal.
Základní témata jsou zvýrazněna již na titulní straně knihy:
- výběr vhodného modelu
- ovládání
- foto a video a legislativa
Autor se svoji knihou reaguje i na takové otázky, jako:
- Jak takový přístroj funguje?
- Kde smím létat, jaké pojištěni potřebuji?
- Jak se můžu snadno a rychle naučil s podobnou multikoptérou létat?
- Jak zjistit potuchy na modelu? Mohu je sám opravit?
Kniha Drony osloví především ty, kteří hledají praktické informace, jak vybrat a ovládat ten nejlepší model, i cenné rady jak amatérského, tak plně profesionálního využití, stručné právní pokyny, kde se smí s drony létat, jaké podmínky musí pilot dronů splnit apod. Nechybí fotografie a popisy celé řady typů dronů.
Kniha je na jedné straně uceleným přehledem problematiky dronů, na straně druhé, v některých částech praktickou příručkou pro výběr dronu, techniku dronu a pro využití dronu pro fotografování a filmování. Autor se věnuje i takovým dílčím problémům, jako je vliv počasí a denního času na létání dronů s kamerou.
Podrobně jsou rozebrány jednotlivé režimy/mody létání ( tracking a další ).
Na příklad v návodu pro Tracking jde autor do detailu.
V knize je kladen důraz na základní znalosti bezpilotního létání/dronů a to i s respektováním skutečnosti, že trh nabízí nespočet kompletních balíčků.
Samotnému létání se věnuje autor podrobně krok za krokem, se zdůrazněním hlavních aktivit podmiňujících úspěch letu dronu.
Autor nevynechal ani odlišnosti profesionálního bezpilotního létání

Pro letecké modeláře nebo dokonce piloty helikoptér by mělo být řízení dronu s kamerou jednoduché. Ale když má člověk poprvé v ruce dálkové ovládáni, vypadá to úplné jinak. Několik tipů z autorovy praxe začátečníkovi usnadni první bezproblémový start. 
Varuje před následováním těch nejdobrodružnějších metod k zahájeni prvního letu s dronem, které nabízí mnohé webové stránky na internetu. Upozorňuje, že mnohdy jsou nejen k ničemu, jsou nadto i nebezpečné. 
Autor se věnuje využívání letových simulátorů
Otázce bezpečí věnuje autor prvořadou pozornost. Zde je ukázka z textu knihy: 
"Než necháte dron poprvé vzlétnout. mějte na paměti, že multikoptéra se těsně nad zemi vznáší velmi neklidné. ...
Kvůli bezpečnosti stůjte od dronu trochu dále než obvykle. Jestliže se dron při zvedáni začne naklánět na stranu, ukončete zkušební let. protože toto je práce pro odborný servis.
...Létejte napřed do různých obrazců, do kruhů nebo osmiček. Čim častěji budete létat, tím snadněji se vám podaří koordinoval souhru jednotlivých funkci".
Zájemce o létání s drony by měl respektovat "DESET TIPŮ PRO PILOTY DRONÚ", které autor nabízí ze své zkušenosti.
Tato kniha nabízí pomoc nejen při nácviku létání s drony/nuiltikoptérami. Najdete v ní i  informace o fungování multikoptér, pomoc při výběru správné kamery a přehled nejběžnějšich multikoptér. Autor vysvětluje i základní právní předpoklady pro provoz dronu. Krátce: "kde smím vůbec létat?" Zaměřujeme se i na rozdíly mezi profesionálním a amatérským využitím multikoptér s kamerami.
Většina z nás zná drony jako nosiče kamer a fotoaparátů. Již dlouho jsou však využívány i k mnoha dalším účelům, kterým se autor ve své knize detailně věnuje:
- Mapování
- Letecké záběry
- Drony nesoucí balíky
- Věda
- Dohled
- Bezpečnost
- Inspekce
- Hledání osob
V knize najdete podrobné informace o manuálním modu a modu GPS, včetně jejich rozdílů, přednostech a nevýhodách.
Autor nevynechal ani moderní problematiku autonomního látáni. Dnes je možné naprogramovat let tak. aby se multikoptéra vrátila automaticky do místa startu, nebo aby za pomocí GPS letěla k určitým místům v krajině. Zdůrazňuje však, že podle obecných ustanovení je automatické létání povolené, dokud zůstává zachován přímý vizuální kontakt pilota s dronem a pilot je kdykoli schopen manuálně převzít řízení. 
Cennou částí knihy je KONTROLNÍ seznam otázek, na které si musí dokázat odpovědět každý, kdo chce komerčně létat s drony:
Před komerčním letem je potřeba si zodpovědět na příklad následující otázky:
- Stačí obecné povoleni k letu. nebo je nezbytní zvláštní povoleni?
- Máme povolení majitele pozemku, z něhož budeme startovat?
- Jsou informovány místní úřady/policie?
- Je místo vzletu a přistání zajištěno proti vstupu nepovolaných osob?
- Je vložena paměťová karta a je prázdná?
- Není příliš silný vítr a je možno bezpeční kontrolovat let?
Pod nadpisem "V závodní horečce" se autor věnuje novému druhu sportu - závodům dronů. V poslední době se vytvořila ohromné čilá závodní scéna. Při podobných závodech musí multikoptéra letět po předem vytčené trase, musí se za letu vyhnout překážkám a proletět branami. Autor vysvětluje zkratku FPV, která znamená From Pilots View, což znamená let z perspektivy pilota. Na čele závodního dronu je namontována malá kamera. Živy obraz je přijímán videobrýlemi, které mají dva monitory a 5.8 GHz videopřijímač. Při letu FPV řídí pilot let svého dronu výlučné podle obrazu kamery. Může tak nejenom létal podle předem stanoveného kurzu, ale současné se také vyhýbat překážkám.
V knize bychom neměli přehlédnout seznam hlavních pravidel/zákazů - podrobněji v SLIDESHOW.
Autor v závěru knihy odkazuje na internetové informace o situaci v bezpilotním létání v CR.
Kniha by neměla chybět v knihovně žádného zájemce o bezpilostní létání s drony.

22.11.17

Recenze knihy "DRONY" - Albatros Media

V roce 2016 vydalo nakladatelství Computer Press ve společnosti Albatros media knihu autorů Jakuba Karase a Tomáše Tichého "DRONY"
Hlavním cílem knihy Karase a Tichého je seznámit čtenáře s drony, včetně jejich detailního popisu, jejich možnostmi a druhy, s praktickými tipy, jak je využívat, jak správné vybrat, jaká jsou pravidla létání a co na to říká legislativa. Informace jsou podány na základě základě dlouhodobé praxe s jejich provozováním, a to jak v podmínkách České republiky, tak v zahraničí.
V současné době se v případě dronů nejedná o technologii, která by byla dostupná jen vyvoleným, ale která se stává dostupnou běžným uživatelům, což usnadňuje i rozvoj této technologie a využití, s kterým nebylo původně vůbec počítáno. Drony mají spoustu výhod a můžou naší civilizaci v mnohém pomáhat a usnadnit nám život, ale současně nás i chránit. Autoři zdůrazňují, že ačkoliv jsou drony moderní technologie, vždy záleží na tom, kdo je ovládáCelou knihou se line základní myšlenka "je na nás, abychom drony využívali v prvé řadě s ohledem na bezpečnost ostatních nezúčastněných osob a majetku."
Drony nám umožňují nový pohled na  naše okoli, přírodu a krajinu kolem nás, kdy vše vidíme v jiném kontextu než pohledem ze země. 
Kniha nám přibližuje technologii dronů, jejich možnosti a specifika. Obsah podává formou souhrnného přehledu, který je určen všem kategoriím čtenářů této oblasti literatury. Popsané praktické tipy nám pomáhají v rozhodování o výběru dronu, při pořizováni efektních leteckých výstupů nebo i samotném létáni.
V této příručce najdete vše, co potřebujete o bezpilotních leteckých prostředcích vědětVe dvanácti kapitolách se postupně seznámíte s širokým spektrem aktivit, ve kterých lze drony využívat, jejich výhodami i nevýhodami a kritérii, podle kterých vybrat to nejvhodněji zařízeni pro plánované využiti. Naučíte se jak s dronem létat, a to od přípravy a plánováni přes vlastni let, až po postprodukci pořízených záznamů. Poradí vám jak pořídit nejlepší letecké fotografie a videa, seznámí vás detailně s jednotlivými částmi dronu a provede vás stavbou vlastního zařízení. 
Autoři podrobně probírají součásti dronu a poskytují detailní návod pro stavbu vlastního dronu. V závěru knihy je podrobně pojednáno o legislativě týkající se provozu dronú. 
Stručné informace o autorech knihy:
Jakub Karas pracuje více než 14 let s leteckými výstupy. hlavně v oblasti fotogrammetrie a geografických informačních systémů. Publikuje v zahraničních odborných časopisech s tematikou bezpilotních leteckých prostředků a geoinformatiky, o konkrétních projektech jejich nasazení a je řešitelem výzkumných projektů. 
Tomáš Tichý se od roku 2009 věnuje snímkování z dálkově ovládaných helikoptér a letounů vlastni konstrukce. Je vedoucím pilotem UAV, konstruktér a spolumajitel firmy UpVision s.r.o.
Rozhodl jsem se zpřístupnit knihu formou Slideshow. Najdete v ní kopii obsahu knihy, úvodní stránky vybraných kapitol knihy, ukázky srozumitelného jazyka a  formy podání obsahu knihy. Kniha je zdařilá i po stránce grafické úpravy, o čemž se můžete přesvědčit na několika posledních stránkách Slideshow.

Slideshow najdete
 na TÉTO webové stránce.


Knihu vřele doporučuji
 všem kategoriím zájemců o tuto rozvíjející se oblast technologií a o její využití v běžné praxi i v oblasti zábavy. 

3.11.17

2. část recenze knihy DRONY od GRADY

Pokračování recenze knihy "DRONY" od GRADY, obsahující obsáhlou charakteristiku obsahu knihy, najdete na adrese:
http://photo-sw-news.akamonitor.cz/2017/11/drony-fotografovani-z-ptaci-perspektivy.html


2.11.17

DRONY - fotografování z ptačí perspektivy - RECENZE

DRONY - fotografování z ptačí perspektivy - RECENZE
Co všechno potřebujete vědět o dronech a jejich využití pro leteckou fotografii a videoPetr Jan Juračka a kolektiv. Vydala Grada Publishing, a.s.
Počet stran 108 - první vydáni. Praha 2017
Zaujal vás knižní titul "DRONY" v nabídce GRADY? Chcete se o knize dozvědět více? Zde je několik doporučení, jak postupovat: 
- především si přečtěte ( rozsířenou ) annotaci knihy na webu GRADY:
https://www.grada.cz/drony-fotografovani-z-ptaci-perspektivy-8954
- prolistujte si několik ukázkových stránek z knihy DRONY, prezentující podrobný obsah knihy, úvodní ¨slovo autora Petra Juračky a několik ukázkových stránek,
- můžete nahlédnout do recenze knihy od Jana A. Nováka na webu "droneweb.cz". Zde je adresa stránky s recenzí:
http://www.droneweb.cz/testy-a-recenze/item/154-knihy-drony-grada
- seznamte se s charakteristikou knihy formulovanou GRADOU
Zde je kopie textu:
"Letecká fotografie a video pořízené drony ovládly internet i média. Neotřelá perspektiva ptačího pohledu má sílu' diváka doslova uhranout, usadit ho do křesla a donutit jej sledovat záběry světa, který je shora mnohdy hezčí, půvabnější a mystičtější než z naší lidské perspektivy. Jenomže koupit dron a vyletět z krabice nestačí. Létání s drony má mnoho specifik, bez nezbytných základních znalostí, nejen fyziky, ale i správného nastavení kamer, využívajícího každého paprsku slunečního světla, to prostě nejde. Pokud" vás drony zaujaly a chcete-li si i vy z vašeho výletu donést domů úchvatné a profesionálně působící záběry, tato kniha je určena právě vám. Napsali ji naši přední čeští odborníci, kteří umí s drony doslova kouzlit."
- Pokud byste byli celí žhaví na koupi Dronu, přečtěte si jednu  z mnoha rad, obsažených v knize "DRONY". Zde je:
"Kompletní letuschopný dron s dostatečně silným výkonem pro kameru a s použitelnou stabilitou lze díky prudce klesajícím cenám koupit již do 30 tisíc korun. Nekupujte ale nic, o čem se nedočtete pochvalné recenze. Pro vaše googlování doporučuji pro začátek hesla Team Black Sheep, ArduCopter a Hobby King."
- Navštivte facebookovou skupinu "RCkopter", kterou Petr Juračka založil pro sdíleni zajimavých odkazů a informaci z tohoto světa.
- Neopomeňte využít fotografické inspirace ze světa, které pro čtenáře knihy DRONY připravila Marie Bulínová. Cituji co vám ve své kapitole knihy vzkazuje:
"Orientovat se v současném spektru světové fotografie z dronu je celkem fuška, a proto jsem pro vás sestavila takový průřez. Nemusíte trávit hodiny prohlížením fotek zavedených fotografů a snímků oceněných v rámci prestižních soutěží - já to za vás probrala". Přihodila k tomu i několik divokých karet v podobě nadšenců například z webu www.dronestagr.am . Vy už můžete jen v klidu vesele prohlížet."
- A pokud jste nevydrželi a dron s fotokamerou poslali již k nebesům, pak určitě budete hledat místo a způsob jak se svými úlovky pochlubit.  Fotografie a filmy pořízené drony se těší velké oblibě. Své výstupy dnes můžete publikovat na bezpočtu internetových serverů. Zde je užší výběr těch, které rozhodně stojí za pozornost.  Marie Bulínová v knize uvádí komentované odkazy na následující internetové zdroje: 
https://500px.com  , http://www.dronestagr.am, https://www.skypixel.com,
https://www.facebook.com/groups/rckopter/
http://yourshot.nationalgeographic.com
National Greographic Your Shot je tak jako 500px server zaměřený na sdílení nejen leteckých fotografií. Pakliže se ve vaší tvorbě orientujete zejména na krajinu či přírodní fenomény, může být toto velmi vhodný způsob prezentace vašich snímků."
- Jistě vás zaujmou stručné informace o těch, kteří pro vás knihu připravili.
Zde jsou - Autorský tým:
- Ilja Mašík - je fotograf na volné noze. V rámci jeho profese i mimo ni se zabývá vývojem elektroniky a softwaru pro mikrokrontroléry. Drony využívá především pro fotografii a dlouhodobě se zabývá iaděním dronů pro fotografii s dlouhými expoziční časy. Ilja je modelář, umí pájet a nebojí se ničeho.
- Vojtěch Duchoslav - doktorským studentem na katedře ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. S drony se zapletl nedobrovolně, když dostal úkol stát se pilotem pro účely filmového cestovatelského projektu Trabantem napřič Tichomořím, kterého se účastnil jako fotograf. Na této půlroční expedici mu nezbylo nic jiného, než se naučit pájet. Dronům propadl.
- Marie Bulínová - je pravá ruka Petra Juračky, také studentka na katedře ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Nadšené se vrhá do všeho, co zavání fotografováním nebo popularizací vědy, ideálně obojím najednou. Ještě nikdy žádný dron nerozbila. Z toho plyne, že máio létá.
- Jindřich Plzák - je vědecký pracovník na katedře archeologie Západočeské univerzity v Plzni. Jeho odborným zájmem a koníčkem je aplikováni moderních technologií do archeologie. Dálkově řízené prostředky jsou jednou z velkých inovací ve vědě a dokumentaci, a proto jsou jeho zálibou. Dokáže řešit i složitější technické úkony, které jsou pro něho většinou výzvou více než problémem.
- No a jestli je toho pro vás stále ještě málo, pak vás zvu k návštěvě stránky, kde publikuji své dojmy čtenáře knihy DRONY. Adresu stránky po dokončení a opublikování recenze, najdete jako samostatnou zprávu na tomto blogu.

10.9.17

Recenze knihy "Zoner Photo Studio X"

Recenze knihy "Zoner Photo Studio X. Moderní průvodce krok za krokem". Autorem knihy je Josef Pecinovský. Vydala Grada a.s.
Arnošt Katolický
---------------------

Posláním recenze knihy o produktu není prioritně hodnocení samotného produktu, ale posouzení toho, jak je produkt prezentován, s respektováním poslání a cílového čtenáře. GRADA měla šťastnou ruku, když  rozhodovala o vydání knihy na téma ZPS X a stejně tomu bylo i při volbě autora. 

Zoner Photo Studio X je nejnovější verzí osvědčeného a oblíbeného českého programu pro správu, prohlížení a úpravu fotografií.

Autorem knihy je Josef Pecinovský, zkušený pedagog a známý autor. V nakladatelství Grada publikoval velké množství knih věnovaných zejména základům práce s počítači, operačnímu systému Windows a kancelářskému balíku MS Office.

Kniha z dílny zkušeného autora, nabízí všem čtenářům se zálibou ve fotografování způsob, jak se seznámit se Zoner Photo Studiem X v co nejkratším čase, současně ale také v úplnosti a do hloubky.

Tento typ literatury je velmi náročný na práci autora, protože obsah a jeho podání nesmí představu o produktu zkreslit. 

Kniha J.Pecinovského není školou fotografie. Nezabývá se kompozicí, expozicí, výběrem místa, světelným, podmínkami. Úkolem knihy J. Pecinovského, je seznámit netradiční formou čtenáře s možnostmi úpravy fotografií právě tímto programem. Kniha není pojata jako souvislý výklad. Čtenář bude mít k dispozicí jednotlivé strany nebo dvoustrany, z nichž každá je věnována jednomu konkrétnímu řešení důležitých situací. 

Kniha je určena pro mírně pokročilé uživatele, kteří ovládají práci s počítačem a rovněž znají základy práce s operačním systémem, zejména pak operace se soubory. Autor v knize specifikuje konkrétní nároky na zkušenosti uživatele.

Autor předpokládá. že uživatel má k dispozici digitální fotoaparát videokameru nebo aspoň lepši mobilní telefon, který zvládá fotografování v rozumném rozlišení.

V podtitulku knihy je zdůrazněno, že jde o "Moderní průvodce krok za krokem". Autor proto zvolil formu pracovní příručky, prezentující zcela detailní návody pro všechny nabízené funkce produktu, pro řešení všech konkrétních situací, do kterých se uživatel v praxi dostává. 

Je důležité, aby se uživatel příručky naučil s ní pracovat, což zahrnuje využívání velmi podrobného obsahu a indexu v závěru knihy. To je podmínkou orientace v bohatě prezentované a proto i hodně členité příručce.

Vhodně zvolený jazyk výkladu, který je dobře srozumitelný, stejně jako výprava knihy, jsou dobrými předpoklady pro efektivní využití příručky.
Překvapující je dobrá čitelnost textu i v malých obrázcích, obsahujících menu, což přispívá k pohodě při práci s knihou.

Struktura knihy, řazení i obsah kapitol, jsou podřízeny charakteru produktu. Míra podrobnosti byla dána volbou formy pracovní příručky. Myslím, že plně odpovídají potřebám uživatele

I když jsem zdůraznil, že recenze má být orientována na způsob prezentace produktu, nemohu se vyhnout alespoň stručné charakteristice jednotlivých kapitol knihy. V barevné publikaci najdeme sedm částí, věnovaných nejdůležitějším okruhům práce s fotografiemi. Každá část je rozdělena na jednotlivá témata, která jsou zpracována formou kombinace názorných obrázků a textu tak, aby bylo možné konkrétní dovednost či funkci ihned uplatnit v praxi.
Kapitoly:
- V úvodní kapitole se uživatel seznámí s programem Zoner Photo Studio X, dočte se přehledně o provozních modulech a základním nastavení, seznámí se s nejdůležitějšími dialogovými okny. 
- Kapitola IMPORT se zabývá téměř výhradně převodem fotografii z různých zařízeni na pevný disk počítače, ať už to je fotoaparát, skener, obrazovka, jiné datové soubory nebo internet.
- Pomocí nástrojů v modulech PROHLÍŽEČ a VYVOLAT můžete své fotografie upravit, aniž byste zasahovali do zdrojového souboru.
- Modul EDITOR prezentuje autor jako mocný nástroj, který dokáže fotografie nejen vylepšit, ale i retušovat a působit na ně různými efekty. Novinkou Zoner Photo Studio X je možnost práce ve VRSTVÁCH.
- Modul VYTVOŘIT umožňuje prezentovat vlastni fotografie nejen jako prosté obrázky, umožňuje z nich vytvořit fotoknihu, kalendář, panoramata. Témata v závéru této kapitoly (skládáni multiexpozlc, funkce HDR) jsou určena především pro zkušenější fotografy.
V kapitolách PUBLIKOVÁNÍ a EXPORT se uživatel dozví jak fotografie a fotoknihy odeslat elektronickou poštou, vytisknout nebo publikovat na sociálních šitích.

Kniha odpovídá především na otázky:
- Jak ovládat program Zoner Photo Studio X?
- Jak importovat do programu fotografie z fotoaparátu, telefonu, skeneru?
- Jak fotografie prohlížet, třídit a zálohovat?
- Jak přiřadit fotografiím souřadnice GPS?
- Jak provádět pokročilé úpravy a retuše fotografií?
- Jak sí vytvořit vlastní fotoknihu, kalendář či pohlednici? - Co to je multiexpozice, panorama nebo HDR prolínání’
- Jak publikovat fotografie na sociálních sítích?
Autor akcentuje zejména nejnovější nástroje úpravy, organizace a prezentace fotografií.
   
Závěr
Měl jsem to štěstí, že jsem mohl dlouhodobě sledovat vývoj produktu Zoneru, tvorbu J. Pecinovského i kvalitu knih GRADY. Jsem rád, že díky tomu mohla být tato moje recenze po všech stránkách pozitivní.
Příručka má všechny předpoklady stát se při práci s fotografiemi pomocí ZPS X nepostradatelným každodenním pomocníkem uživatele. Společně s obsahem serveru "Milujeme fotografii", zahrnujícím nespočet návodů na řešení konkrétních úloh při úpravě fotografií, představuje dobré zázemí pro široký okruh fotografů.