10.9.17

Recenze knihy "Zoner Photo Studio X"

Recenze knihy "Zoner Photo Studio X. Moderní průvodce krok za krokem". Autorem knihy je Josef Pecinovský. Vydala Grada a.s.
Arnošt Katolický
---------------------

Posláním recenze knihy o produktu není prioritně hodnocení samotného produktu, ale posouzení toho, jak je produkt prezentován, s respektováním poslání a cílového čtenáře. GRADA měla šťastnou ruku, když  rozhodovala o vydání knihy na téma ZPS X a stejně tomu bylo i při volbě autora. 

Zoner Photo Studio X je nejnovější verzí osvědčeného a oblíbeného českého programu pro správu, prohlížení a úpravu fotografií.

Autorem knihy je Josef Pecinovský, zkušený pedagog a známý autor. V nakladatelství Grada publikoval velké množství knih věnovaných zejména základům práce s počítači, operačnímu systému Windows a kancelářskému balíku MS Office.

Kniha z dílny zkušeného autora, nabízí všem čtenářům se zálibou ve fotografování způsob, jak se seznámit se Zoner Photo Studiem X v co nejkratším čase, současně ale také v úplnosti a do hloubky.

Tento typ literatury je velmi náročný na práci autora, protože obsah a jeho podání nesmí představu o produktu zkreslit. 

Kniha J.Pecinovského není školou fotografie. Nezabývá se kompozicí, expozicí, výběrem místa, světelným, podmínkami. Úkolem knihy J. Pecinovského, je seznámit netradiční formou čtenáře s možnostmi úpravy fotografií právě tímto programem. Kniha není pojata jako souvislý výklad. Čtenář bude mít k dispozicí jednotlivé strany nebo dvoustrany, z nichž každá je věnována jednomu konkrétnímu řešení důležitých situací. 

Kniha je určena pro mírně pokročilé uživatele, kteří ovládají práci s počítačem a rovněž znají základy práce s operačním systémem, zejména pak operace se soubory. Autor v knize specifikuje konkrétní nároky na zkušenosti uživatele.

Autor předpokládá. že uživatel má k dispozici digitální fotoaparát videokameru nebo aspoň lepši mobilní telefon, který zvládá fotografování v rozumném rozlišení.

V podtitulku knihy je zdůrazněno, že jde o "Moderní průvodce krok za krokem". Autor proto zvolil formu pracovní příručky, prezentující zcela detailní návody pro všechny nabízené funkce produktu, pro řešení všech konkrétních situací, do kterých se uživatel v praxi dostává. 

Je důležité, aby se uživatel příručky naučil s ní pracovat, což zahrnuje využívání velmi podrobného obsahu a indexu v závěru knihy. To je podmínkou orientace v bohatě prezentované a proto i hodně členité příručce.

Vhodně zvolený jazyk výkladu, který je dobře srozumitelný, stejně jako výprava knihy, jsou dobrými předpoklady pro efektivní využití příručky.
Překvapující je dobrá čitelnost textu i v malých obrázcích, obsahujících menu, což přispívá k pohodě při práci s knihou.

Struktura knihy, řazení i obsah kapitol, jsou podřízeny charakteru produktu. Míra podrobnosti byla dána volbou formy pracovní příručky. Myslím, že plně odpovídají potřebám uživatele

I když jsem zdůraznil, že recenze má být orientována na způsob prezentace produktu, nemohu se vyhnout alespoň stručné charakteristice jednotlivých kapitol knihy. V barevné publikaci najdeme sedm částí, věnovaných nejdůležitějším okruhům práce s fotografiemi. Každá část je rozdělena na jednotlivá témata, která jsou zpracována formou kombinace názorných obrázků a textu tak, aby bylo možné konkrétní dovednost či funkci ihned uplatnit v praxi.
Kapitoly:
- V úvodní kapitole se uživatel seznámí s programem Zoner Photo Studio X, dočte se přehledně o provozních modulech a základním nastavení, seznámí se s nejdůležitějšími dialogovými okny. 
- Kapitola IMPORT se zabývá téměř výhradně převodem fotografii z různých zařízeni na pevný disk počítače, ať už to je fotoaparát, skener, obrazovka, jiné datové soubory nebo internet.
- Pomocí nástrojů v modulech PROHLÍŽEČ a VYVOLAT můžete své fotografie upravit, aniž byste zasahovali do zdrojového souboru.
- Modul EDITOR prezentuje autor jako mocný nástroj, který dokáže fotografie nejen vylepšit, ale i retušovat a působit na ně různými efekty. Novinkou Zoner Photo Studio X je možnost práce ve VRSTVÁCH.
- Modul VYTVOŘIT umožňuje prezentovat vlastni fotografie nejen jako prosté obrázky, umožňuje z nich vytvořit fotoknihu, kalendář, panoramata. Témata v závéru této kapitoly (skládáni multiexpozlc, funkce HDR) jsou určena především pro zkušenější fotografy.
V kapitolách PUBLIKOVÁNÍ a EXPORT se uživatel dozví jak fotografie a fotoknihy odeslat elektronickou poštou, vytisknout nebo publikovat na sociálních šitích.

Kniha odpovídá především na otázky:
- Jak ovládat program Zoner Photo Studio X?
- Jak importovat do programu fotografie z fotoaparátu, telefonu, skeneru?
- Jak fotografie prohlížet, třídit a zálohovat?
- Jak přiřadit fotografiím souřadnice GPS?
- Jak provádět pokročilé úpravy a retuše fotografií?
- Jak sí vytvořit vlastní fotoknihu, kalendář či pohlednici? - Co to je multiexpozice, panorama nebo HDR prolínání’
- Jak publikovat fotografie na sociálních sítích?
Autor akcentuje zejména nejnovější nástroje úpravy, organizace a prezentace fotografií.
   
Závěr
Měl jsem to štěstí, že jsem mohl dlouhodobě sledovat vývoj produktu Zoneru, tvorbu J. Pecinovského i kvalitu knih GRADY. Jsem rád, že díky tomu mohla být tato moje recenze po všech stránkách pozitivní.
Příručka má všechny předpoklady stát se při práci s fotografiemi pomocí ZPS X nepostradatelným každodenním pomocníkem uživatele. Společně s obsahem serveru "Milujeme fotografii", zahrnujícím nespočet návodů na řešení konkrétních úloh při úpravě fotografií, představuje dobré zázemí pro široký okruh fotografů.