22.11.17

Recenze knihy "DRONY" - Albatros Media

V roce 2016 vydalo nakladatelství Computer Press ve společnosti Albatros media knihu autorů Jakuba Karase a Tomáše Tichého "DRONY"
Hlavním cílem knihy Karase a Tichého je seznámit čtenáře s drony, včetně jejich detailního popisu, jejich možnostmi a druhy, s praktickými tipy, jak je využívat, jak správné vybrat, jaká jsou pravidla létání a co na to říká legislativa. Informace jsou podány na základě základě dlouhodobé praxe s jejich provozováním, a to jak v podmínkách České republiky, tak v zahraničí.
V současné době se v případě dronů nejedná o technologii, která by byla dostupná jen vyvoleným, ale která se stává dostupnou běžným uživatelům, což usnadňuje i rozvoj této technologie a využití, s kterým nebylo původně vůbec počítáno. Drony mají spoustu výhod a můžou naší civilizaci v mnohém pomáhat a usnadnit nám život, ale současně nás i chránit. Autoři zdůrazňují, že ačkoliv jsou drony moderní technologie, vždy záleží na tom, kdo je ovládáCelou knihou se line základní myšlenka "je na nás, abychom drony využívali v prvé řadě s ohledem na bezpečnost ostatních nezúčastněných osob a majetku."
Drony nám umožňují nový pohled na  naše okoli, přírodu a krajinu kolem nás, kdy vše vidíme v jiném kontextu než pohledem ze země. 
Kniha nám přibližuje technologii dronů, jejich možnosti a specifika. Obsah podává formou souhrnného přehledu, který je určen všem kategoriím čtenářů této oblasti literatury. Popsané praktické tipy nám pomáhají v rozhodování o výběru dronu, při pořizováni efektních leteckých výstupů nebo i samotném létáni.
V této příručce najdete vše, co potřebujete o bezpilotních leteckých prostředcích vědětVe dvanácti kapitolách se postupně seznámíte s širokým spektrem aktivit, ve kterých lze drony využívat, jejich výhodami i nevýhodami a kritérii, podle kterých vybrat to nejvhodněji zařízeni pro plánované využiti. Naučíte se jak s dronem létat, a to od přípravy a plánováni přes vlastni let, až po postprodukci pořízených záznamů. Poradí vám jak pořídit nejlepší letecké fotografie a videa, seznámí vás detailně s jednotlivými částmi dronu a provede vás stavbou vlastního zařízení. 
Autoři podrobně probírají součásti dronu a poskytují detailní návod pro stavbu vlastního dronu. V závěru knihy je podrobně pojednáno o legislativě týkající se provozu dronú. 
Stručné informace o autorech knihy:
Jakub Karas pracuje více než 14 let s leteckými výstupy. hlavně v oblasti fotogrammetrie a geografických informačních systémů. Publikuje v zahraničních odborných časopisech s tematikou bezpilotních leteckých prostředků a geoinformatiky, o konkrétních projektech jejich nasazení a je řešitelem výzkumných projektů. 
Tomáš Tichý se od roku 2009 věnuje snímkování z dálkově ovládaných helikoptér a letounů vlastni konstrukce. Je vedoucím pilotem UAV, konstruktér a spolumajitel firmy UpVision s.r.o.
Rozhodl jsem se zpřístupnit knihu formou Slideshow. Najdete v ní kopii obsahu knihy, úvodní stránky vybraných kapitol knihy, ukázky srozumitelného jazyka a  formy podání obsahu knihy. Kniha je zdařilá i po stránce grafické úpravy, o čemž se můžete přesvědčit na několika posledních stránkách Slideshow.

Slideshow najdete
 na TÉTO webové stránce.


Knihu vřele doporučuji
 všem kategoriím zájemců o tuto rozvíjející se oblast technologií a o její využití v běžné praxi i v oblasti zábavy.