6.12.17

Recenze knihy DRONY od Alpressu

Recenze knihy DRONY od Alpressu.
Komentář k ukázce vybraných stránek knihy podané formou SLIDESHOW. Najdete ji na adrese: www.akamonitor.cz/alpress/.
Z německého originálu MULTICOPTER DRONEN přeložil Richard Kříž
Autorem je Stephan zu Hohenlohe, německý novinář, fotograf, modelář a videoproducent. V roce 2013 začal působit jako odpovědný redaktor časopisu FIugModell.  V roce 2015 vydal první časopis věnovaný výhradně dronům. 

Úvodní slovo autora v knize DRONY má název: "Od zábavy pro volné chvíle k podnikatelskému záměru a zpět." Knihou autor a nakladatel reaguje na největší boom , který kdy v oboru bezpilotních letadel nastal.
Základní témata jsou zvýrazněna již na titulní straně knihy:
- výběr vhodného modelu
- ovládání
- foto a video a legislativa
Autor se svoji knihou reaguje i na takové otázky, jako:
- Jak takový přístroj funguje?
- Kde smím létat, jaké pojištěni potřebuji?
- Jak se můžu snadno a rychle naučil s podobnou multikoptérou létat?
- Jak zjistit potuchy na modelu? Mohu je sám opravit?
Kniha Drony osloví především ty, kteří hledají praktické informace, jak vybrat a ovládat ten nejlepší model, i cenné rady jak amatérského, tak plně profesionálního využití, stručné právní pokyny, kde se smí s drony létat, jaké podmínky musí pilot dronů splnit apod. Nechybí fotografie a popisy celé řady typů dronů.
Kniha je na jedné straně uceleným přehledem problematiky dronů, na straně druhé, v některých částech praktickou příručkou pro výběr dronu, techniku dronu a pro využití dronu pro fotografování a filmování. Autor se věnuje i takovým dílčím problémům, jako je vliv počasí a denního času na létání dronů s kamerou.
Podrobně jsou rozebrány jednotlivé režimy/mody létání ( tracking a další ).
Na příklad v návodu pro Tracking jde autor do detailu.
V knize je kladen důraz na základní znalosti bezpilotního létání/dronů a to i s respektováním skutečnosti, že trh nabízí nespočet kompletních balíčků.
Samotnému létání se věnuje autor podrobně krok za krokem, se zdůrazněním hlavních aktivit podmiňujících úspěch letu dronu.
Autor nevynechal ani odlišnosti profesionálního bezpilotního létání

Pro letecké modeláře nebo dokonce piloty helikoptér by mělo být řízení dronu s kamerou jednoduché. Ale když má člověk poprvé v ruce dálkové ovládáni, vypadá to úplné jinak. Několik tipů z autorovy praxe začátečníkovi usnadni první bezproblémový start. 
Varuje před následováním těch nejdobrodružnějších metod k zahájeni prvního letu s dronem, které nabízí mnohé webové stránky na internetu. Upozorňuje, že mnohdy jsou nejen k ničemu, jsou nadto i nebezpečné. 
Autor se věnuje využívání letových simulátorů
Otázce bezpečí věnuje autor prvořadou pozornost. Zde je ukázka z textu knihy: 
"Než necháte dron poprvé vzlétnout. mějte na paměti, že multikoptéra se těsně nad zemi vznáší velmi neklidné. ...
Kvůli bezpečnosti stůjte od dronu trochu dále než obvykle. Jestliže se dron při zvedáni začne naklánět na stranu, ukončete zkušební let. protože toto je práce pro odborný servis.
...Létejte napřed do různých obrazců, do kruhů nebo osmiček. Čim častěji budete létat, tím snadněji se vám podaří koordinoval souhru jednotlivých funkci".
Zájemce o létání s drony by měl respektovat "DESET TIPŮ PRO PILOTY DRONÚ", které autor nabízí ze své zkušenosti.
Tato kniha nabízí pomoc nejen při nácviku létání s drony/nuiltikoptérami. Najdete v ní i  informace o fungování multikoptér, pomoc při výběru správné kamery a přehled nejběžnějšich multikoptér. Autor vysvětluje i základní právní předpoklady pro provoz dronu. Krátce: "kde smím vůbec létat?" Zaměřujeme se i na rozdíly mezi profesionálním a amatérským využitím multikoptér s kamerami.
Většina z nás zná drony jako nosiče kamer a fotoaparátů. Již dlouho jsou však využívány i k mnoha dalším účelům, kterým se autor ve své knize detailně věnuje:
- Mapování
- Letecké záběry
- Drony nesoucí balíky
- Věda
- Dohled
- Bezpečnost
- Inspekce
- Hledání osob
V knize najdete podrobné informace o manuálním modu a modu GPS, včetně jejich rozdílů, přednostech a nevýhodách.
Autor nevynechal ani moderní problematiku autonomního látáni. Dnes je možné naprogramovat let tak. aby se multikoptéra vrátila automaticky do místa startu, nebo aby za pomocí GPS letěla k určitým místům v krajině. Zdůrazňuje však, že podle obecných ustanovení je automatické létání povolené, dokud zůstává zachován přímý vizuální kontakt pilota s dronem a pilot je kdykoli schopen manuálně převzít řízení. 
Cennou částí knihy je KONTROLNÍ seznam otázek, na které si musí dokázat odpovědět každý, kdo chce komerčně létat s drony:
Před komerčním letem je potřeba si zodpovědět na příklad následující otázky:
- Stačí obecné povoleni k letu. nebo je nezbytní zvláštní povoleni?
- Máme povolení majitele pozemku, z něhož budeme startovat?
- Jsou informovány místní úřady/policie?
- Je místo vzletu a přistání zajištěno proti vstupu nepovolaných osob?
- Je vložena paměťová karta a je prázdná?
- Není příliš silný vítr a je možno bezpeční kontrolovat let?
Pod nadpisem "V závodní horečce" se autor věnuje novému druhu sportu - závodům dronů. V poslední době se vytvořila ohromné čilá závodní scéna. Při podobných závodech musí multikoptéra letět po předem vytčené trase, musí se za letu vyhnout překážkám a proletět branami. Autor vysvětluje zkratku FPV, která znamená From Pilots View, což znamená let z perspektivy pilota. Na čele závodního dronu je namontována malá kamera. Živy obraz je přijímán videobrýlemi, které mají dva monitory a 5.8 GHz videopřijímač. Při letu FPV řídí pilot let svého dronu výlučné podle obrazu kamery. Může tak nejenom létal podle předem stanoveného kurzu, ale současné se také vyhýbat překážkám.
V knize bychom neměli přehlédnout seznam hlavních pravidel/zákazů - podrobněji v SLIDESHOW.
Autor v závěru knihy odkazuje na internetové informace o situaci v bezpilotním létání v CR.
Kniha by neměla chybět v knihovně žádného zájemce o bezpilostní létání s drony.