27.4.18

KOMPOZICE v (digitálnl) fotografii pohledem 25 českých fotografů - recenze

KOMPOZICE v (digitálnl) fotografii pohledem 25 českých fotografů
V úvodu recenze si dovolím citovat slova Pavla Kristiána, šéfredaktora Zonerpressu. , který knihu vydal. Zdůrazňuje odlišnost přístupu k tématu. 
"Na kompozici se nedivá jako na soubor pravidel a zásad, jako na strašáka, který trápí mnoho začínajíciíh fotografů otázkam: Mám to dobře zakomponované? Není to moc na střed? Je to ve zlatém řezu?  Mám to natočit na diagonálu? Kde to mám oříznout? 
Koncept knihy je velmi jednoduchý. Dali jsme prostor dvaceti pěti vybraným  fotografům, aby na několika stránkách a na několika vlastních vybraných fotografiích sdělili svůj názor na kompozici, jak oni sami ke kompozici přistupují. Najdete zde několik držitelů významných oceněni, ale i fotografy, kteří jsou známější díky internetu a sociálním sítím. Jediným naším výběrovým omezením bylo zahrnuti širšího spektra žánrů; od portrétu přes akt, krajinu, dokument, Street fotografii, až třeba po sport nebo fotografovaní opuštěných míst Nebyla dána žádná pravidla. co v knize může nebo nemůže být. Nikomu z autorů nebylo určováno, co a jak by měl o kompozici psát nebo jaké fotografie má vybrat. Jediným omezením byt rozsah asi 6 knižních stran." Pavel Kristián upozorňuje, že "kniha není žádný reprezentativní přehled české fotografie 2. desetiletí 21. století. Je to ale živý vzorek současné fotografie. Názory těchto fotografů jsou aktuální a skutečné."
V anotaci knihy ( na zadní straně)  se zdůrazňuje, že tato publikace není učebnicí kompozice, může se však stát základem pro diskuzi o kompozici, na příkladech ji rozebírat a nechávat se inspirovat pro vlastní tvorbu.
Kniha obsahuje přibližně dvě stovky fotografií dvaceti pěti současných fotografů. Jsou zde zastoupeni autoři mnoha žánrů, najdete zde krajinářskou fotografii, portrét, akt, dokument nebo sport, ale i zátiší nebo svatební fotografů či fotografováni opuštěných míst. 
Účel knihy vidí autoři v poskytnutí možnosti zamyšlení se nad vyslovenými názory a publikovanými snímky. Za sebe v roli čtenáře mohu prohlásit, že cíle bude dosaženo.
Dříve, než přejdu k dalšímu hodnocení knihy, cituji krátce z rozsáhlé úvodní úvahy Josefa Ptáčka, kterou kniha začíná:
"Kompozice není nic jiného, než správné rozmístěni skladebných prvků obrazu do jeho plochy V podstatě žádná věda. Když ale celou problematiku začneme hlouběji a podrobněji zkoumat, zjistíme, že se nacházíme v nepřehledném a bezbřehém bludišti. Každý tvůrce - v našem případě fotograf -pracuje s obrovským množstvím výrazových prvků. Jsou to například struktura, plocha, tvar. perspektiva, světlo, volba stanoviště, použití různých druhů optiky a vlastně i volba správného okamžiku pro stisknutí spouště....Každý z vyjmenovaných pojmů by se dal rozvádět do bezpočtu možnosti, variant, souvislostí, závislostí atd. Ještě je třeba zmínit pár slov o skladebných prvcích obrazu. ...  Autor může volit cokoliv z těchto možnosti. Může pracovat na principu kontrastu, rytmu, tonality (high key, low key). no a samozřejmě v neposlední řadě je to i světlo. To může být přímé, nepřímé, rozptýlené, bodové, čelní, boční, zadní, logické i spekulativní. "
Pro snadnější přiblížení problematiky rozděluje autor svoji úvahu na tři části. V první sleduje možnosti kompozice z hlediska historického vývoje fotografie. Ve druhé části se zabývá fotografii statickou a nakonec fotografií reportážní či dokumentární a snad i fotografii současnou. 
Z hlediska objektu fotografování rozdělil svoji úvahu na několik částí: zátiší, architektura, krajina a posledním zastavením je "živá" fotografie. Je to obor, který má spoustu podoblastí. Např. pouliční fotografie, reportáž z události, dokumentární fotografie. rodinná fotografie, divadelní, sportovní, cestovatelská a v neposlední řadě i válečná. Každý z těchto oborů má svá specifika. Autor se pokuší eliminovat a formulovat některé  obecné zásady.
Svoji úvahu uzavírá slovy: "Ať dílo zachycuje lidi, krajinu, zátiší,  nebo abstraktní námět, musí působit jako jednotný celek, ve kterém hrají roli i další obrazové kvality, např. barva, světlo a stín."
Většina myšlenek, které vyjádřili vybraní čeští fotografové, nějakým způsobem souvisí s dvěma oblastmi poznatkůpravidla kompozice ve fotografii a pocity fotografa při samotném pořizování fotografií a vztah k objektu.

Vybrané volné citáty názorů na téma kompozice ve fotografii, u 25-ti fotografů, uvádím na samostatné stránce. Najdete ji na adrese:  https://photo-sw-news.akamonitor.cz/2018/04/kompozice-v-digitalni-fotografii.html 

K nápadu nabídnout recenzi knihy "KOMPOZICE v (digitálnl) fotografii pohledem 25 českých fotografů",  mne vedla zkušenost s knihou "50 cest ke kreativní fotografii", kterou jsem recenzoval a která se mi velice líbí.
Po prvních dnech studia knihy "KOMPOZICE v (digitálnl) fotografii pohledem 25 českých fotografů" jsem si říkal, že si vybírám k recenzi samé zajímavé, ale pro recenzi nesnadné publikace. Obsah je zajímavý a struktura je pestrá, struktura knihy je bohatá - ale ke zpracování recenze nijak snadná. Je to důsledkem zvoleného, moderního přístupu k pojetí obsahu knihy. 
Koncepce knihy je povedený experiment - vybrat lidi různých žánrů, vytyčit hlavní téma a poskytnou fotografům volnost pro vyjádření. Kniha je velmi povedená, má kvalitní anotaci, srozumitelný úvod, s nahlédnutím do historie pojetí kompozice, věcný závěr ( prezentovaný jako náhrada úvodu ). Hlavní myšlenky vstupní úvahy o kompozici uvádím dále. Výběr autorů je pro daný účel vhodný. Kniha bude zajímavým čtením zejména pro fotografy ( a další zájemce o fotografii ), kteří mají rádi diskuzi - v tomto případě na téma kompozice. Ocení bohatství myšlenek vyslovených autory a ověří si správnost svého pojetí kompozice fotografie. 

Pro recenzi takového unikátního díla jsem zvolil kombinaci stručného textu a výstižného souboru citací názorů na téma kompozice. Nebylo snadné vybrat pro volnou citaci přijatelné množství podnětných názorů (třikrát jsem jejich počet redukoval.) Nejde o hlasování o správném pojetí, ale naopak o pestrost názorů a argumentů.
Možná se někdo pozastaví nad tím, že neuvádím autory jednotlivých myšlenek, ale seznam všech autorů. Důvodem je skutečnost, že jde o volné citace a mohlo by dojít k nesouladu s představou autora myšlenky. Uvedením volných citací myšlenek chci potenciálnímu zájemci, přiblížit pojetí knihy a připravit ho na to, co ho v knize čeká. Věřím, že bude pro většinu čtenářů velmi zajímavé, srovnat si své představy s představami autorů fotografií umístěných v knize.
Abych se i já, jako amatérský fotograf, zapojil do diskuse na téma kompozice, uvedu alespoň slovně: podle mého názoru, hlavní moje myšlenka na téma kompozice souvisí s cílem - dosáhnout toho, aby pocit fotografa při pořizování snímku, byl pokud možno co nejblíže pocitu čtenáře při prohlížení snímku. Z toho vyplývá můj vztah k pravidlům kompozice.
Na závěr bych rád položil otázku, kterou jsem si kladl celou dobu při práci na recenzi: "proč byl do názvu knihy vložen termín "digitální". Znamená to, že koncepce analogové a digitální fotografie se od sebe nějak významně liší?
Přeji všem čtenářům, aby se jim experiment s přizváním 25-ti českých fotografů do diskuze o kompozici zalíbil a aby si z četby - nebo přímo studia knihy - odnesli co nejvíce užitečných poznatků a rad zkušených fotografů. 
Arnošt Katolický, doc. - v Plzni 27. 4. 2018

20.4.18

Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti - recenze

Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti - recenze
Řadu let monitoruji na své svém neziskovém webovém portálu www.akamonitor.cz, obsah vybraných časopisů a internetových stránek, z oblasti, ke kterým mám profesní vztah ( IT, IS, soc. sítě, Security...) ,  nebo kterým se věnuji pro své potěšení ( fotografie, hry, poker, ... ). V posledních několika letech jsem se na stránkách časopisů a na webových portálech stále častěji setkával s texty, obsahujícími pojmy kryptoměna, bitcoin, blockchain atd. Dlouho mě to nechávalo klidným, texty jsem zaregistroval, ale to bylo všechno. Až do nedávna, kdy jsem se na webu setkal s pojednáním, srovnávajícím internet s blockchainem. To můj zájem o kryptoměny probudilo. Po prostudování několika webových zdrojů, vesměs zaměřených na vybranou část problematiky,  jsem se rozhodl opatřit si knihu, která by mi pomohla získat ucelený obraz o této ( viditelně stále aktuálnější ) tématice. V českém jazyce není mnoho ucelených pojednání o kryptoměnách. Moje volba padla na knihu GRADY "Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnostiod autorů D. Stroukala a J. Skalického
Předpokládám, vzhledem k tomu, že jste se dostali k této mé recenzi, že váš zájem o kryptoměnu je podobný.  Podotýkám, že recenze si neklade za cíl hodnocení kryptoměny jako takové, ale kvality knižního zpracování.

Zalíbily se mi otázky, které si autoři položili v úvodu knihy: Lze bitcoin považovat za spolehlivé peníze? Jak se bitcoiny vytváří? Kolik jich je a bude? Kde se dají koupit a jak se s nimi pracuje?
Jde o otázky, které si, dříve či později, položí každý, kdo se rozhodl tématu věnovat větší pozornost. 

Knihu GRADY jsem nejdříve zběžně prolistoval, abych věděl co mne čeká. První, co mne poté napadlo, byla otázka o smysluplnosti mé recenze. Kniha obsahuje - uvnitř i na obalu - citace hodnocení od významných a uznávaných osobností. Hodnocení jsou vesměs pozitivní. Vybírám několik z nich:
- kniha popisuje, informuje a vysvětluje,
- kniha je skvělým úvodem do světa Bitcoinu,
- Bitcoin se stává předmětem zájmu milionů lidí a investorů,
- Bitcoin představuje vstupní dveře do digitálního světa finančních inovací,
- kniha je ideální pro první seznámení s Bitcoinem, neboť se dobře čte a je sympaticky útlá,
- autoři jsou přední odborníci na Bitcoin a kryptoměny obecně,
- kniha se nesnaží lákat čtenáře k neuváženým investicím, atd.
Jediná nesmělá poznámka volá po větším prostoru pro knihu pro začátečníka.  
Přidáme-li k tomu skutečnost, že kniha vychází již po dvou letech v novém, pozměněném a rozšířeném vydání, což svědčí o zájmu čtenářů o tuto knihu, napadá mne otázka: co víc si mohou autoři přát? Co víc je třeba napsat k tomu, aby byla kniha doporučena?
Co je potenciálnímu čtenáři k dispozici, pro jeho rozhodnutí, zda se knize věnovat či ne:
 - produktová webová stránka knihy (  https://www.grada.cz/bitcoin-penize-budoucnosti-9980/ ) obsahuje stručnou anotaci, výběr z obsahu, odkaz na  velmi detailní obsah knihy a odkaz na 15-ti minutové video, v kterém jeden z autorů knihy, D. Stroukal, stručně odpovídá na otázky, týkající se kryptoměn, zejména Bitcoinu,
přímý odkaz na detailní obsah knihy.
Abych vám usnadnil získání představy o knize, vystavil jsem na svém webu krátkou Slideshow, obsahující: 
- informaci o autorech knihy
- vybraná hodnocení knihy 
- předmluvy k 1. a 2. vydání knihy
- rejstřík technických pojmů
- ukázky vybraných definic základních pojmů
Slideshow najdete na adrese: https://www.akamonitor.cz/sw/bitcoingrada/
Doporučuji zejména využít v přiložené Slideshow kopie Předmluvy k 1. a 2. vydání knihy. Může to být významnou pomocí pro pochopení přístupu autorů k tématu. 
Nemýlím-li se, napadla vás teď otázka: Je kniha snadná pro čtení, nebo náročná?
Odpověď je jednoduchá: "jak pro koho". Záleží na tom s jakým cílem a s jakými předpoklady čtenář ke knize přistupuje.
Cituji slova autora: 
"Zabralo mi skutečně hodně času pochopit, jak spolu celá ta technologie souvisí a proč. K pochopení Bitcoinu je zapotřebí znalost peněžní teorie, open-source programování, distribuovaných sítí a kryptografie - a to je docela velké sousto. Tím se vysvětluje, proč jsou lidé tak zmatení a jak se mohl základem nového peněžního řádu stát protokol."
Obtížnost zvládnutí obsahu knihy souvisí s cílem, s jakým k studiu knihy čtenář přistupuje a jak je disponován. Pokud je čtenář vybaven základní schopností samostatného studia a pokud je jeho cílem získat informace pro praktické využití kryptoměny, bez nároku na hlubší pochopení technologie, lze četbu knihy považovat za snadnou. Znamená to vybrat si odpovídající odstavce knihy. 
Pokud je cílem čtenáře získat komplexní, hlubší přehled základů technologie kryptoměny, musí počítat s vyššími nároky, souvisejícími zejména se specifickou terminologií, kterou já osobně považuji za "jazyk kryptoměny". Pochopení vazeb jednotlivých technických pojmů stojí více přemýšlení. Pro představu doporučuji nahlédnout do přiložené slideshow, obsahující doslovné citace vybraných technických pojmů, použitých v jednotlivých částech knihy.
Co mne z detailního obsahu knihy zejména zaujalo? 
V Úvodu: Peníze budoucnosti. Kdo je Satoshi Nakamoto? Poučné příběhy. Nekryté, ale vzácné. Peníze bez tiskárny. Bitcoin a média. 
V PŘÍRUČCE UŽIVATELE KRYPTOMĚN: Pořízení peněženky. První kroky. Mobilní Bitcoin. Kde bitcoiny koupit , směnárny a burzy. Jak bitcoiny vytěžit, jak bitcoiny ochránit. Jak a kde ho používat. První nákup. Jak na něm vydělat. Jak být anonymní. 
V kapitole EKONOMIE A TECHNOLOGIE KRYPTOMĚN : Ekonomické základy Bitcoinu. Svobodné bankovnictví. Bitcoin jako peníze. Škálování, neškálování a kolosální poplatky. Alternativní kryptoměny. Je libo anonymitu? CryptoNote v praxi.  Virtuální mašina jménem Ethereum. Další kryptoplatformy.
V kapitole BUDOUCNOST BITCOINU: Možné problémy. Je bitcoinů málo? Není málo adres? Regulace EU pro, Čína proti, Nové trhy. Byznys jménem Bitcoin. Soukromé blockchainy. Válka o Bitcoin. 
Velmi cenné jsou rady týkající se tvorby a realizace strategií nákupu a prodeje Bitcoinu. Pro vážnější zájemce je v knize několik doporučení pro strategii těžby Bitcoinů. Stejně jako informace týkající se burzy a směnáren kryptoměny. 
Autoři vás naučí monitorovat a analyzovat dění na trzích kryptoměn. 
Kniha obsahuje celou řadu cenných odkazů na internetové zdroje, přiřazených k jednotlivým dílčím tématům.
Media představují velmi silný faktor, ovlivňující vývoj vztahu veřejnosti ke kryptoměnám. Autoři proto věnují pozornost i vztahu medií k Bitcoinu. Vyvracejí  nejrůznější mýty, které vývoj kryptoměn, zejména Bitcoinu, provázejí.
Příručka uživatele kryptoměn je velmi hodnotným návodem pro praktické aktivity s krytoměnami.
Část kapitoly Ekonomika Technologie je někde náročným, ale nezbytným materiálem, potřebným pro pochopení systému fungování kryptoměny jako celku.  
Komu je kniha určena?
Jak vyplývá z výše uvedeného, nelze knihu jednoznačně přiřadit výlučně k začátečníku, ani k pokročilému čtenáři. Jeden i druhý, najde v knize poznatky, které mu poslouží pro dosažení cíle, s kterým ke studiu knihy přistupuje. Doporučuji proto knihu nejdříve zběžně pročíst, vybrat si - podle cíle s jakým ke knize přistupuji - odpovídající části, kterým se bude třeba věnovat podrobně. Pro hlubší studium může pomoci výpis základních definic, aby byly po ruce v okamžiku, kdy jsou použity v určitých souvislostech.
Druhé vydání knihy se od prvního liší. Cituji autora: " Doplnili jsme text tak, aby odpovídal současnosti, kdekoliv to bylo jen možné. Vedle toho přibyly i některé celé kapitoly. V první části, která popisuje historii Bitcoinu, přibylo pár stran o letech 2016 a 2017. Druhá část, která je příručkou pro začátečníky, zůstaly kapitoly v původní podobě, byly pouze aktualizovány. V třetí části jsme doplnil i několik aktuálních témat která nově hýbala bitcoinovým světem. Největší změnou je pak celá velká kapitola o dalších kryptoměnách, které se Honza ujal s pečlivostí sobě vlastní. "
Autoři jsou nadšenými propagátory kryptoměn a odpůrci centralizace a regulace. Budoucnost Bitcoinu vidí pozitivně, i když předpokládají, že na jeho další cestě ho čeká nejedna bitva s odpůrci. Cituji z doslovu: "přestože první ( pozn. Bitcoin ) má výhodu, neznamená to nutně, že nemůže přijít lepší konkurence". Bitcoin považují autoři je zajímavou inovací, která "právě nyní hledá své miliony způsobů využití." Jsou přesvědčeni, že je najde. Spoléhají na to, že "lidská kreativita ve svobodném světě jc nekonečná."
Moje doporučení
Pro autory a redaktory:
- Rady a doporučení autorů knihy jsou pro běžnou praxi nákupu, prodeje, uschovávání kryptoměny a pro volbu odpovídajících strategií, v stávající podobě plně vyhovující. Pokud se týče podrobnějšího poznání "hlubin" Bicoinu, doporučuji zvážit možnost doplnění knihy o schemata procesního a systémového pohledu na danou problematiku.  
- Doporučuji zvážit možnost zařazení krátkého přehledu tématiky do úvodu, vyjádřeného ( s vědomím možné nepřesnosti ) co možná "nejlidověji". Poslouží to lepšímu pochopení první části knihy, věnované historii kryptoměn s využitím příběhů. Zvýší se tím přínos lepšího pochopení pojednání z historie kryptoměn.
Pro čtenáře:
- Doporučuji během studia sledovat obsah vybraných webových stránek.
- Sledování vývoje hodnoty Bitcoinu, ukazatelů, které ho ovlivňují a které Bitcoin zpětně ovlivňuje, pomůže snadnějšímu pochopení mechanismu a funkce kryptoměny.
Pro všechny, kdo se nechají zlákat a stanou se aktivními účastníky "hry", chci zdůraznit, že svět krytoměn je plný rizik a řada doporučení autorů mají tudíž nesmírnou cenu.
Kniha je nesmírně inspirativní. Bohužel nejsem v situaci, kdy bych si mohl ve větší míře ověřit praktické rady obsažené v knize. Každopádně jsem se začal výrazně více zajímat o dění v oblasti kryptoměn. Přihlásil jsem se do kurzu Bitcoinu, stáhl jsem si řadu www stránek, pojednávajících o Bitcoinu, zřídil jsem si vlastní peněženku, přihlásil jsem se k odběru několika newsletterů, atd. Počítejte s tím, že jakmile si "přičichnete, jen tak vám to neprojde" :-). Je to zvláštní svět, plný zajímavostí, radosti i rizik, který vás může silně zaujmou na hezky dlouhou dobu.  
Na závěr cituji z doslovu ke knize: 
"Na své zatím krátké cestě dějinami zažil Bitcoin růsty i pády. Zájem o něj však roste. A lidé ho používají čím dál více. A to navzdory tomu, že musí z donucení používat státní alternativu. Také v následujících letech bude prožívat své krize." "Je nesmírně důležité, aby stál Bitcoin na pevných základech."
"Pomalu se vyjasňují regulace, graduje debata o tom, jak zvýšit množství transakcí, které lze v síti uskutečnit vznikají zajímavější alternativy. Stále více lidí bitcoiny přijímá a používá. Některým lidem doslova zachraňuje životy."
Na závěr mi zbývá pouze potvrdit své  doporučující stanovisko a vyjádřit souhlas s hodnocením knihy ze strany významných osobností, jejichž názory jsou v knize citovány.
Všem těm, kteří se nechají "zlákat" ke vstupu do "minového pole" kryptoměn, hodně bezpečí a úspěchů.
doc. Arnošt Katolický, Plzeň 20. 4. 2018.