20.4.18

Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti - recenze

Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti - recenze
Řadu let monitoruji na své svém neziskovém webovém portálu www.akamonitor.cz, obsah vybraných časopisů a internetových stránek, z oblasti, ke kterým mám profesní vztah ( IT, IS, soc. sítě, Security...) ,  nebo kterým se věnuji pro své potěšení ( fotografie, hry, poker, ... ). V posledních několika letech jsem se na stránkách časopisů a na webových portálech stále častěji setkával s texty, obsahujícími pojmy kryptoměna, bitcoin, blockchain atd. Dlouho mě to nechávalo klidným, texty jsem zaregistroval, ale to bylo všechno. Až do nedávna, kdy jsem se na webu setkal s pojednáním, srovnávajícím internet s blockchainem. To můj zájem o kryptoměny probudilo. Po prostudování několika webových zdrojů, vesměs zaměřených na vybranou část problematiky,  jsem se rozhodl opatřit si knihu, která by mi pomohla získat ucelený obraz o této ( viditelně stále aktuálnější ) tématice. V českém jazyce není mnoho ucelených pojednání o kryptoměnách. Moje volba padla na knihu GRADY "Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnostiod autorů D. Stroukala a J. Skalického
Předpokládám, vzhledem k tomu, že jste se dostali k této mé recenzi, že váš zájem o kryptoměnu je podobný.  Podotýkám, že recenze si neklade za cíl hodnocení kryptoměny jako takové, ale kvality knižního zpracování.

Zalíbily se mi otázky, které si autoři položili v úvodu knihy: Lze bitcoin považovat za spolehlivé peníze? Jak se bitcoiny vytváří? Kolik jich je a bude? Kde se dají koupit a jak se s nimi pracuje?
Jde o otázky, které si, dříve či později, položí každý, kdo se rozhodl tématu věnovat větší pozornost. 

Knihu GRADY jsem nejdříve zběžně prolistoval, abych věděl co mne čeká. První, co mne poté napadlo, byla otázka o smysluplnosti mé recenze. Kniha obsahuje - uvnitř i na obalu - citace hodnocení od významných a uznávaných osobností. Hodnocení jsou vesměs pozitivní. Vybírám několik z nich:
- kniha popisuje, informuje a vysvětluje,
- kniha je skvělým úvodem do světa Bitcoinu,
- Bitcoin se stává předmětem zájmu milionů lidí a investorů,
- Bitcoin představuje vstupní dveře do digitálního světa finančních inovací,
- kniha je ideální pro první seznámení s Bitcoinem, neboť se dobře čte a je sympaticky útlá,
- autoři jsou přední odborníci na Bitcoin a kryptoměny obecně,
- kniha se nesnaží lákat čtenáře k neuváženým investicím, atd.
Jediná nesmělá poznámka volá po větším prostoru pro knihu pro začátečníka.  
Přidáme-li k tomu skutečnost, že kniha vychází již po dvou letech v novém, pozměněném a rozšířeném vydání, což svědčí o zájmu čtenářů o tuto knihu, napadá mne otázka: co víc si mohou autoři přát? Co víc je třeba napsat k tomu, aby byla kniha doporučena?
Co je potenciálnímu čtenáři k dispozici, pro jeho rozhodnutí, zda se knize věnovat či ne:
 - produktová webová stránka knihy (  https://www.grada.cz/bitcoin-penize-budoucnosti-9980/ ) obsahuje stručnou anotaci, výběr z obsahu, odkaz na  velmi detailní obsah knihy a odkaz na 15-ti minutové video, v kterém jeden z autorů knihy, D. Stroukal, stručně odpovídá na otázky, týkající se kryptoměn, zejména Bitcoinu,
přímý odkaz na detailní obsah knihy.
Abych vám usnadnil získání představy o knize, vystavil jsem na svém webu krátkou Slideshow, obsahující: 
- informaci o autorech knihy
- vybraná hodnocení knihy 
- předmluvy k 1. a 2. vydání knihy
- rejstřík technických pojmů
- ukázky vybraných definic základních pojmů
Slideshow najdete na adrese: https://www.akamonitor.cz/sw/bitcoingrada/
Doporučuji zejména využít v přiložené Slideshow kopie Předmluvy k 1. a 2. vydání knihy. Může to být významnou pomocí pro pochopení přístupu autorů k tématu. 
Nemýlím-li se, napadla vás teď otázka: Je kniha snadná pro čtení, nebo náročná?
Odpověď je jednoduchá: "jak pro koho". Záleží na tom s jakým cílem a s jakými předpoklady čtenář ke knize přistupuje.
Cituji slova autora: 
"Zabralo mi skutečně hodně času pochopit, jak spolu celá ta technologie souvisí a proč. K pochopení Bitcoinu je zapotřebí znalost peněžní teorie, open-source programování, distribuovaných sítí a kryptografie - a to je docela velké sousto. Tím se vysvětluje, proč jsou lidé tak zmatení a jak se mohl základem nového peněžního řádu stát protokol."
Obtížnost zvládnutí obsahu knihy souvisí s cílem, s jakým k studiu knihy čtenář přistupuje a jak je disponován. Pokud je čtenář vybaven základní schopností samostatného studia a pokud je jeho cílem získat informace pro praktické využití kryptoměny, bez nároku na hlubší pochopení technologie, lze četbu knihy považovat za snadnou. Znamená to vybrat si odpovídající odstavce knihy. 
Pokud je cílem čtenáře získat komplexní, hlubší přehled základů technologie kryptoměny, musí počítat s vyššími nároky, souvisejícími zejména se specifickou terminologií, kterou já osobně považuji za "jazyk kryptoměny". Pochopení vazeb jednotlivých technických pojmů stojí více přemýšlení. Pro představu doporučuji nahlédnout do přiložené slideshow, obsahující doslovné citace vybraných technických pojmů, použitých v jednotlivých částech knihy.
Co mne z detailního obsahu knihy zejména zaujalo? 
V Úvodu: Peníze budoucnosti. Kdo je Satoshi Nakamoto? Poučné příběhy. Nekryté, ale vzácné. Peníze bez tiskárny. Bitcoin a média. 
V PŘÍRUČCE UŽIVATELE KRYPTOMĚN: Pořízení peněženky. První kroky. Mobilní Bitcoin. Kde bitcoiny koupit , směnárny a burzy. Jak bitcoiny vytěžit, jak bitcoiny ochránit. Jak a kde ho používat. První nákup. Jak na něm vydělat. Jak být anonymní. 
V kapitole EKONOMIE A TECHNOLOGIE KRYPTOMĚN : Ekonomické základy Bitcoinu. Svobodné bankovnictví. Bitcoin jako peníze. Škálování, neškálování a kolosální poplatky. Alternativní kryptoměny. Je libo anonymitu? CryptoNote v praxi.  Virtuální mašina jménem Ethereum. Další kryptoplatformy.
V kapitole BUDOUCNOST BITCOINU: Možné problémy. Je bitcoinů málo? Není málo adres? Regulace EU pro, Čína proti, Nové trhy. Byznys jménem Bitcoin. Soukromé blockchainy. Válka o Bitcoin. 
Velmi cenné jsou rady týkající se tvorby a realizace strategií nákupu a prodeje Bitcoinu. Pro vážnější zájemce je v knize několik doporučení pro strategii těžby Bitcoinů. Stejně jako informace týkající se burzy a směnáren kryptoměny. 
Autoři vás naučí monitorovat a analyzovat dění na trzích kryptoměn. 
Kniha obsahuje celou řadu cenných odkazů na internetové zdroje, přiřazených k jednotlivým dílčím tématům.
Media představují velmi silný faktor, ovlivňující vývoj vztahu veřejnosti ke kryptoměnám. Autoři proto věnují pozornost i vztahu medií k Bitcoinu. Vyvracejí  nejrůznější mýty, které vývoj kryptoměn, zejména Bitcoinu, provázejí.
Příručka uživatele kryptoměn je velmi hodnotným návodem pro praktické aktivity s krytoměnami.
Část kapitoly Ekonomika Technologie je někde náročným, ale nezbytným materiálem, potřebným pro pochopení systému fungování kryptoměny jako celku.  
Komu je kniha určena?
Jak vyplývá z výše uvedeného, nelze knihu jednoznačně přiřadit výlučně k začátečníku, ani k pokročilému čtenáři. Jeden i druhý, najde v knize poznatky, které mu poslouží pro dosažení cíle, s kterým ke studiu knihy přistupuje. Doporučuji proto knihu nejdříve zběžně pročíst, vybrat si - podle cíle s jakým ke knize přistupuji - odpovídající části, kterým se bude třeba věnovat podrobně. Pro hlubší studium může pomoci výpis základních definic, aby byly po ruce v okamžiku, kdy jsou použity v určitých souvislostech.
Druhé vydání knihy se od prvního liší. Cituji autora: " Doplnili jsme text tak, aby odpovídal současnosti, kdekoliv to bylo jen možné. Vedle toho přibyly i některé celé kapitoly. V první části, která popisuje historii Bitcoinu, přibylo pár stran o letech 2016 a 2017. Druhá část, která je příručkou pro začátečníky, zůstaly kapitoly v původní podobě, byly pouze aktualizovány. V třetí části jsme doplnil i několik aktuálních témat která nově hýbala bitcoinovým světem. Největší změnou je pak celá velká kapitola o dalších kryptoměnách, které se Honza ujal s pečlivostí sobě vlastní. "
Autoři jsou nadšenými propagátory kryptoměn a odpůrci centralizace a regulace. Budoucnost Bitcoinu vidí pozitivně, i když předpokládají, že na jeho další cestě ho čeká nejedna bitva s odpůrci. Cituji z doslovu: "přestože první ( pozn. Bitcoin ) má výhodu, neznamená to nutně, že nemůže přijít lepší konkurence". Bitcoin považují autoři je zajímavou inovací, která "právě nyní hledá své miliony způsobů využití." Jsou přesvědčeni, že je najde. Spoléhají na to, že "lidská kreativita ve svobodném světě jc nekonečná."
Moje doporučení
Pro autory a redaktory:
- Rady a doporučení autorů knihy jsou pro běžnou praxi nákupu, prodeje, uschovávání kryptoměny a pro volbu odpovídajících strategií, v stávající podobě plně vyhovující. Pokud se týče podrobnějšího poznání "hlubin" Bicoinu, doporučuji zvážit možnost doplnění knihy o schemata procesního a systémového pohledu na danou problematiku.  
- Doporučuji zvážit možnost zařazení krátkého přehledu tématiky do úvodu, vyjádřeného ( s vědomím možné nepřesnosti ) co možná "nejlidověji". Poslouží to lepšímu pochopení první části knihy, věnované historii kryptoměn s využitím příběhů. Zvýší se tím přínos lepšího pochopení pojednání z historie kryptoměn.
Pro čtenáře:
- Doporučuji během studia sledovat obsah vybraných webových stránek.
- Sledování vývoje hodnoty Bitcoinu, ukazatelů, které ho ovlivňují a které Bitcoin zpětně ovlivňuje, pomůže snadnějšímu pochopení mechanismu a funkce kryptoměny.
Pro všechny, kdo se nechají zlákat a stanou se aktivními účastníky "hry", chci zdůraznit, že svět krytoměn je plný rizik a řada doporučení autorů mají tudíž nesmírnou cenu.
Kniha je nesmírně inspirativní. Bohužel nejsem v situaci, kdy bych si mohl ve větší míře ověřit praktické rady obsažené v knize. Každopádně jsem se začal výrazně více zajímat o dění v oblasti kryptoměn. Přihlásil jsem se do kurzu Bitcoinu, stáhl jsem si řadu www stránek, pojednávajících o Bitcoinu, zřídil jsem si vlastní peněženku, přihlásil jsem se k odběru několika newsletterů, atd. Počítejte s tím, že jakmile si "přičichnete, jen tak vám to neprojde" :-). Je to zvláštní svět, plný zajímavostí, radosti i rizik, který vás může silně zaujmou na hezky dlouhou dobu.  
Na závěr cituji z doslovu ke knize: 
"Na své zatím krátké cestě dějinami zažil Bitcoin růsty i pády. Zájem o něj však roste. A lidé ho používají čím dál více. A to navzdory tomu, že musí z donucení používat státní alternativu. Také v následujících letech bude prožívat své krize." "Je nesmírně důležité, aby stál Bitcoin na pevných základech."
"Pomalu se vyjasňují regulace, graduje debata o tom, jak zvýšit množství transakcí, které lze v síti uskutečnit vznikají zajímavější alternativy. Stále více lidí bitcoiny přijímá a používá. Některým lidem doslova zachraňuje životy."
Na závěr mi zbývá pouze potvrdit své  doporučující stanovisko a vyjádřit souhlas s hodnocením knihy ze strany významných osobností, jejichž názory jsou v knize citovány.
Všem těm, kteří se nechají "zlákat" ke vstupu do "minového pole" kryptoměn, hodně bezpečí a úspěchů.
doc. Arnošt Katolický, Plzeň 20. 4. 2018.

6.12.17

Recenze knihy DRONY od Alpressu

Recenze knihy DRONY od Alpressu.
Komentář k ukázce vybraných stránek knihy podané formou SLIDESHOW. Najdete ji na adrese: www.akamonitor.cz/alpress/.
Z německého originálu MULTICOPTER DRONEN přeložil Richard Kříž
Autorem je Stephan zu Hohenlohe, německý novinář, fotograf, modelář a videoproducent. V roce 2013 začal působit jako odpovědný redaktor časopisu FIugModell.  V roce 2015 vydal první časopis věnovaný výhradně dronům. 

Úvodní slovo autora v knize DRONY má název: "Od zábavy pro volné chvíle k podnikatelskému záměru a zpět." Knihou autor a nakladatel reaguje na největší boom , který kdy v oboru bezpilotních letadel nastal.
Základní témata jsou zvýrazněna již na titulní straně knihy:
- výběr vhodného modelu
- ovládání
- foto a video a legislativa
Autor se svoji knihou reaguje i na takové otázky, jako:
- Jak takový přístroj funguje?
- Kde smím létat, jaké pojištěni potřebuji?
- Jak se můžu snadno a rychle naučil s podobnou multikoptérou létat?
- Jak zjistit potuchy na modelu? Mohu je sám opravit?
Kniha Drony osloví především ty, kteří hledají praktické informace, jak vybrat a ovládat ten nejlepší model, i cenné rady jak amatérského, tak plně profesionálního využití, stručné právní pokyny, kde se smí s drony létat, jaké podmínky musí pilot dronů splnit apod. Nechybí fotografie a popisy celé řady typů dronů.
Kniha je na jedné straně uceleným přehledem problematiky dronů, na straně druhé, v některých částech praktickou příručkou pro výběr dronu, techniku dronu a pro využití dronu pro fotografování a filmování. Autor se věnuje i takovým dílčím problémům, jako je vliv počasí a denního času na létání dronů s kamerou.
Podrobně jsou rozebrány jednotlivé režimy/mody létání ( tracking a další ).
Na příklad v návodu pro Tracking jde autor do detailu.
V knize je kladen důraz na základní znalosti bezpilotního létání/dronů a to i s respektováním skutečnosti, že trh nabízí nespočet kompletních balíčků.
Samotnému létání se věnuje autor podrobně krok za krokem, se zdůrazněním hlavních aktivit podmiňujících úspěch letu dronu.
Autor nevynechal ani odlišnosti profesionálního bezpilotního létání

Pro letecké modeláře nebo dokonce piloty helikoptér by mělo být řízení dronu s kamerou jednoduché. Ale když má člověk poprvé v ruce dálkové ovládáni, vypadá to úplné jinak. Několik tipů z autorovy praxe začátečníkovi usnadni první bezproblémový start. 
Varuje před následováním těch nejdobrodružnějších metod k zahájeni prvního letu s dronem, které nabízí mnohé webové stránky na internetu. Upozorňuje, že mnohdy jsou nejen k ničemu, jsou nadto i nebezpečné. 
Autor se věnuje využívání letových simulátorů
Otázce bezpečí věnuje autor prvořadou pozornost. Zde je ukázka z textu knihy: 
"Než necháte dron poprvé vzlétnout. mějte na paměti, že multikoptéra se těsně nad zemi vznáší velmi neklidné. ...
Kvůli bezpečnosti stůjte od dronu trochu dále než obvykle. Jestliže se dron při zvedáni začne naklánět na stranu, ukončete zkušební let. protože toto je práce pro odborný servis.
...Létejte napřed do různých obrazců, do kruhů nebo osmiček. Čim častěji budete létat, tím snadněji se vám podaří koordinoval souhru jednotlivých funkci".
Zájemce o létání s drony by měl respektovat "DESET TIPŮ PRO PILOTY DRONÚ", které autor nabízí ze své zkušenosti.
Tato kniha nabízí pomoc nejen při nácviku létání s drony/nuiltikoptérami. Najdete v ní i  informace o fungování multikoptér, pomoc při výběru správné kamery a přehled nejběžnějšich multikoptér. Autor vysvětluje i základní právní předpoklady pro provoz dronu. Krátce: "kde smím vůbec létat?" Zaměřujeme se i na rozdíly mezi profesionálním a amatérským využitím multikoptér s kamerami.
Většina z nás zná drony jako nosiče kamer a fotoaparátů. Již dlouho jsou však využívány i k mnoha dalším účelům, kterým se autor ve své knize detailně věnuje:
- Mapování
- Letecké záběry
- Drony nesoucí balíky
- Věda
- Dohled
- Bezpečnost
- Inspekce
- Hledání osob
V knize najdete podrobné informace o manuálním modu a modu GPS, včetně jejich rozdílů, přednostech a nevýhodách.
Autor nevynechal ani moderní problematiku autonomního látáni. Dnes je možné naprogramovat let tak. aby se multikoptéra vrátila automaticky do místa startu, nebo aby za pomocí GPS letěla k určitým místům v krajině. Zdůrazňuje však, že podle obecných ustanovení je automatické létání povolené, dokud zůstává zachován přímý vizuální kontakt pilota s dronem a pilot je kdykoli schopen manuálně převzít řízení. 
Cennou částí knihy je KONTROLNÍ seznam otázek, na které si musí dokázat odpovědět každý, kdo chce komerčně létat s drony:
Před komerčním letem je potřeba si zodpovědět na příklad následující otázky:
- Stačí obecné povoleni k letu. nebo je nezbytní zvláštní povoleni?
- Máme povolení majitele pozemku, z něhož budeme startovat?
- Jsou informovány místní úřady/policie?
- Je místo vzletu a přistání zajištěno proti vstupu nepovolaných osob?
- Je vložena paměťová karta a je prázdná?
- Není příliš silný vítr a je možno bezpeční kontrolovat let?
Pod nadpisem "V závodní horečce" se autor věnuje novému druhu sportu - závodům dronů. V poslední době se vytvořila ohromné čilá závodní scéna. Při podobných závodech musí multikoptéra letět po předem vytčené trase, musí se za letu vyhnout překážkám a proletět branami. Autor vysvětluje zkratku FPV, která znamená From Pilots View, což znamená let z perspektivy pilota. Na čele závodního dronu je namontována malá kamera. Živy obraz je přijímán videobrýlemi, které mají dva monitory a 5.8 GHz videopřijímač. Při letu FPV řídí pilot let svého dronu výlučné podle obrazu kamery. Může tak nejenom létal podle předem stanoveného kurzu, ale současné se také vyhýbat překážkám.
V knize bychom neměli přehlédnout seznam hlavních pravidel/zákazů - podrobněji v SLIDESHOW.
Autor v závěru knihy odkazuje na internetové informace o situaci v bezpilotním létání v CR.
Kniha by neměla chybět v knihovně žádného zájemce o bezpilostní létání s drony.

22.11.17

Recenze knihy "DRONY" - Albatros Media

V roce 2016 vydalo nakladatelství Computer Press ve společnosti Albatros media knihu autorů Jakuba Karase a Tomáše Tichého "DRONY"
Hlavním cílem knihy Karase a Tichého je seznámit čtenáře s drony, včetně jejich detailního popisu, jejich možnostmi a druhy, s praktickými tipy, jak je využívat, jak správné vybrat, jaká jsou pravidla létání a co na to říká legislativa. Informace jsou podány na základě základě dlouhodobé praxe s jejich provozováním, a to jak v podmínkách České republiky, tak v zahraničí.
V současné době se v případě dronů nejedná o technologii, která by byla dostupná jen vyvoleným, ale která se stává dostupnou běžným uživatelům, což usnadňuje i rozvoj této technologie a využití, s kterým nebylo původně vůbec počítáno. Drony mají spoustu výhod a můžou naší civilizaci v mnohém pomáhat a usnadnit nám život, ale současně nás i chránit. Autoři zdůrazňují, že ačkoliv jsou drony moderní technologie, vždy záleží na tom, kdo je ovládáCelou knihou se line základní myšlenka "je na nás, abychom drony využívali v prvé řadě s ohledem na bezpečnost ostatních nezúčastněných osob a majetku."
Drony nám umožňují nový pohled na  naše okoli, přírodu a krajinu kolem nás, kdy vše vidíme v jiném kontextu než pohledem ze země. 
Kniha nám přibližuje technologii dronů, jejich možnosti a specifika. Obsah podává formou souhrnného přehledu, který je určen všem kategoriím čtenářů této oblasti literatury. Popsané praktické tipy nám pomáhají v rozhodování o výběru dronu, při pořizováni efektních leteckých výstupů nebo i samotném létáni.
V této příručce najdete vše, co potřebujete o bezpilotních leteckých prostředcích vědětVe dvanácti kapitolách se postupně seznámíte s širokým spektrem aktivit, ve kterých lze drony využívat, jejich výhodami i nevýhodami a kritérii, podle kterých vybrat to nejvhodněji zařízeni pro plánované využiti. Naučíte se jak s dronem létat, a to od přípravy a plánováni přes vlastni let, až po postprodukci pořízených záznamů. Poradí vám jak pořídit nejlepší letecké fotografie a videa, seznámí vás detailně s jednotlivými částmi dronu a provede vás stavbou vlastního zařízení. 
Autoři podrobně probírají součásti dronu a poskytují detailní návod pro stavbu vlastního dronu. V závěru knihy je podrobně pojednáno o legislativě týkající se provozu dronú. 
Stručné informace o autorech knihy:
Jakub Karas pracuje více než 14 let s leteckými výstupy. hlavně v oblasti fotogrammetrie a geografických informačních systémů. Publikuje v zahraničních odborných časopisech s tematikou bezpilotních leteckých prostředků a geoinformatiky, o konkrétních projektech jejich nasazení a je řešitelem výzkumných projektů. 
Tomáš Tichý se od roku 2009 věnuje snímkování z dálkově ovládaných helikoptér a letounů vlastni konstrukce. Je vedoucím pilotem UAV, konstruktér a spolumajitel firmy UpVision s.r.o.
Rozhodl jsem se zpřístupnit knihu formou Slideshow. Najdete v ní kopii obsahu knihy, úvodní stránky vybraných kapitol knihy, ukázky srozumitelného jazyka a  formy podání obsahu knihy. Kniha je zdařilá i po stránce grafické úpravy, o čemž se můžete přesvědčit na několika posledních stránkách Slideshow.

Slideshow najdete
 na TÉTO webové stránce.


Knihu vřele doporučuji
 všem kategoriím zájemců o tuto rozvíjející se oblast technologií a o její využití v běžné praxi i v oblasti zábavy. 

3.11.17

2. část recenze knihy DRONY od GRADY

Pokračování recenze knihy "DRONY" od GRADY, obsahující obsáhlou charakteristiku obsahu knihy, najdete na adrese:
http://photo-sw-news.akamonitor.cz/2017/11/drony-fotografovani-z-ptaci-perspektivy.html


2.11.17

DRONY - fotografování z ptačí perspektivy - RECENZE

DRONY - fotografování z ptačí perspektivy - RECENZE
Co všechno potřebujete vědět o dronech a jejich využití pro leteckou fotografii a videoPetr Jan Juračka a kolektiv. Vydala Grada Publishing, a.s.
Počet stran 108 - první vydáni. Praha 2017
Zaujal vás knižní titul "DRONY" v nabídce GRADY? Chcete se o knize dozvědět více? Zde je několik doporučení, jak postupovat: 
- především si přečtěte ( rozsířenou ) annotaci knihy na webu GRADY:
https://www.grada.cz/drony-fotografovani-z-ptaci-perspektivy-8954
- prolistujte si několik ukázkových stránek z knihy DRONY, prezentující podrobný obsah knihy, úvodní ¨slovo autora Petra Juračky a několik ukázkových stránek,
- můžete nahlédnout do recenze knihy od Jana A. Nováka na webu "droneweb.cz". Zde je adresa stránky s recenzí:
http://www.droneweb.cz/testy-a-recenze/item/154-knihy-drony-grada
- seznamte se s charakteristikou knihy formulovanou GRADOU
Zde je kopie textu:
"Letecká fotografie a video pořízené drony ovládly internet i média. Neotřelá perspektiva ptačího pohledu má sílu' diváka doslova uhranout, usadit ho do křesla a donutit jej sledovat záběry světa, který je shora mnohdy hezčí, půvabnější a mystičtější než z naší lidské perspektivy. Jenomže koupit dron a vyletět z krabice nestačí. Létání s drony má mnoho specifik, bez nezbytných základních znalostí, nejen fyziky, ale i správného nastavení kamer, využívajícího každého paprsku slunečního světla, to prostě nejde. Pokud" vás drony zaujaly a chcete-li si i vy z vašeho výletu donést domů úchvatné a profesionálně působící záběry, tato kniha je určena právě vám. Napsali ji naši přední čeští odborníci, kteří umí s drony doslova kouzlit."
- Pokud byste byli celí žhaví na koupi Dronu, přečtěte si jednu  z mnoha rad, obsažených v knize "DRONY". Zde je:
"Kompletní letuschopný dron s dostatečně silným výkonem pro kameru a s použitelnou stabilitou lze díky prudce klesajícím cenám koupit již do 30 tisíc korun. Nekupujte ale nic, o čem se nedočtete pochvalné recenze. Pro vaše googlování doporučuji pro začátek hesla Team Black Sheep, ArduCopter a Hobby King."
- Navštivte facebookovou skupinu "RCkopter", kterou Petr Juračka založil pro sdíleni zajimavých odkazů a informaci z tohoto světa.
- Neopomeňte využít fotografické inspirace ze světa, které pro čtenáře knihy DRONY připravila Marie Bulínová. Cituji co vám ve své kapitole knihy vzkazuje:
"Orientovat se v současném spektru světové fotografie z dronu je celkem fuška, a proto jsem pro vás sestavila takový průřez. Nemusíte trávit hodiny prohlížením fotek zavedených fotografů a snímků oceněných v rámci prestižních soutěží - já to za vás probrala". Přihodila k tomu i několik divokých karet v podobě nadšenců například z webu www.dronestagr.am . Vy už můžete jen v klidu vesele prohlížet."
- A pokud jste nevydrželi a dron s fotokamerou poslali již k nebesům, pak určitě budete hledat místo a způsob jak se svými úlovky pochlubit.  Fotografie a filmy pořízené drony se těší velké oblibě. Své výstupy dnes můžete publikovat na bezpočtu internetových serverů. Zde je užší výběr těch, které rozhodně stojí za pozornost.  Marie Bulínová v knize uvádí komentované odkazy na následující internetové zdroje: 
https://500px.com  , http://www.dronestagr.am, https://www.skypixel.com,
https://www.facebook.com/groups/rckopter/
http://yourshot.nationalgeographic.com
National Greographic Your Shot je tak jako 500px server zaměřený na sdílení nejen leteckých fotografií. Pakliže se ve vaší tvorbě orientujete zejména na krajinu či přírodní fenomény, může být toto velmi vhodný způsob prezentace vašich snímků."
- Jistě vás zaujmou stručné informace o těch, kteří pro vás knihu připravili.
Zde jsou - Autorský tým:
- Ilja Mašík - je fotograf na volné noze. V rámci jeho profese i mimo ni se zabývá vývojem elektroniky a softwaru pro mikrokrontroléry. Drony využívá především pro fotografii a dlouhodobě se zabývá iaděním dronů pro fotografii s dlouhými expoziční časy. Ilja je modelář, umí pájet a nebojí se ničeho.
- Vojtěch Duchoslav - doktorským studentem na katedře ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. S drony se zapletl nedobrovolně, když dostal úkol stát se pilotem pro účely filmového cestovatelského projektu Trabantem napřič Tichomořím, kterého se účastnil jako fotograf. Na této půlroční expedici mu nezbylo nic jiného, než se naučit pájet. Dronům propadl.
- Marie Bulínová - je pravá ruka Petra Juračky, také studentka na katedře ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Nadšené se vrhá do všeho, co zavání fotografováním nebo popularizací vědy, ideálně obojím najednou. Ještě nikdy žádný dron nerozbila. Z toho plyne, že máio létá.
- Jindřich Plzák - je vědecký pracovník na katedře archeologie Západočeské univerzity v Plzni. Jeho odborným zájmem a koníčkem je aplikováni moderních technologií do archeologie. Dálkově řízené prostředky jsou jednou z velkých inovací ve vědě a dokumentaci, a proto jsou jeho zálibou. Dokáže řešit i složitější technické úkony, které jsou pro něho většinou výzvou více než problémem.
- No a jestli je toho pro vás stále ještě málo, pak vás zvu k návštěvě stránky, kde publikuji své dojmy čtenáře knihy DRONY. Adresu stránky po dokončení a opublikování recenze, najdete jako samostatnou zprávu na tomto blogu.

10.9.17

Recenze knihy "Zoner Photo Studio X"

Recenze knihy "Zoner Photo Studio X. Moderní průvodce krok za krokem". Autorem knihy je Josef Pecinovský. Vydala Grada a.s.
Arnošt Katolický
---------------------

Posláním recenze knihy o produktu není prioritně hodnocení samotného produktu, ale posouzení toho, jak je produkt prezentován, s respektováním poslání a cílového čtenáře. GRADA měla šťastnou ruku, když  rozhodovala o vydání knihy na téma ZPS X a stejně tomu bylo i při volbě autora. 

Zoner Photo Studio X je nejnovější verzí osvědčeného a oblíbeného českého programu pro správu, prohlížení a úpravu fotografií.

Autorem knihy je Josef Pecinovský, zkušený pedagog a známý autor. V nakladatelství Grada publikoval velké množství knih věnovaných zejména základům práce s počítači, operačnímu systému Windows a kancelářskému balíku MS Office.

Kniha z dílny zkušeného autora, nabízí všem čtenářům se zálibou ve fotografování způsob, jak se seznámit se Zoner Photo Studiem X v co nejkratším čase, současně ale také v úplnosti a do hloubky.

Tento typ literatury je velmi náročný na práci autora, protože obsah a jeho podání nesmí představu o produktu zkreslit. 

Kniha J.Pecinovského není školou fotografie. Nezabývá se kompozicí, expozicí, výběrem místa, světelným, podmínkami. Úkolem knihy J. Pecinovského, je seznámit netradiční formou čtenáře s možnostmi úpravy fotografií právě tímto programem. Kniha není pojata jako souvislý výklad. Čtenář bude mít k dispozicí jednotlivé strany nebo dvoustrany, z nichž každá je věnována jednomu konkrétnímu řešení důležitých situací. 

Kniha je určena pro mírně pokročilé uživatele, kteří ovládají práci s počítačem a rovněž znají základy práce s operačním systémem, zejména pak operace se soubory. Autor v knize specifikuje konkrétní nároky na zkušenosti uživatele.

Autor předpokládá. že uživatel má k dispozici digitální fotoaparát videokameru nebo aspoň lepši mobilní telefon, který zvládá fotografování v rozumném rozlišení.

V podtitulku knihy je zdůrazněno, že jde o "Moderní průvodce krok za krokem". Autor proto zvolil formu pracovní příručky, prezentující zcela detailní návody pro všechny nabízené funkce produktu, pro řešení všech konkrétních situací, do kterých se uživatel v praxi dostává. 

Je důležité, aby se uživatel příručky naučil s ní pracovat, což zahrnuje využívání velmi podrobného obsahu a indexu v závěru knihy. To je podmínkou orientace v bohatě prezentované a proto i hodně členité příručce.

Vhodně zvolený jazyk výkladu, který je dobře srozumitelný, stejně jako výprava knihy, jsou dobrými předpoklady pro efektivní využití příručky.
Překvapující je dobrá čitelnost textu i v malých obrázcích, obsahujících menu, což přispívá k pohodě při práci s knihou.

Struktura knihy, řazení i obsah kapitol, jsou podřízeny charakteru produktu. Míra podrobnosti byla dána volbou formy pracovní příručky. Myslím, že plně odpovídají potřebám uživatele

I když jsem zdůraznil, že recenze má být orientována na způsob prezentace produktu, nemohu se vyhnout alespoň stručné charakteristice jednotlivých kapitol knihy. V barevné publikaci najdeme sedm částí, věnovaných nejdůležitějším okruhům práce s fotografiemi. Každá část je rozdělena na jednotlivá témata, která jsou zpracována formou kombinace názorných obrázků a textu tak, aby bylo možné konkrétní dovednost či funkci ihned uplatnit v praxi.
Kapitoly:
- V úvodní kapitole se uživatel seznámí s programem Zoner Photo Studio X, dočte se přehledně o provozních modulech a základním nastavení, seznámí se s nejdůležitějšími dialogovými okny. 
- Kapitola IMPORT se zabývá téměř výhradně převodem fotografii z různých zařízeni na pevný disk počítače, ať už to je fotoaparát, skener, obrazovka, jiné datové soubory nebo internet.
- Pomocí nástrojů v modulech PROHLÍŽEČ a VYVOLAT můžete své fotografie upravit, aniž byste zasahovali do zdrojového souboru.
- Modul EDITOR prezentuje autor jako mocný nástroj, který dokáže fotografie nejen vylepšit, ale i retušovat a působit na ně různými efekty. Novinkou Zoner Photo Studio X je možnost práce ve VRSTVÁCH.
- Modul VYTVOŘIT umožňuje prezentovat vlastni fotografie nejen jako prosté obrázky, umožňuje z nich vytvořit fotoknihu, kalendář, panoramata. Témata v závéru této kapitoly (skládáni multiexpozlc, funkce HDR) jsou určena především pro zkušenější fotografy.
V kapitolách PUBLIKOVÁNÍ a EXPORT se uživatel dozví jak fotografie a fotoknihy odeslat elektronickou poštou, vytisknout nebo publikovat na sociálních šitích.

Kniha odpovídá především na otázky:
- Jak ovládat program Zoner Photo Studio X?
- Jak importovat do programu fotografie z fotoaparátu, telefonu, skeneru?
- Jak fotografie prohlížet, třídit a zálohovat?
- Jak přiřadit fotografiím souřadnice GPS?
- Jak provádět pokročilé úpravy a retuše fotografií?
- Jak sí vytvořit vlastní fotoknihu, kalendář či pohlednici? - Co to je multiexpozice, panorama nebo HDR prolínání’
- Jak publikovat fotografie na sociálních sítích?
Autor akcentuje zejména nejnovější nástroje úpravy, organizace a prezentace fotografií.
   
Závěr
Měl jsem to štěstí, že jsem mohl dlouhodobě sledovat vývoj produktu Zoneru, tvorbu J. Pecinovského i kvalitu knih GRADY. Jsem rád, že díky tomu mohla být tato moje recenze po všech stránkách pozitivní.
Příručka má všechny předpoklady stát se při práci s fotografiemi pomocí ZPS X nepostradatelným každodenním pomocníkem uživatele. Společně s obsahem serveru "Milujeme fotografii", zahrnujícím nespočet návodů na řešení konkrétních úloh při úpravě fotografií, představuje dobré zázemí pro široký okruh fotografů.

1.12.13

Programování v Excelu 2010 a 2013 - recenze

Programování v Excelu 2010 a 2013
Záznam, úprava a programování maker
Autor: Marek Laurenčík
Knihu vydala GRADA - www.grada.cz

Možností tabulkového kalkulátoru Excel jsou obrovské a tomu odpovídá také bohatost prostředků, které jsou v jazyku Visual Basic for Application k dispozici. Při výběru látky se autoři snažili o to, aby jednotlivé kapitoly pokryly pokud možno co největší počet činností, ke kterým je v běžné práci Excel používán. Makra jsou účinným prostředkem, jak si při práci s tabulkovým kalkulátorem zautomatizovat sérii operací, opakovaných několikrát za sebou. Sešit Excelu je schopen zaznamenat řadu akcí po sobě a podle potřeby tyto akce kdykoliv zopakovat. Tato schopnost Excelu vám ušetří spoustu práce a zabraňuje zbytečným chybám. Akce, prováděné po spuštění makra, si Excel zaznamená pomocí programovacího jazyka Visual Basic for Applications (VBA), jehož editor je součástí každého sešitu. Makra jsou účinným prostředkem, jak si při práci s tabulkovým kalkulátorem zautomatizovat sérii operací, opakovaných několikrát za sebou. Sešit Excelu je schopen zaznamenat řadu akcí po sobě a podle potřeby tyto akce kdykoliv zopakovat. Tato schopnost Excelu vám ušetří spoustu práce a zabraňuje zbytečným chybám.
Akce, prováděné po spuštění makra, si Excel zaznamená pomocí programovacího jazyka Visual Basic for Applications (VBA), jehož editor je součástí každého sešitu.

Knížka autorů Laurenčík a Bureše si kladla několik cílů:
- Seznámit čtenáře se základy tvorby maker;
- Popsat podrobněji nejdůležitější a nejpoužívanější situace, kdy může tvorba maker uživateli pomoci,
- Představit čtenáři složitější programovací techniky a postupy.

Podle názoru autorů, knížka nepředpokládá předběžné znalosti programování, pouze znalost práce s kalkulátorem Excel na uživatelské úrovni. Kniha je sice primárně určena pro Excel verze 2013, avšak programovací postupy, popisované v knize, jsou použitelné i v Excelu 2010 a 2007.
Přestože většina uživatelů Excelu, kteří se chtějí seznámit s programováním v jazyku VBA, již s makry pracovala, je první kapitola věnována tvorbě maker uživatelským způsobem a různým způsobům jejich spouštění. Druhá a třetí kapitola popisují základy jazyka Visual Basic. Manipulace se sešity pomocí maker, napsaných v jazyce VBA, je podrobně popisována ve čtvrté až desáté kapitole.
Látka knihy je seřazena od jednodušších k náročnějším postupům. Výběr látky (zahrnující také práci s grafy a kontingenčními tabulkami) pokryje převážnou většinu toho, co může uživatel od programování v Excelu očekávat. 11. a 12. kapitoly jsou věnovány uživatelským formulářům, ve spojení s programovým kódem jazyku VBA. Poslední tři kapitoly jsou věnovány doplňkové problematice. Ve třinácté kapitole se čtenář dozví o možnosti spolupráce Excelu s jinými aplikacemi kompletu MS Office: Wordem, Accessem a Outlookem a o možnosti spolupráce sešitu se soubory v kódu XML. Čtrnáctá kapitola popisuje převod sešitu na samonosnou aplikaci, použitelnou jinými uživateli.

Obsah knihy – názvy kapitol
Tvorba makra záznamem
Tvorba uživatelských funkcí
Tvorba makra kódem a jeho spuštění
Mastnosti buněk a oblastí
Metody buněk a oblastí
Práce s listy, sešity a aplikací Excelu
Pokročilé programovací techniky
Práce s kontingenčními tabulkami
Práce s grafy
Využití událostí
Tvorba uživatelských formulářů
Použití kódu ve formuláři
Spolupráce Excelu s jinými programy
Úprava sešitu pro využití jinými uživateli
Úvod do tříd
Závěr
Rejstřík

Jako většina práce s osobním počítačem, i programování maker je do značné míry záležitostí praxe. Nejlepší cestou k dobrému zvládnutí jazyka VBA je, stejné jako u většiny lidských činností, především vlastní zkušenost.
Pro jednotlivé kapitoly vytvořili autoři jeden nebo více sešitů s ukázkovými makry, funkcemi a formuláři. Sešity jsou ve formátu Excelu 2013 (XLSM).
Příklady jsou seřazeny podle kapitol a čtenář je najde ke stažení z webových stránek nakladatelství Grada na adrese www.grada.cz. --
Kniha by měla být příručkou, ke které se můžeme vrátit při své pozdější práci. Většina kapitol je doplněna o tabulky s přehledem hlavních příkazů, vlastností a metod, které bude uživatel při tvorbě maker a funkcí používat. Jako většina práce s osobním počítačem, i programování maker je do značné míry záležitostí praxe. Nejlepší cestou k dobrému zvládnutí jazyka VBA je, stejné jako u většiny lidských činností, především vlastní zkušenost. Jako většina práce s osobním počítačem, i programování maker je do značné míry záležitostí praxe. Nejlepší cestou k dobrému zvládnutí jazyka VBA je, stejné jako u většiny lidských činností, především vlastní zkušenost.

Ukázky stručného obsahu vybraných kapitol:
Co se v jednotlivých kapitolách naučíme:
V 1. kapitole:
Zaznamen2ání makra,
Absolutní a relativní odkaz v makru,
Různé způsoby spuštění maker,
Využití maker z jiného sešitu.
V 3. kapitole:
Vytvoření jednoduchého makra a jeho spuštění,
základní odkazy na buňky a oblasti,
práce s objektovými proměnnými,
Použití funkcí Visual Basicu.
V 6. kapitole
Využívat všechny listy v sešitu a manipulovat s nimi,
Využívat více otevřených sešitů,
Manipulovat se sešity,
Využít standardní funkce Excelu.
V 7. kapitole:
Vytvářet makra s parametry,
Pracovat s disky, adresáři a soubory,
L odchytit chyby při běhu makra,
Vracovat s hypertextovými odkazy a komentáři,
Využívat formulářové prvky na listu,
Vyžívat podmíněné formátování,
Rozšířené možnosti řazení,
Využívat zalomení stránek.
V 8. kapitole:
Aktualizovat a změnit oblast dat v kontingenční tabulce,
Vytvořit novou kontingenční tabulku,
Upravit rozmístění polí,
Nastavit typ výpočtu, formátování a způsob zobrazení hodnot,
Vytvořit kontingenční tabulku z nesouvislé oblasti dat,
Vytvořit kontingenční tabulku s využitím relací mezi zdrojovými tabulkami.
V 9. kapitole
Změnit oblast dat v grafu,
Upravit osy a vzhled datových řad,
Přidávat a upravovat popisky v grafu,
Přidat spojnici trendu,
Vytvořit izolovaný graf,
Vytvořit minigraf.
V 11. kapitole:
Vytvoření uživatelského formuláře a jeho spuštění,
Vkládání prvků na formulář,
Grafickou úpravu formuláře,
Využití seznamů na formuláři.
Kniha je díle zkušených autorů.
Vedoucí autor knihy, Ing. Marek Laurenčík se (společně se spoluautorem Michalem Burešem) výuce a vzdělávání v oblasti výpočetní techniky věnuje od roku 1992. Zabývá; se výukou a speciálními konzultacemi téměř všech běžné používaných kancelářských programů.
Ing. Michal Bureš, CSc. Působí v oblasti školení počítačových kurzů od roku 1992. Má za sebou dlouholetou pedagogickou praxi na VŠCHT, následně jako letor IT kurzů a dlouholetou praxi při školení uživatelů výpočetní techniky a tvorbě rozsáhlých zakázkových přehledů a výkaznictví na bázi MS Excelu.


Pozorný čtenář, který si knihu prostuduje a procvičí si příklady, si určitě vychutná hlavní přednost MS Excelu, kterou je kombinace dvou vlastností: Excel  jako pracovní nástroj uživatelů v jejich běžné činnosti a Excel jako nástroj pro náročnější uživatele, kteří se nespokojí s tím, co Excel běžně nabízí a mají zájem využít jeho flexibility, spojené s možnosti tvořit nejen funkce, ale i makra, jako předpoklad vysoké efektivity práce s počítačem v různých prostředích lidské činnosti. Kniha usnadňuje plné využití možností Excelu.

14.10.13

Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích - recenze

4. aktualizované a rozšířené vydání
Autoři: Vladimír Smejkal a Karel Rais
GRADA 2013

Kniha autorů Smejkala a Raise vyšla již ve 4. vydání. Když jsem ji prolistoval, otevřel jsem si stránku http://www.akamonitor.cz/rizika1.htm, obsahující moji recenzi prvního vydání z roku 2003. Poslední odstavec zní: "Rozhodnutí GRADY vydat knihu V. Smejkala a K. Raise považuji za velmi chvályhodné. Nepochybuji o tom, že u tak náročného a rozsáhlého tématu jakým je Řízení rizika se najde dost příležitostí jak v dalším vydání knihu dále obohatit, jak dále prohloubit vazby dílčích témat, jak ještě více přiblížit čtenářům praktickou aplikaci teorie řízení rizik". S potěšením mohu konstatovat, že se kniha, krok za krokem, blížila k mé představě o komplexním pojetí tématu. Je nesporné, že jde o vynikající dílo autorů, kteří našli společnou řeč a díky skutečnosti, že jsou oba i nadále v centru dění na poli řízení rizik, dílo navýsost aktuální a užitečné. Potvrzuje se fakt, že redakční kolektiv paní ing. Drongové měl šťastnou ruku, když zařadil v roce 2003  do edičního plánu knihu na stále aktuálnější téma a svěřil přípravu knihy konkretní dvojici autorů. Necelých 500 stran textu, schemat a praktických příkladů, činí recenzi velmi obtížnou. Proto doporučuji věnovat pozornost stránce knihy na webu Grady. Skýtá přesný pohled nejen na obsah samotný, ale i zvolené pojetí výkladu a přístup k tématu. Povšimněte si zejména zařazení dopadu nového občanského zákoníku, vlivu procesů čerpání evropských strukt. fondů, zvýšení pozornosti tématu ze strany orgánů veřejné moci, rodící se iniciativy v oblasti zákonodárství na poli kybernetické bezpečnosti. A přirozeě četných praktických příkladů, jejichž výběr a kvalita s každým vydáním knihy, roste. Na závěr této části uvádím jeden důležitý poznatek, který prolíná, jako červená niť, zejména novým vydáním knihy: kvalitní řízení rizik může být často naléhavější podmínkou rozvoje úspěšné firmy, než firmy potýkající se s problémy. Zatím co v druhém případě se řízení rizika ( i když bohužel trochu pozdě ) samo již připomíná, u úspěšné firmy může mít zanedbání této oblasti řízení zničující účinek. V publikaci se dozvíte aktuální a praktické informace o hlavních podnikatelských i nepodnikatelských rizicích (tržní, organizační, právní, informační, investiční, personální, technologická a jiná rizika) a poznáte konkrétní postupy a nástroje pro jejich řízení, včetně metod pro preventivní odstranění příčin vzniku rizikových situací a pro snížení jejich nepříznivých důsledků. Autoři se zaměřují také na řízení změn strategie organizace, změn struktury a stylu řízení, změn informačních procesů a systémů, zvládáni krizových situaci, krizové plánováni a zajištění kontinuity chodu organizace.
Pro bližší, stručnou charakteristiku obsahu knihy, využívám resume knihy, ( pod které bych se osobně neváhal spolupodepsat).       
"Kniha sc ve svém čtvrtém, aktualizovaném a rozšířeném vydání podrobně zabývá problematikou rizik, která hrozí firmám i jiným organizacím, a jejich zvládáním. Autoři se v ní komplexně zabývají řízením rizik, tedy nejen rizik finančních, ale všech, s nimiž se můžeme setkat v podnikání, ale například i ve veřejné sféře a ve sféře neziskové. Zdůraz¬ňují, že příprava na krizové situace a prevence jsou tím, co rozhoduje o úspěchu. Úvodem je zobrazen život firmy, přičemž pozornost je věnována základním příznakům krize ve firmě a kritickým momentům rozvoje firmy včetně doporučení managementu v boji s krizí. Podrobně jsou rozebrány charakteristické znaky úspěšné firmy. Další kapitola je věnována změnám ve firmě a souvisejícímu riziku. Jsou zde diskutovány modely změny ve firmě, změna strategie a metodika provedení změny strategie ve firmě. Autoři zdůrazňují chápání změny jako cesty. Kapitola čtvrtá se zabývá definováním rizika, analýzou rizik a dalšími atributy teorie rizik. Je zde popsáno řízení rizik, management podnikatelských rizik a praktické přístupy k řízení rizika ve firmě. Následující kapitola je věnována po¬drobnému popisu nástrojů pro snižování rizika. Kapitola šestá je věnována informačnímu riziku, přičemž problematika je popisována ze dvou úhlů pohledu: prvním je získávání informací za účelem snížení rizika a druhým je ochrana informací, jejichž únik by byl rizikem. Kapitola sedmá popisuje problematiku investičního rozhodování a rizik s ním spojených. Významnou částí je kapitola osmá, která je věnována zatím velmi málo zkoumané oblasti, a to právním rizikům. Jsou zde rozebrána nejčastější právní rizika organizaci a možnosti ochrany proti nim. Novinkou je popis elektronických právních úkonů. Zcela nově je do tohoto čtvrtého vydání zařazena kapitola devátá Rizika ve veřejné správě. Poslední část v kapitole desáté obsahuje zásady krizového plánování a závěr, bilancující nejrůznější světová a česká rizika."
Kniha je určena manažerům na všech řídících úrovních a ve všech typech organizací, specialistům v oblasti řízení a snižování rizik, podnikatelům,.členům statutárních orgánů firem, pracovníkům orgánů veřejné správy a neziskových organizací a také vysokoškolským studentům. Za všechny čtenáře, zajímající se o problematiku řízení rizik chci poděkovat jak autorům knihy - Vladimíru Smejkalovi a Karlu Raisovi - tak redakčnímu kolektivu GRADY, vedenému paní ing. Drongovou.

10.8.13

Office 2013 - kniha GRADY - informace

Podrobný průvodce, zpracovaný Tomášem Šimkem, který již dávno není neznámým autorem počítačové literatury, publikované v GRADĚ. Kniha T. Šimka se týká verze Office určené pro studenty a domácnosti. Obsahuje kromě textového editoru Word, tabulkového kalkulátoru Excel a programu pro tvorbu prezentací PowerPoint i elektronický poznámkový blok OneNote. Každý z programů se specializuje na zpracování určitého typu údajů. V části o textovém editoru Word se naučíte vytvářet a měnit vzhled textového dokumentu tak, aby výsledkem byl profesionálně vypadající dopis, smlouva, diplomová práce, katalog či leták. V části o Excelu vytvoříte jednoduché i složitější tabulky, ve kterých jsou pomocí vzorců provedeny a aktualizovány veškeré požadované výpočty. Tabulky se naučíte formátovat a prezentovat ve formě grafů. Výsledky své práce pak můžete prezentovat pomocí PowerPointu, programu, který sadou snímků a informací, které jsou na nich uspořádány, umožní prezentovat určité záměry či myšlenky. OneNote pak dbá na to, abyste měli veškeré své poznámky vždy po ruce, a navíc kvalitně setříděné. Kniha si klade za cíl přiblížit programy Office jak počítačovým začátečníkům, tak i jeho pokročilejším uživatelům. Postupuje od jednodušších operací v jednotlivých programech Office, až po sofistikovanější práci při přenosech údajů mezi programy. Více se o knize dozvíte na stránce věnované této knize na portálu GRADY: http://www.grada.cz/office-2013_7747/kniha/katalog/

Excel 2013 - kniha GRADY - informace

Podrobný průvodce, zpracovaný zkušeným autorem - Pecinovským Josefem - který MS Office, jměnovitě Excel, provází takřka všemi jeho verzemi. Kniha je věnována seznámení s tabulkovým kalkulátorem Excel 2013. Oproti předchozím verzím je Excel 2013 plný novinek; za tu nejpodstatnější lze považovat možnost ovládání pomocí dotykové obrazovky, což přímo souvisí s uvedením systému Windows 8. Ale i ti, kteří používají pro ovládání programu klávesnici a myš, v knize novinky najdou. Kniha je určena pro pokročilé začátečníky. Čtenář této knihy by měl mít alespoň základní znalosti o práci s počítačem – měl by umět počítač spustit a vypnout, spouštět programy, pracovat s klávesnicí a myší. Měl by mít určité znalosti o základních operacích při práci s dokumenty a soubory. Kniha je rozdělena do jedenácti kapitol a postupně přechází od jednodušších operací ke složitějším a je doplněna praktickými příklady ke stažení na www.grada.cz. Text knihy je zaměřen na používání Excelu ve školství, v malých kancelářích i domácnostech. Více se dozvíze na stránce, věnované knize na portálu GRADY:
http://www.grada.cz/excel-2013_7744/kniha/katalog/.

23.6.13

Pravidla fotografování - a kdy je porušovat - recenze

Český překlad knihy, jejímž autorem je Haje Jan Kamps, je velmi cenným příspěvkem do fotografické literatury, dostupné v češtině na českém knižním trhu. ZonerPressu patří tudíž poděkování za to, že knihu zařadil do svého edičního plánu a opatřil kvalitním překladem.
Kniha je na webu vydavatele Zonerpressu prezentována pečlivě. K dispozici je nejen stručná, ale výstižná anotace knihy, ale i ukázka obsahu formou série vybraných stránek knihy. Pojetí knihy dobře vystihuje věta:
"Dobrý fotograf potřebuje znát pravidla fotografování, skvělý je dokáže porušovat."
Cituji z anotace knihy:
"Každý fotograf, bez ohledu na jeho technické vybavení, by měl znát alespoň základní pravidla fotografování. Pomineme-li některé specifické problémy vztahující se víceméně pouze k fotografii (např. souhlas modelu), většina pravidel se zabývá kompozicí, obsahem a formou fotografického sdělení. Pravidla, která v těchto oblastech v současné době uznáváme jako „správná“, vyhovují estetickému cítění a vnímání většiny populace a vyvíjela se po celá staletí. Jedním z nejznámějších příkladů je pravidlo zlatého řezu a jeho nesčetných variant, jehož původ sahá až do starého Řecka, nebo podstatně mladší šerosvit – objev italských a holandských umělců 15. století.
Autor v knize nezabíhá hluboko do teorie. Jeho kniha představuje praktické ukázky vybraných fotografických pravidel a základní a jednoduchá vysvětlení, proč je správné je dodržovat. Proti tomu jsou postaveny příklady, kdy (a také proč) je dobré tato pravidla v některých případech porušit. U každé fotografie jde především o to, zaujmout diváka, upoutat jeho pozornost, a – v ideálním případě – ho dokonce přimět o snímku přemýšlet nebo se k němu vracet. Nedodržení pravidel vede většinou ke špatným snímkům. Pouze někdy se může podařit, že pravidla nevědomky porušíte a přesto se podaří snímek, na který jste dlouho čekali. Může to být náhoda, ale pokud budete fotografická pravidla dobře znát a budete vědět, kdy a jak je porušit, bude ta šťastná náhoda kolem vás kroužit častěji."
Po prostudování knihy jsem si postavil otázku: je kniha mimořádná jenom tím, že uvádí pravidla fotografování, nebo tím, že ukazuje čeho lze dosáhnout, pokud cíleně konkrétní pravidlo porušujeme? Knih, popisujících pravidla fotografování je na trhu dost na to, aby se mohl fotograf patřičně vzdělat. V této části lze tudíž hovořit pouze o tom, zda bylo užitečné pravidla zopakovat, případně lépe je prezentovat. Ano, kniha je pozoruhodná zejména něčím jiným, než prezentací pravidel. Tím, že kniha prezentuje ukázky dopadů porušení konkrétního pravidla plní současně dvě funkce: a) připomíná pravidlo a ukazuje čeho lze dosáhnout jeho dodržením, b) vedle toho ukazuje možné výsledky cíleného porušení pravidel.
Pojetí knihy připomíná mnohokrát prezentovaný poznatek, že základem dobré fotografie je myšlenka fotografa, s kterou volí kompozici a nastavuje parametry kamery. 
Napadá mne, zda by bylo možná vhodné rozlišovat "nedodržení pravidla" a "porušení pravidla." Nedodržení pravidla je neúmyslné a snižuje šanci na celkový efekt snímku. Porušení pravidla lze považovat za cílené a v konkrétní situaci může zvyšovat šanci na neobvyklý a při tom úspěšný snímek.   
Význam pravidel fotografování není koncepcí knihy nijak snížen, naopak je tímto zvláštním způsobem jejich existence ( tak trochu mimochodem ) zdůrazněna. Pokud dobře zhodnotím situaci a promyslím si záměr snímku, je volba mezi dodržením nebo porušením pravidla věcí  snadnou. Knihu doporučuji všem fotografům i zájemcům o fotografii. Dozví se mnoho nového a určitě nebudou zklamáni.

5.6.13

"Váš osobní startup" - recenze knihy vydané BizBooks

Naše knihkupectví jsou plné knih, v kterých se autoři zaměřili na některou stránku rozvoje osobnosti podnikatele. Přístup autorů knihy „Váš osobní startup“ se od jejich přístupů výrazně liší. Podtitulek knihy mnohé naznačuje: Připravte se na budoucnost, investujte do sebe, změňte svou kariéru.  Autory knihy jsou: Rejd Hoffman a Ben Casnocha. 
Obsah knihy:
1 Všichni lidé jsou podnikateli
2 Získejte konkurenční výhodu
3 Plánujte změny
4 Chce to síť kontaktů
5 Využívejte náhodné příležitosti ke změně
6 Přijímejte rozumná rizika
7 To, co víte, závisí na tom, koho znáte  
Autoři knihy hned v úvodu čtenáře upozorňují: „Tato kniha není příručkou o hledání práce. Nenajdete v ní tipy na to, jak zformátovat svůj životopis nebo jak se připravit na přijímací pohovor. To, co v ní najdete, je nastavení mysli a soubory dovedností potřebných k přizpůsobení se budoucnosti. Objevíte strategie, které vám pomohou rozšířit síť vašich kontaktů, získat konkurenční výhody a lepší profesionální příležitosti.“
Na otázku: „proč startup?“ autoři odpovídají: když založíte novou společnost, děláte rozhodnuti v prostředí, kde máte málo informací, málo času a nedostatečné zdroje. Neexistuje žádná záchranná síť, takže musíte přijmout určité riziko. Konkurence se mění, trh se mění. Životní cyklus firmy je značně krátký. Podmínky, ve kterých podnikatelé zakládají a rozvíjejí firmy, jsou podmínky, ve kterých dnes všichni žijeme, když vytváříme svou kariéru. Nikdy nevíte, co se stane příště. Informace jsou omezené, zdrojů je málo. Konkurence je tvrdá a svět se mění. Doba, kterou strávíte na jedné pozici, se zkracuje. To znamená, že se musíte neustále přizpůsobovat. A když se nepřizpůsobíte a spadnete, nikdo vás nezachytí: ani váš zaměstnavatel, ani vláda.  
Dílčí témata, která mne při čtení zejména upoutala:
- Proč Váš osobní startup
- Sada dovedností pro váš osobní startup
- Vaše směřování a konkurenční výhody závisí na třech částech skládačky - Vaše aktiva - Aspirace a hodnoty - Tržní realita
- Udržujte si vlastní identitu nezávislou na konkrétním zaměstnavateli
- Plán A: Téměř připraven, zamířit, pal, zamířit, pal, zamířit, pal…
- Plán B: Měňte směr v závislosti na tom, co se naučíte
- Plán Z: Skočte do záchranného člunu a přeskupte síly
- Využití informací ze sítě
- Vytvářejte opravdové vztahy
- Vaše rozšířená společenská síť: kontakty druhého a třetího stupně
- Nejlepší pracovní síť: soudržná a různorodá
- Jak posilovat a udržovat svou síť
- Agilní mysl: buďte zvědaví
- Využívejte příležitosti, ve kterých ostatní chybně vidí riziko
- Paradox proměnlivosti: malé ohně zabraňují velkému požáru
- Vyrovnávejte se s profesními výzvami za využití informací ze své sítě
- Využívejte náhodné příležitosti
- Poskládejte z informací komplexní poznatky, na jejichž základě můžete jednat
Detailní recenzi knihy najdete na adrese: http://www.akamonitor.cz/recenze/hoffman_reid.htm  

Pro ty z vás, kdo vládnete angličtinou, mám jedno doporučení pro začátek studia knihy ( a možná i této mé recenze ). Prohlédněte si webovou stránku knihy na adrese: www.startupofyou.com a prolistujte si shrnutí hlavních myšlenek knihy, podané formou otázek a odpovědí. 
Recenzi jsem pojal jako ukázku vybraných myšlenek a doporučení obsažených v knize „Váš osobní startup“. V recenzi volně cituji z textu knihy a moje autorství spočívá ve výběru a v prezentaci myšlenek autorů.

28.5.13

5 kroků k úspěšnému projektu - recenze knihy


Kniha vyšla s podtitulkem: 22 šablon klíčových dokumentů a 3 kompletní reálné projekty. Autory knihy jsou: Jan Doležal, Jiří Krátký, Ondřej CinglVydala Grada Publishing, a.s.

Autoři si vytyčili cíl – napsat knihu, která má být jednoduchou, avšak praktickou pomůckou pro všechny projektové manažery.  Kniha je členěna na pět základních částí dle fází řízení projektu, každá část obsahuje jednotlivé příslušné dokumenty a ty jsou vždy popsány a zdůvodněny, je uvedena prázdná šablona a dále tři příklady demonstrující použití daného dokumentu.  Výklad postupuje těmito fázemi: identifikace, zadání/definice, krok plánování, realizace a ukončení. Jde o ucelený soubor šablonových dokumentů, respektující hlavní principy, nástroje a metody projektového řízení a navazující na světové standardy projektového řízení.
Autoři vycházejí z poznání, že správná aplikace správných nástrojů dramaticky zvyšuje pravděpodobnost úspěšného dokončení projektu.  Každý dokument je v knize komplexně popsán a následně demonstrován. Součástí záměru autorů je přispět k širšímu používání standardizovaného přístupu k projektům a k používaným nástrojům. Zvyšuje se šance na dosažení potřebné míry porozumění v rámci projektového týmu i v jeho okolí. 
Důležitým rysem knihy je to, že terminologicky vychází především ze slovníku pojmů standardu IPMA, který je v češtině zřejmě nejvíce standardizován, dále pak užívájí nejobvyklejší pojmy ze standardů PMI a PRINCE2. Autoři nenechávají čtenáře na pochybách, pokud jde o způsob práce s rozsáhlým souborem dokumentů. Rozhodně zdůrazňují potřebu respektování skutečnosti, že projekty se jeden od druhého mohou výrazně lišit.  Nabízená dokumentace, má-li být úspěšně aplikována, vyžaduje zkušenost čtenáře s přizpůsobováním standardů konkrétním podmínkám její aplikace. Je tedy na jedné straně pomocí, současně je i určitou výzvou.
Název knihy „5 kroků k úspěšnému projekt“ má svůj základ ve specifikaci 5-ti otázek, na které si musí odpovědět manažéři u všech projektů:
- Čeho chceme vlastně dosáhnout?
- Co vše bude projekt obnášet?
- Jak by měl projekt proběhnout? Co se může stát během realizace?
- Jak projekt uřídit?
- Jak projekt správně zakončit?
Vše ostatní se již může a pravděpodobně i bude u různých projektů lišit.
Jednotlivé dokumenty mají pro dosažení účinnosti PM různý význam.  Některé považují autoři za nutné – měl by jimi disponovat každý projekt, jiné jsou spíše doplňkové – ve vhodných případech poskytují vysokou přidanou hodnotu, v jiných jsou však spíše zbytečné. Kniha obsahuje dvě cenné tabulky:
Tab. L Rozdělení dokumentů na základní a doplňkové
Tah. 2 Rozdělení dokumentů podle složitosti a rozsahu projektu
Autoři se zaměřili na dokumenty, které jsou používané nejčastěji a které přinášejí nejvyšší přidanou hodnotu nejvíce projektům. Za podstatné považují pokrytí určité potřeby v dané fázi projektu.
Pochopení role jednotlivých dokumentů v celém systému dokumentace projektu podporuje podrobné schéma časové souslednosti dokumentů. Jednotlivé dokumenty jsou popsány víceméně v časové souslednosti, dle obvyklého prvního výskytu v rámci projektu. Respektuje se skutečnost, že ve většině případů se dokumenty zpracovávají postupnými revizemi, ve více iteracích, a tedy často souběžně.
V závěru knihy autoři zdůrazňují, že jim nešlo o zpracování jednoznačného návod k realizaci každého konkrétního projektu nýbrž o inspiraci k tvorbě vlastního přístupu k přípravě a realizaci projektu.  Předpokládají, že si čtenář z celé řady dokumentů vybere ty, které jsou přínosné pro jeho projekt, a přizpůsobí je svým osobním a organizačním zvyklostem.
Po prostudování knihy se nemohu ubránit vyjádření svého základního dojmu. Není častým jevem, aby pracovníci poradenské firmy odkryli podstatnější část svého know-how. Činí tak pracovníci firem, které si věří. Jsou si vědomy skutečnosti, že sebelepší kniha nikdy nemůže zcela nahradit roli dobře připraveného, zkušeného poradce. Odvážně a promyšleně nabízejí část svého know-how, jako nejúčinnější formu propagace svého produktu.  Důkazem řečeného je nejen text knihy, ale rovněž fakt, že  umístili na web www.pmconsulting.cz/pmform šablony všech uvedených dokumentů zpracované v Excelu a připravené k okamžitému použití. A aby to nebylo málo, zavazují se elektronické šablony aktualizovat.
Autorům i GRADĚ je třeba upřímně poděkovat za to, že knihu v současném podání připravili a vydali. Na závěr bych rád dodal: za formou konkrétního dokumentu je třeba hledat principy a metodiku řízení určité fáze řízení projektu!
doc. Arnošt Katolický
28.5.2013

21.5.13

Recenze knihy „Tvorba strategie a strategické plánování“


Recenze knihy „Tvorba strategie a strategické plánování
Teire a praxe
Autoři: Fotr JiříVacík EmilSouček IvanŠpaček MiroslavHájek Stanislav
Vydala GRADA www.grada.cz

S velkým potěšením jsem přijal před časem zprávu o tom, že kolektiv autorů, vedený prof. Jiřím Fotrem, dokončil práci na této knize a následně, že GRADA knihu bleskově vydala.
Je třeba říci, že GRADA udělala moc dobře, že se rozhodla přiblížit čtenářům právě knihu autorů J. Fotra, S. Hájka, I. Součka, M. Špačka a E. Vacíka.  Jak se ukázalo, jde o velmi dobře sehraný tým se špičkovým vedením v osobě J. Fotra.
Knize je na stránkách portálu GRADY věnována náležitá pozornost. Na webové stránce věnované knize, se dozvíme podrobný obsah knihy i charakteristiku odborného zaměření autorů.
Právě uvedená skutečnost mi dává příležitost k tomu, abych se krátce věnoval okolnostem spojeným s počátky manažerských her a sofistikovanému uplatnění tehdy dostupné IT v rozhodovacím procesu a v risk-managementu. Již tehdy se ukázalo, jak cenná byla spolupráce J. Fotra, který se věnoval prioritně obsahovému pojetí her a modelů a S. Hájka, který byl nejen špičkovou oporou v oblasti IT, ale velmi dobře spolupracoval na samotném pojetí modelů. Byl to J. Fotr, který od začátku realizoval myšlenku spojení vývoje modelů s jejich co nejširším ověřením v praktickém nasazení ve vybraných organizacích a institucích v ČR. Nejinak je tomu i dnes, kdy se navíc přidal cíl komplexního a dynamického přístupu k řešení otázek plánování a realizace strategie a strategického rozhodování, což vedlo k vytvoření autorského týmu pro přípravu knihy, která je nástrojem pro předání letitých zkušeností autorů širokému okruhu čtenářů z řady oblastí, navazujících na plánování strategického rozvoje podniků.

Kniha je určena manažerům, kteří:
- rozhodují o volbě strategie a o tvorbě strategických plánů
- pracovníkům, kteří se podílejí na přípravě těchto plánů.
Kniha vybaví obě skupiny pracovníků know-how potřebným pro
- zvýšení kvality práce při tvorbě strategie i strategických plánů s důrazem na investiční program a strategický finanční plán,
- úspěšnou realizaci strategických plánů, jejich kontrolu, řízení rizik a zvládání krizových situací.
Kniha přináší uspořádaný soubor poznatků integrující teoretické poznatky se zkušenostmi z hospodářské praxe. Autoři se v knize výrazně zaměřují na postup implementace formulované strategie. Jednotlivé kapitoly knihy se věnují strategickému řízení, měření a řízení firemní výkonnosti a tvorbě soustavy strategických plánů včetně plánování zdrojů pro jejich zabezpečení. Zdůrazňují výrazně klíčové postavení strategického investičního a finančního plánu v rámci strategických plánů. Velkou pozornost autoři věnují jeho tvorbě, analýze a hodnocení, včetně uplatnění počítačové podpory. Důležité místo v knize přísluší implementaci plánů. Komplexní charakter knihy se projevuje v zařazení partií souvisejících s řízením růstu, fúzím a akvizicím, strategického managementu rizika, včetně krizového řízení a informační podpory strategického plánování, pomocí nástrojů Business/Competitive Intelligence. Knihu uzavírá kapitola věnovaná strategickému plánování v hospodářské praxi. Autory publikace jsou uznávaní odborníci s teoretickým zázemím i zkušenostmi z vyšších manažerských postů včetně specialisty na tvorbu systémů počítačové podpory finančního plánování a investičního rozhodování.

Z bohatého a dobře strukturovaného obsahu knihy ( jehož kopie je na webu GRADY ) vyjímám dílčí témata, která mne nejvíce zaujala. Jejich zařazení do textu knihy je dokladem toho, že v ní nejde pouze o přípravu strategického plánu, ale i o vytvoření kvalitních předpokladů pro jejich maximální praktickou účinnost. Zde jsou:
Vybraná dílčí témata
Fáze strategického managementu
Strategická východiska
Identifikace faktorů ovlivňujících strategický záměr
Analýza prostředí ovlivňujícího strategická východiska
Identifikace faktorů rizika a stanovení jejich významnosti
Formulace základních scénářů a testování  jejich konzistence
Postupy aplikace vybraných metod používaných při tvorbě strategického plánu
Členění dle úrovně rozhodovacího procesu
Revize a korekce výchozích předpokladů
Postupové kroky tvorby strategických plánů
Přiřazení strategických operací dílčím cílům
Formulace strategických plánů na procesním základě
BSC jako systémový nástroj řízení firemní výkonnosti
Požadavky na projekty ucházející se o zařazení do investičního programu
Požadavky na vytvářený investiční program
Tvorba portfolií podle kategorií projektů a vyváženost investičního programu
Optimalizace tvorby portfolií dle kategorií projektů
Optimalizace portfolia projektů za rizika
Aktualizace hodnocení projektů
Implementace portfoliového přístupu k tvorbě investičního programu
Soustava strategických funkčních plánů
Charakteristiky kontrolních procesů
Postavení controllingu v procesech hodnocení strategie
Reporting a jeho úloha v controllingu
Problémy příliš rychlého a příliš pomalého růstu
Procesní stránka fúzí a akvizic
Úspěšnost fúzí a akvizic
Firemní restrukturalizace a investice
Strategie snižování rizika
Krizové řízení a jeho specifika
"Win/Loss" analýzy
Praktické aplikace Business a Competitive Intelligence
Organizace Business a Competitive Intelligence
Hodnototvorné aspekty firemní strategie
Organizační zajištění tvorby strategického plánu
Ukazatele tvorby hodnoty ve firmě
Příklad výchozí strategické analýzy pro zpracování strategického plánu společnosti.
Recenze: 21. 5. 2013 - www.akamonitor.cz - doc. Arnošt Katolický ©