26.2.07

Strategické řízení nákladů


Ve spolupráci se společností Elsevier, vydalo ASPI knihu „Strategické řízení nákladů“, kterou napsal David Doyle a přeložili Jaroslav Wagner, Ondřej Matyáš, Michal Menšík. Originální název publikace je : „Cost Control, a strategic guide“.
V současném ekonomickém prostředí se problematika řízení nákladů opět stává středem zájmu managementu každé firmy. Až příliš často se přitom můžeme setkat s takovými snahami o snižování nákladů, které ve skutečnosti firmě krátkodobě i dlouhodobě škodí. Autor knihy „Strategické řízení nákladů“ zdůrazňuje a analyzuje hlavní nástrahy, kterým manažeři čelí při své práci, a navrhuje flexibilnější přístup k řízení nákladů, který zabezpečí firmě stabilní a udržitelnou pozici v současných globálních tržních podmínkách.

Dalším titulem
, vydaným stejným nakladatelstvím, který zaslouží pozornost, je kniha "Autor Kees van der Heijdena "Scénáře: Umění strategické konverzace".
Cílem publikace je přiblížit "strategickou konverzaci" jako součást strategického řízení společnosti. V knize najdete používání "scénářů" jako nástrojů strategické konverzace - teoretické přístupy i praktické postupy plánování založeného na scénářích. Úkoly manažerského týmu: vytvoření argumentace k získání podpory pracovníků pro zvolenou strategii, vytvoření příznivých podmínek pro vznik originálních nápadů, které by se následovně měli zohlednit v nastolené strategii společnosti. Publikace nabízí způsoby hledání rovnováhy mezi integrací společnosti, reprezentovanou příkazy a kontrolou, a diferenciací, pro níž je nutná kultura otevřené komunikace.
Obě knihy si zaslouží pozornost manažérů, pegagogů i studentů.