26.7.07

Odkaz na recenzi knihy F. Petera Boera

Poté, co jsem v tomo weblogu uveřejnil podrobnou upoutávku na knihu "Oceňování technologií - Podnikatelské a finanční aspekty výzkumu a vývoje", jsem obdržel několik dotazů. Vesměs se ptali na můj názor, o který chtěli opřít své rozhodnutí o koupi knihy ( 500,- Kč ). Já chystám původní recenzi, která bude více úvahou nad tím, jak a kde lze poznatky knihy využít konkrétně v oblasti ICT. S opublikováním takto pojaté recenze nelze počítat v nejbližších dnech.
Mám přesto dobrou zprávu pro nedočkavé, kteří se chtěji o knize dozvědět již nyní co nejvíce. V čísle 30. časopisu EKONOM byla opublikována recenze, kterou napsal Zbyněk Fiala pod názvem "Riziko ztráty příležitostí". Vychází ze skutečnosti, že investice do výzkumu a vývoje sebou přináší značné riziko. Projevuje značnou mmíru optimismu tvrzením, že při správném postupu lze toto riziko snížit na přijatelnou úroveň. A kvalifikované metody oceňování technologií jsou důležitým předpokladem pro to, aby byl tento optimismus naplněn.