6.10.08

Rukověť dobrého lektora

Kniha "Rukověť dobrého lektora" vychází v GRADĚ s podtitulkem "Praktické tipy a návody pro začínající i zkušené přednášející". Autorem knihy je ing. Petr Kazík, který se věnuje pedagogické a lektorské činnosti řadu let. Vykonával různé manažerské funkce v oblasti obchodu, marketingu a TOP managementu, neustále se věnoval vzdělávání. Několik let se věnoval řízení obchodu a marketingu, ale jeho další cesta směřovala k založení vlastní vzdělávací společnosti AHRA, se kterou působil ve více než dvou stech významných firmách ČR.V posledních letech se převážně věnuje vzdělávání dalších lektorů. V současné doně je prorektorem Ostravské univerzity.
Kniha Petra Kazíka je čtivá a srozumitelná, představuje praktického průvodce pro lektory, trenéry, manažery a personalisty. Ve svých přednáškách reaguje na skutečnost, že většina lektorů otázky spojené s tím co učit, ale zanedbává jak důležitý aspekt jak učit. Za svůj cíl si autor vytkl ukázat, jak sestavit a realizovat vzdělávání tak, aby bylo efektivní a účinné. Upozorňuje na význam zv. zkušenostního učení, jehož uplatnění v praxi je poměrně vzácné. V knize jsou probrány jednotlivé fáze zkušenostního učení. Čtenář se na praktických příkladech seznámí s tím, jak zvýšit efektivitu vzdělávání. Autor srovnáná uznávaná teoretická doporučení s poznatky z vlastní praxe a předkládá klíčové dovednosti dobrého lektora. Na základě prostudovaného materiálu si čtenář může porovnat svou úroveň, vytvořit si návod na zlepšení a vyzkoušet si vše v praxi. Dozvídá se jak využívat didaktické techniky, proč a jak sestavit vzdělávací plán a jak vše převzít do minutového scénaře. Velký důraz je v knize kladen na realizaci zpětné vazby a zejména na měření efektivity, které bylo vzděláváním dosaženo. Kniha je srozumitelnou a prakticky zaměřenou knihou rozvíjející školitelské dovednosti. 
Z obsahu - názvy kapitol:
- Příprava školení 
- Tvorba vzdělávacího plánu 
- Učební styly 
- Než skutečně začneme 
- Kouzlo dobrého začátku 
- Čeho jsme dosáhli 
- Jak to využijeme 
- Rekapitulace - ověření vlastního stylu
Vybraná dílčí témata:
- Kdo nám řekne, co chtějí? 
- Jak určíme, co potřebují? 
- Užitečná struktura - cyklus zkušenostního učení 
- Interaktivní techniky 
- Testy ve vyučovacím procesu 
- Obrácení rolí 
- Modelová situace 
- Případová studie 
- Postup pro tvorbu scénáře 
- Úprava prostředí 
- Didaktická příprava 
- Komunikační dovednosti 
- Neverbální komunikace 
- Paraverbální komunikace 
- Struktura efektivní prezentace 
- Kouzlo a zrada otázek 
- Přístup k hodnocení 
- Formulář k hodnocení lektorem 
- Struktura pozitivního hodnocení 
- Způsoby provedení hodnocení 
- Systémy individuálního rozvoje 
- Nejlepší teorie je dobrá praxe 
- Nejčastější nešikovnosti a manýry
Detailní obsah je uveden na webu GRADY, včetně 10-ti vhodně vybraných ukázkových stran.
Rukovět lektora představuje knižní titul, který na českém knižním trhu až dosud chyběl.