5.3.09

Projektový management pro praxi

Podtitul: Co nejlepší projektoví manažeři vědí, říkají a dělají. Autory jsou Stephen Barker a Rob Cole. V edici Manažér vydala GRADA.
Knížka se od ostatních publikací o projektovém managementu odlišuje svou praktičností, srozumitelností a jednoznačnou orientací na každodenní praxi projektového manažera. Nabízí praktické zkušenosti a osvědčené rady a tipy, jak úspěšně řídit projekty, jak je plánovat, řídit rizika a kvalitu, budovat a řídit projektové týmy, vést efektivní schůzky o projektu, vyjednávat a dovést projekt k stanoveným výsledkům. Jednotlivé kroky a nástroje přibližuje jednoduše, srozumitelně a prakticky. Odkrývá, co nejlepší projektoví manažeři vědí, co říkají a dělají.
Čtenář se dozví:
- co z něj udělá skvělého projektového manažera;
- jak projekt správně naplánovat a řídit;
- jak identifikovat klíčová rizika projektu a řešit vzniklé problémy;
- jak vytvořit efektivní tým, správně komunikovat a vést porady;
- jak naplnit účel projektu a dosáhnout požadovaného výsledku.
Z obsahu:
1 Cesta ke skvělému projektovému managementu
2 Umění plánování projektu
3 Řízení rizik a problémů projektu
4 Dodejte zákazníkům kvalitu
5 Řízení zdrojů
6 Vedení týmů k efektivitě
7 Produktivní komunikace
8 Vedení týmové diskuse
9 Poučte se!
10 Cesta ke skvělému projektovému managementu
Stephen Barker působí jako konzultant v oblasti projektového managementu. Rob Cole je Konzultantem projektového managementu s více než dvacetiletou praxí.
Více dozvíte na TÉTO adrese.