15.6.10

Recenze knihy L. Kopeckého „Prezentace v marketingových komunikacích „


Knihu vydala GRADA www.grada.cz.
Podrobná recenze knihy je opublikována na adrese:
www.akamonitor.cz/recenze/Kopecky.htm
Z recenze vybírám několik ukázek:

Komunikace pokulhává
Nedostatečně se vysvětlují cíle a záměry, rozhodnutí jsou ozřejmována povrchně a existuje jen malá možnost se na nich podílet. Klíčové otázky se probírají v atmosféře konfrontace. Málokdy se vyměňují názory věcně. Celá řada jejich problémů pramení z neschopnosti srozumitelně a přesvědčivě komunikovat. Toto se netýká pouze jednotlivců a týmů,  ani hospodářství, průmysl a obchod těch nejvyspělejších zemích neumí přes rozsáhlé komunikační aparáty a struktury účinně komunikovat. 
Jedním z hlavních problémů (nejen) marketingové komunikace je -  po obdobích, kdy se příliš nedbalo na formu – smutná skutečnost, že vývoj dospěl k opačnému extrému, kdy forma získává navrch nad obsahem, kdy se ve věku formálně dokonalých prezentací,  „myšlenka a obsah krčí někde v koutě“.

Vybraná dílčí témata
která naznačují, čím a jak se publikace liší od jiných knih na toto téma:
Fyzické symptomy nervozity a strachu.
Nervozita jako příležitost
„Číst publikum“
Příprava – filtrace dat a tvůrčí proces
Kdy zpracovat osnovu prezentace?.
Styl prezentace.
Shrnutí kladů a záporů při využití jednotlivých
Neverbální komunikace v globálním prostředí.
Příprava virtuální prezentace.
Integrovaný virtuální přistup k prezentaci.
Psychologie vnímání.
Základní grafické elementy.
Numerická grafika.
Různé publikum – různé prezentace.
Improvizované, panelové prezentace a kulaté stoly.
Modifikace prezentačního stylu.

Kniha nejen analyzuje, ale i doporučuje praktické kroky z zlepšení komunikace.
Chceme-li upoutat, přesvědčit o užitečnosti a přínosu naší prezentace, nebo dokonce přimět k akci, je třeba zvládnout celou řadu kroků. Co je třeba udělat?
- Provést průzkum a vybavit se všemi potřebnými informacemi, které se týkají jak obsahu, tak cílové skupiny, které prezentujeme.
- Šít prezentaci „na tělo“ a přizpůsobit ji zájmům, potřebám a prospěchu auditoria.
- Zvolit strukturu prezentace tak, aby odpovídala povaze tématu.
- Připravit se na zvládnutí trémy a fyzických nároků.
- Zvolit nejvhodnější prezentační techniku a připravit si vizuální pomůcky v souladu s prostorem, který bude k dispozici.
- Zpracovat osnovu a posléze celý obsah prezentace do obsahově i formálně atraktivní podoby tak, aby prezentace vyzněla jasně, poutavě, zábavně a srozumitelně, aby měla gradaci i zpětnou vazbu. - Připravit se na možnost improvizace i pravděpodobné otázky.
- Seznámit se s prezentačním prostorem i technikami, které budou k dispozici a v případě potřeby zajistit technickou podporu.
- V případě virtuální prezentace zvolit optimální formu, která zaručí efektivní výsledek.

Autor v knize volá po strukturované a srozumitelné komunikaci, která by se měla stát součástí a hlavním námětem globálního výchovného programu. Jeho kniha by může  být významným příspěvkem k naplnění tohoto záměru.
„Prezentace v marketingových komunikacích“ nejsou určeny výlučně pracovníkům v marketingu či marketingových komunikacích. Mohou být užitečnou pomůckou při zvládání prezentací v nejrůznějších oblastech ekonomické, politické, obchodní, kulturní, sociální či vzdělávací činnosti.