13.11.10

Recenze knihy "Manažerské účetnictví"

Na adrese: http://www.akamonitor.cz/recenze/bkral3.htm
jsem vystavil podrobnou recenzi vynikající knihy na aktuální téma.
Jde o 3. rozšířené a aktualizované vydání knihy autorského kolektivu
Bohumila Krále na téma „Manažerské účetnictví“.
Ten, kdo stejně jako já, čekal na knihu, která by pojednala
o
 účetnictví v přímé vazbě na rozhodovací proces, ten se 
v 3. vydání knihy „Manažerské účetnictví“ dočkal.  
Učebnice seznamuje čtenáře nejen s významem a pojetím
manažerského účetnictví , ale i s konkrétními
 nároky na
podporu rozhodovacích úloh
 v řídících systémech se strany MÚ.
Kniha současně usnadňuje pochopení
 vazby mezi FÚ a MÚ 
v nových podmínkách.
Autoři věří zcela oprávněně, že jejich text bude inspirací
a pomocníkem širokému okruhu uživatelů
: řídícím pracovníkům
na různých úrovních podnikové hierarchie, kteří se již dříve
seznámili se základními znalostmi účetnictví a mají zájem o jejich
rozšíření, pracovníkům poradenských firem, kteří se orientují na
řešení otázek řízení z pozice managementu včetně jejich
informačního zajištění, odborníkům specializovaným na
hodnotové řízení, a to nejen v podnikatelské sféře, a posluchačům
vysokých škol a účetně zaměřených profesních vzdělávacích programů.