13.2.11

Internetová publicistika - recenze knihy

Na adrese:
http://www.akamonitor.cz/recenze/bednar.htm
jsem vystavil původní recenzi knihy Vojtěcha Bednáře,
vydanou v GRADĚ. Jde o jeden z prvních veřejně
dostupných zdrojů, pokrývající komplexně problematiku
nového oboru publicistiky.  Knihu doporučuji!