14.2.11

Kompozice digitální fotografie v praxi - recenze

S podtitulkem "kniha, která vás naučí kreativně tvořit" vydala GRADA knihu Marie Němcové "Kompozice digitální fotografie v praxi". Knize jsem věnoval svoji recenzi, kterou najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/recenze/nemcova1.htm
Kniha Marie Němcové není první knihou, která se věnuje danému tématu a zřejmě nebude ani poslední. Důvody, proč jsem uvítal vydání této knihy jsou dva:
- význam zdůrazňování potřeby větší pozornosti kompozici ve fotografie roste s každým dalším úspěchem, dosaženým ve vývoji digitální technologie, která stále více budí dojem, že technika vše zvládne ( viz např. stupňující se honba za megapixely při opomíjení významu kvality objektivu atd.),
- nejúčinnější cestou k dosažení záměru, uvedeného v prvním bodě, je spojení výkladu pravidel s ukázkami, prezentace souvislostí mezi všemi fázemi procesu fotografování a to nejen na snímcích špičkových fotografů, ale i na snímcích, při jejich pořizování byla podceněna právě fáze kompozice snímku.
Obsah – názvy kapitol
1. Prvky v obraze
2. Skladba fotografického obrazu
3. Tvůrčí prvky ve fotografii
4. Tvůrčí podněty ve fotografickém obraze
Kniha M. Němcové vám pomůže poskládat jednotlivé prvky v obraze, pochopit jejich roli v něm, zvolit nejvhodnější kompoziční řešení z řady možností. Uvádí možnosti využití osvětlení, barevných efektů nebo neostrosti jako kreativních prvků, až po tvůrčí nedodržení kompozičních pravidel. Kapitola o digitálním aparátu je zaměřena na využití jeho režimů a různých nastavení ve prospěch podpory obsahu snímku a tvůrčího záměru.