26.6.11

Stát ve třetím tisíciletí - Hans-Adam II - recenze

Přeloženo z německého originálu „Der Staat im dritten Jahrtausend" od Hanse-Adama II, vládnoucího knížete z Liechtensteinu, vydaného nakladatelstvím van Eck Verlag, Liechtenstein, 2009. V českém překladu knihu vydala Grada Publishing, a.s.
Podrobnou recenzi knihy uvádím na adrese:
http://www.akamonitor.cz/recenze/hans-adam2.htm
Z recenze vybírám:
Autor knihy, Hans-Adam II je úspěšný monarcha a podnikatel, hlava státu s nejvyšší životní úrovní na světě.  
Narodil se v roce 1945, je nejstarším synem knížete Franze Josefa II. Roku 1970 pověřil otec Hanse-Adama reorganizací, řízením a správou celého majetku knížecího rodu, v roce 1984 se kníže stal stálým zástupcem vládce. Dne 13. listopadu 1989 nastoupil po smrti svého otce vládu.
Dne 15. srpna 2004 jmenoval kníže Hans-Adam II. svého nejstaršího syna, dědičného knížete Aloise, svým stálým zástupcem, aby jej připravil na následnictví, a sám se nyní věnuje spíše majetkovým otázkám knížecího rodu.
Ve své knize se dělí o své názory a zkušenosti se správou věcí veřejných. 
Za hlavní výzvy států kníže považuje: - Právo na sebeurčení – osobní přesvědčení
- zabránění válek mezi státy a občanských válek,
- služba všem občanům státu, ne jen privilegovaným skupinám,
- maximální demokracie a vláda práva pro všechny občany a
- konkurenceschopnost ve věku globalizace.
Podle názoru autora má stát plnit úlohu servisního centra, které slouží občanům. Pokud tuto úlohu neplní, mají mít občané právo to změnit volbami nebo i hlasováním o změně ústavy. Stát by si měl ponechat jen ty činnosti, které pro svůj chod skutečně potřebuje a ostatní by měl předat regionům a obcím nebo je "outsourcovat" do komerční s
féry, pokud to bude výhodnější. Všechny činnosti musí být auditovány a kontrolovány, musí být pro občany průhledné a musí být prováděny efektivně. Tím  se dramaticky sníží prostor pro korupci, nehospodárnost, byrokracii a nekompetentnost úředníků státní správy a samosprávy.
Obsah knihy
- Právo na sebeurčení – osobní přesvědčení 
- Počátky státu
- Role náboženství při vytváření státu
- Velikost států a vliv vojenské technologie
- Monarchie, oligarchie a demokracie
- Americká revoluce a nepřímá demokracie
- Švýcarská ústava z roku 1848 a cesta k přímé demokracii
- Lichtenštejnská ústavní reforma z roku 2003
- Slabiny tradiční demokracie
- Stát budoucnosti
- Ústava státu budoucnosti
- Strategie, jejichž pomocí by mohl být realizován stát budoucnosti …. 153
- Výhled do třetího tisíciletíPříloha: Návrh ústavy pro stát ve třetím tisíciletí 
Kniha je určena všem zájemcům o veřejné dění, politikům, politologům, ekonomům, studentům politologie, ekonomie a pod.