30.8.11

Academic English – Akademická angličtina - recenze


Na adrese: http://www.akamonitor.cz/recenze/akadanglictina.htm
jsem vystavil recenzi knihy Academic English  - Akademiská angličtina.
GRADA přichází na český knižní trh s publikací, která je zaměřena na užití angličtiny v oblasti, kterou běžné učebnice angličtiny,
pokrývají jen velmi obtížně. Jde o prvotinu, na kterou cílová skupina netrpělivě čeká již dlouhou dobu. Předmětem knihy je akademická angličtina. Co přínos knihy výrazně zvyšuje, je skutečnost, že  pokrývá současně  základní poznatky v oblasti jazykové komunikace v předmětné oblasti. Na to navazuje vlastní průvodce anglickým jazykem. 
Kniha autorského kolektivu Libora Štěpánka,
 představuje studijní materiál určený čtenářům, kteří se pohybují v prostředí světa vysokého školství i vědy a kteří se musí samostatně vzdělávat v anglickém jazyce (s výjimkou studentů anglické filologie). Kniha přístupnou a zajímavou formou představuje zvláštnosti akademického jazyka, vysvětluje podstatu základních jazykových i měkkých dovedností, na jejichž kvalitě často závisí úspěch v daném oboru, a současně také nabízí škálu aktivit, s jejichž pomocí lze představené kompetence lépe ovládnout a procvičit. 
Česko-anglická publikace
 poslouží zejména akademikům a studentům vysokých škol jako obecný průvodce, praktický manuál a výchozí pramen k základní orientaci v anglickém jazyce v prostředí vysokého školství a vědy.
Po přečtení této knihy si čtenář dokážete udělat obrázek o tom, co se od vysokoškolsky vzdělaného člověka v oblasti komunikace a práce s anglickým jazykem očekává. Naučí se v akademické angličtině orientovat, kde najít potřebné rady k různým metodám práce s literaturou, jak si procvičit poslech nebo kam se obrátit, když potřebujete napsat článek nebo přednést odbornou prezentaci. 
Publikace přinese každému čtenáři užitek, nebude pro vás pouhou „povinnou literaturou“ k předmětu Academic English, ale žese k ní budete vracet. Bude vám oporou, když si nebudete v budoucnu s akademickou angličtinou vědět rady.