5.5.13

Emoční inteligence – recenze


V roce 2013 vyšlo v BizBooks 1. vydání překladu knihy, jejímiž autory jsou Reavis Bradberryho a  Jean Greaves, oba jsou členy týmu organizace „TalentSmart, která je považována v oblasti  emoční inteligence, za světovou špičku. Ve světě, ale i v Česku, vyšla celá řada knih, věnovaná tématice, která je emoční inteligenci ( dále jen EQ ) velmi blízká. Recenzovaná kniha je v mnoha směrech unikátní. Představuje komplexní pohled na EQ, je velmi prakticky zaměřená, to znamená, že čtenáře nejen školí teorii, ale dává mu do ruky nástroj, pomocí kterého může sám něco změnit. Je psána velmi srozumitelným jazykem, má jasnou strukturu a vede čtenáře krok za krokem k poznání své aktuální hodnoty EQ a nabízí mu cestu vedoucí k pozitivnímu ovlivnění vývoje své EQ. Obsah knihy se opírá o výsledky rozsáhlého výzkumu EQ v řadě zemí světa. Za velmi odvážný krok považují skutečnost, že tým TalentSmart v knize de fakto odhalil podstatnou část svého know-how. Nahlédnutím do tohoto know-how může být pro každého vlastníka knihy absolvování speciálního textu EQ, který je realizován po přihlášení na webu na adrese: www.TalentSmart.com/test/.
Pro přístup k testu je každý výtisk knihy vybaven zvláštním heslem. Test tak plní řadu funkcí. Čtenáři názorně přibližuje problematiku EQ, umožňuje mu získat údaje o své aktuální EQ na základě vyhodnocení testu a pro TalentSmart představuje zdroj informací pro prohloubení jejich výzkumu. Pro mne představuje kniha R. Bradberryho a Jean Graves, zdroj poznání, srovnatelný s knihou, kterou jsem až dosud považoval za nejlepší z titulů nabízených dodnes na českém knižním trhu. Tou knihou je titul „Úspěšná inteligence“ ( GRADA ). Moji recenzi uvedené knihy najdete po létech ještě dnes na webové adrese: http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/inteligence.htm.  Podle autora má úspěšná inteligence tři složky: analytickou, tvůrčí a praktickou. Inteligenci považuje za záležitost rovnováhy znalostí, kdy a jak užít analytické, tvůrčí a praktické dovednosti.  Pro mne byl obsah knihy vodítkem při strukturování a upřesnění mých osobních životních zkušeností spojených s problematikou úspěšnosti inteligence. Omlouvám se za tento krátký odskok, který měl přiblížit moje priority hodnocení literatury z této oblasti lidského poznání. Hodnocená kniha, věnovaná EQ, poskytuje detailní návod jak EQ každého z nás změnit. EQ je  dnes již prokazatelně považována za jedno z hlavních východisek úspěšnosti v životě.  Většina z nás směřuje energii v oblasti osobního rozvoje do zvyšování svých znalostí, svých zkušenost, inteligence a vzdělání. To by bylo jistě v pořádku, pokud bychom zároveň rozuměli svým pocitům a hlavně pocitů ostatních lidí a chápali, jak naše emoce každ den zásadně ovlivňují naše životy. Když byla
EQ objevena, stala se chybějícím článkem, vysvětlujícím zjištění, že lidé s mimořádně vysokým IQ, výkonnostně překonávají ty s průměrným IQ jen ve 20% případů. Kniha nám umožňuje používat časem prověřené strategie zvyšování EQ. 
EQ je schopnost rozpoznat a pochopit své vlastní emoce a pocity ostatních lidí. Je to umění použít toto poznání pro ovládání svého vlastního chování, jak se orientujeme ve společenském prostředí a ja dokážeme dosáhnut pozitivních výsledků na základě osobních rozhodnutí. Každý z nás disponuje třemi rozdílnými vlastnostmi – IQ, charakter osobnosti a EQ. Každý z nich svým způsobem předurčuje naše jednání a myšlení.
Struktura knihy
R. Bradberryho a Jean Graves vychází z klasifikace čtyř dovedností, ze kterých se skládá EQ: sebeuvědomění, self-management, řízení vztahů a sociální povědomí. První dvě dovednosti se týkají především nás. Druhé dvě dovednosti vycházejí z interakce s ostatní mi lidmi. Autoři probírají jednotlivé 4 dovednosti tak, že prezentují desítky strategií, jak dosáhnout v dané oblasti zlepšení EQ. Navíc, prezentují na příkladech konkrétních lidí v konkrétních 
situací, jak vypadá hodnocení nízké, střední či vysoké EQ. 
Velkou pozornost věnují autoři i možnému vývoji emoční inteligence. Své prognózy vývoje opírají o srovnání EQ v různých časových úsecích vývoje společnosti, o poznání rozdílů EQ mezi pohlavími, mezi věkovými kategoriemi atd. Analyzují příčiny vzestupu, ale i dočasného   poklesu EQ. Z toho odvozují poznání, že o vývoj EQ je třeba pečovat. Na rozdíl od IQ, který je po celý život téměř neměnný, EQ je ovlivnitelný – oběma směryNa závěr knihy umístili autoři sadu otázek pro skupinovou diskuzi, která by mohla přispět k poznání variability EQ u různých lidí v různých situacích. 
Kniha je mimořádná tím, že v ní vůbec poprvé uveřejňují autoři svůj revoluční program, který pomáhá lidem identifikovat jejich schopnosti emoční inteligence. Knihu doporučuji všem, kdo se odhodlali pečovat o svoji EQ, ale i těm , kdo se svým rozhodnutím dosud váhají. Nepochybuji o tom, že se, po přečtení knihy,  rozhodnou správně.